Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2009

  1. POL, Milan a Petr NOVOTNÝ. Continuous professional development of school leaders. In Extension of the tranining programs for managers of education. Taškent, 2009. 2009.

  2008

  1. LAZAROVÁ, Bohumíra a Dana KNOTOVÁ. O čem, jak a s kým v osobnostním rozvoji. In K sobě, k druhým, k profesi. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 38-44. ISBN 978-80-210-4595-8.
  2. HORKÁ, Hana, Hana FILOVÁ a Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Stimulující vliv činností studenta v pedagogické přípravě - hledání cest. In Tvořivost učitele v primárním vzdělávání. první. Fakulta pedagogická Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 86-94. ISBN 978-80-7372-422-1.

  2007

  1. LAZAROVÁ, Bohumíra. Další vzdělávání učitelů: k problematice rezistence. In Ako se učitelia učia? 1. vyd. Prešov: MPC Prešov, 2007. s. 15-20. ISBN 978-80-8045-493-7.
  2. ŠVAŘÍČEK, Roman. Expert teacher as a proficient and a moral authority. In International Congress for School Effectiveness and Improvement. Book of Abstracts. 2006. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2007. s. 25. ISBN 978-961-6637-03-9.
  3. LAZAROVÁ, Bohumíra. Nauczyciele kończacy kariere zawodowa. Dyrektor szkoly. Miesiecznik kierowniczej kadry oswiatowej. Warszawa, 2007, roč. 3 (159), 3 (159), s. 14-18. ISSN 1230-9508.

  2006

  1. LAZAROVÁ, Bohumíra. Cesty dalšího vzdělávání učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2006. 230 s. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-114-6.

  2005

  1. LAZAROVÁ, Bohumíra a Alice PROKOPOVÁ. Škola - přirozené místo pro profesionální rozvoj učitelů? In Kvalita života v škole v centre pozornosti výskumných projektov. Bratislava: Pedagogická fakulta UK Bratislava, 2005. s. 90-96, 8 s. ISBN 80-969-146-2-6.

  2004

  1. LAZAROVÁ, Bohumíra. Profesionální rozvoj učitele a duševní zdraví: k problematice resistence vůči změně. In Teachers and Health. Brno: Paido, 2004. s. 137-144. ISBN 80-7315-093-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 3. 2024 15:31