Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. MUSILOVÁ, Jana a Pavla MUSILOVÁ. Matematika pro porozumění i praxi I. Vydání druhé, doplněné. Brno: VUTIUM, VUT Brno, 2009. 339 s. Vysokoškolské učebnice. ISBN 978-80-214-3631-2.
  2. 2006

  3. HEJČ, Michal. Metody hodnocení kvality dat a softwarové možnosti jejího zlepšení. In 3. letní škola aplikované informatiky. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 26-31. ISBN 80-210-4146-3.
  4. 2000

  5. KROB, Josef. Další konec, tentokráte existencialismu. Profil. Brno: KF FF MU, 2000, roč. 1, č. 3, s. 3-4. ISSN 1212-9097.
  6. 1999

  7. ŠIMEČEK, Michal a Tomáš URBÁNEK. Analýza časového průběhu pozornosti - comeback. Československá psychologie: Časopis pro psychologickou teorii a praxi. Praha: Academia, 1999, roč. 43, č. 4, s. 349-357. ISSN 0009-062X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 10. 2021 03:52