Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

 1. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 2009.
 2. JANÍKOVÁ, Věra. Qualität des fremdsprachlichen Unterrichts: ein facettenreicher Begriff. In Dosahování a hodnocení kvality ve výuce cizích jazyků. 1. vyd. Praha: Metropolitní univerzita, 2009. 14 s. ISBN 978-80-86855-45-5.
 3. 2007

 4. HURDÍK, Jan. K systému zásad soukromého práva/Zum System der Privatrechtsgrundsätze. In Základné zásady súkromého práva v zjednotenej Európe/Fundamentale Grundsätze des privatrechts in vereinigten Europa. 1. vyd. Bratislava: IURA EDITION, 2007. s. 73-89. ISBN 978-80-8078-184-2.
 5. TKÁČIKOVÁ, Jana. Nová komunitární právní úprava ekologické zemědělství. Ekologie a právo. Praha: LexisNexis CZ, 2007, č. 3. ISSN 1211-1139.
 6. HRUBÁ, Michaela. Základní principy osvojení v mezinárodních dokumentech. Právo a rodina : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 2007, 7/2007, s. 20 - 24, 4 s. ISSN 1212-866X.
 7. HRUBÁ, Michaela. Základní principy osvojení v mezinárodních dokumentech 2. Právo a rodina : rodina, manželství, děti a mládež, dědictví. Praha: Linde, 2007, 8/2007, s. 15 - 19, 4 s. ISSN 1212-866X.
 8. 2006

 9. VEČEŘA, Miloš, Tatiana MACHALOVÁ a Radim POLČÁK. Právní principy v systému evropského a českého práva. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006). 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 60-81. ISBN 80-210-4182-X.
 10. 2005

 11. ŠPAČEK, David. Electronic public administration and its value framework. In Sborník doktorandské konference v Toruni. Polsko, Torun, 2005. 8 s. ISBN 83-231-1978-3.
 12. 2004

 13. KRATOCHVÍL, Milan, Milan POTÁČEK a Jiří ŠIBOR. Principy a modely organické chemie I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 378 s. 1.díl. ISBN 80-210-3511-0.
 14. KRATOCHVÍL, Milan, Milan POTÁČEK a Jiří ŠIBOR. Principy a modely organické chemie II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 704 s. 2.díl. ISBN 80-210-3512-9.
 15. VAŠEČKA, Imrich. Princípy sociálnej pomoci vo vzťahu k rómskemu etniku na úrovni lokálneho spoločenstva. In Sirovátka, T., (ed). Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. První. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií a Nakladatelství Georgetown, 2004. s. 163-181. Edice Rubikon, sv. 9. ISBN 80-210-3455-6.
 16. 2001

 17. LINKESCHOVÁ, Dana. Inovace výuky manažerských předmětů na VŠ. In XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2001. s. 211-528. ISBN 80-7231-071-2.
 18. ŽIŽLAVSKÝ, Martin. Základy ekonomie. První vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2001. 82 s. ISBN 80-210-2760-6.
 19. 2000

 20. LINKESCHOVÁ, Dana a Radek DOHNAL. Vedení a řízení lidí ve stavební firmě. Brno: URS Brno, s.r.o., 2000. 145 s.
 21. 1998

 22. DOKULIL, Miloš. Etika, morálka a politika. In Praktické otázky etiky a morálky. Prešov: PVT Bratislava, 1998. s. 21-38. sv. 3. ISBN 80-88859-13-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 6. 2022 01:18