Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. VYBÍRAL, Zbyněk. Jak se stát dobrým psychoterapeutem. 1. vyd. Praha: Portál, 2016. 192 s. Spektrum 103. ISBN 978-80-262-1104-4.
 2. 2009

 3. HYTYCH, Roman. HLEDÁNÍ OPRAVDOVÉ DŮVĚRY. E-psychologie [online], 2009, roč. 3, č. 2, s. 59-70. ISSN 1802-8853.
 4. VYBÍRAL, Zbyněk a Ladislav TIMULÁK. Odkud víme, že je psychoterapie účinná? Psychoterapie, Brno: FSS MU, 2009, roč. 3, č. 1, s. 21-29. ISSN 1802-3983.
 5. KUNEŠ, David. Sebepoznání: Psychoterapeutické principy a postupy. Praha: Portál, 2009. 152 s. psychologie odborná. ISBN 978-80-7367-541-7.
 6. 2008

 7. USTOHAL, Libor. Farmakorezistentní deprese. In Deprese z různých úhlů pohledu III. Praha: Galén, 2008. s. 127-143, 17 s. Editor: Přikryl Radovan, 3. ISBN 978807262474-4.
 8. ROUBAL, Jan. Fenomén bludného kruhu deprese z pohledu pěti psychoterapeutických směrů. Československá psychologie, 2008, LII, č. 6, s. 615-624. ISSN 0009-062X.
 9. HUMPOLÍČEK, Pavel. Psychodiagnostické metody jako terapeutické nástroje v psychoterapii. In 23. Duševní zdraví mládeže - celostátní sympozium. 2008.
 10. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest v kontextu dětské psychiatrické léčebny. 2008.
 11. KUNEŠ, David. Sebepoznání klientů KBT v porovnání s dalšími terapeutickými směry. 2008.
 12. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeutický a diagnostický potenciál hry. In Seminář pro praktiky pomáhajících profesí pod patronací Hogrefe – Testcentrum, Praha. 2008.
 13. 2007

 14. HUMPOLÍČEK, Pavel. Akademické centrum poradenství a supervize - shrnutí dvou let činnosti. 2007.
 15. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Akademické centrum poradenství a supervize: průběžné sdělení. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P11. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 123-130, 8 s. ISBN 978-80-210-4383-1.
 16. ROUBAL, Jan. Deprese, diagnóza vztahu. Psych@Som (Psychosomatická medicína), 2007, I/2007, č. 1, s. 26-28. ISSN 1214-6102.
 17. ROUBAL, Jan. Depression - A Gestalt Theoretical Perspective. British Gestalt Journal, 2007, roč. 16, č. 1, s. 35-43. ISSN 0961-771X.
 18. VYBÍRAL, Zbyněk. Diagnózy a diagnostikování v psychoterapii (Ano, ne, proč a jak?). 2007.
 19. SMÉKAL, Vladimír. Frankl, Viktor Emil: Psychoterapie a náboženství: hledání nejvyššího smyslu - Průvodní slovo. 1. vydání. Brno: Cesta, 2007. ISBN 80-7295-088-6.
 20. KUNEŠ, David. Integrace v psychoterapii. Psychoterapie, Brno: Masarykova Univerzita, 2007, roč. 1/1, č. 1, s. 27-33. ISSN 1802-3983.
 21. UHROVÁ, Alena, Pavel HUMPOLÍČEK a Renáta BENDOVÁ. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra. In KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ a Kateřina ZAVADILOVÁ. Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. první. Brno: KONVOJ, spol. s r.o., 2007. s. 186-195, 10 s. ISBN 978-80-7302-133-7.
 22. HUMPOLÍČEK, Pavel. Neurorehabilitační péče v České republice. In Specializační seminář pro odborné pracovníky Bezirksklinikum Mainkofen - Deggendorf (Klinik für Neurorehabilitation). 2007.
 23. KUNEŠ, David. Okultismus aneb když zvítězí dítě v nás. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2007, roč. 13, č. 1, s. 20-23. ISSN 1212-9607.
 24. PŘIKRYL, Radovan. Předseda organizačního výboru 13. Česko-slovensko psychiatrického sjezdu. 2007.
 25. KAŠPÁREK, Tomáš. Předseda vědeckého výboru 13. Česko-slovensko psychiatrického sjezdu. 2007.
 26. ROUBAL, Jan. Přehled psychoterapeutických možností u deprese. In Acta psychiatrica postgradualia bohemica. 1. vyd. Praha: Galén, 2007. s. 231-256, 26 s. ISBN 978-80-7262-407-2.
 27. ROUBAL, Jan. Psychoterapie deprese: přístup gestalt terapie. Česká a slovenská psychiatrie, Praha: ČLS JEP, 2007, roč. 103, č. 7, s. 341-345. ISSN 1212-0383.
 28. KUNEŠ, David. S. Kratochvíl: Základy psychoterapie. Československá psychologie, Praha: Academia, 2007, LI, 5., s. 553. ISSN 0009-062X.
 29. HUMPOLÍČEK, Pavel. Terapeuticko-diagnostický potenciál Tématicko apercepčního testu. 2007.
 30. ČEŠKOVÁ, Eva. 13. Česko-slovensko psychiatrický sjezd. 2007.
 31. 2006

 32. HUMPOLÍČEK, Pavel. Akademické centrum poradenství a supervize - informace veřejnosti. 2006.
 33. HUMPOLÍČEK, Pavel, Alena UHROVÁ a Renáta BENDOVÁ. Enhancement of education and proffesional training of students of psychology and social pedagogy - Academic centre of counseling and supervision. In Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P10. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 99-105. ISBN 80-210-4144-7.
 34. HUMPOLICEK, Pavel. Enhancement of education and training in psychotherapy for students of psychology and psychiatry at Masaryk University in Brno. In Zaburzenia nerwicowe - terapia, badania, dydaktyka (Krakow, 2006). 2006.
 35. KUNEŠ, David. Integrativní psychoterapeutický pohled na duševní nemoc/zdraví. In Nemocná duše - nemocný mozek: klinická zkušenost a fakta. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. s. 109-110, 2 s. ISBN 80-7262-420-2.
 36. HUMPOLÍČEK, Pavel. Jak mohu využít služeb Akademického centra poradenství a supervize - informace pro veřejnost. Brno: Český rozhlas Brno, 2006.
 37. KUNEŠ, David. Ke koncepci podosobností. Konfrontace, Hradec Králové: Konforntace, 2006, roč. 17, č. 3, s. 122-124. ISSN 0862-8971.
 38. KUNEŠ, David. Ladislav Timuľák: Základy vedení psychoterapeutického rozhovoru. Konfrontace, Hradec Králové: Konforntace, 2006, roč. 17., 2., s. 106-107. ISSN 0862-8971.
 39. KUNEŠ, David. Proč se věnovat sebepoznání? Psychologie dnes, Praha: Portál, 2006, roč. 12, č. 12, s. 24-26. ISSN 1212-9607.
 40. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologické pojetí psychoterapie (Zastavení nad dílem Klause Graweho). Československá psychologie, 2006, roč. 50, č. 4, s. 382-392. ISSN 0009-062X.
 41. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie jinak (Současná kritická psychologie). Praha: Academia, 2006. 233 s. Psychologie. ISBN 80-200-1367-9.
 42. KUČEROVÁ, Hana. Psychoterapie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů: portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity/online/. Brno: Portál lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2006. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotni. ISBN 1801-6103.
 43. HUMPOLÍČEK, Pavel. Skupinová psychoterapie v praxi ACPS. : Rádio Student, 2006.
 44. KUNEŠ, David. Světové setkání psychoterapeutů. Psychologie dnes, Praha: Portál, 2006, roč. 12, č. 3, s. 30-32. ISSN 0035-7766.
 45. 2005

 46. HUMPOLICEK, Pavel. ADHD disorder or evolutionary adaptation. In MIEDZY ZDROWIEM A CHOROBOM. Konteksty spoleczne i psychologiczne. (Zakopane, Polsko). 2005.
 47. HUMPOLÍČEK, Pavel. Diagnostika a terapie hrou. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., č. 1, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
 48. HUMPOLÍČEK, Pavel. Hra jako protektivní vývojový faktor. Brno: Centrum výzkumu vývoje osobnosti a etnicity, 2005.
 49. HUMPOLÍČEK, Pavel. "Nové trendy" ve zkvalitňování výuky psychoterapie. In 25. česko-slovenská psychoterapeutické konference, Trenčianské Teplice. 2005.
 50. TURBOVÁ,, Jarmila a Petr CAGAŠ. Osobnost klienta a nerealistická očekávání vůči psychoterapii. Trenčianske Teplice, 2005.
 51. HUMPOLÍČEK, Pavel. Poruchy chování a emocí - možnosti a meze psychoterapie. In 25. česko-slovenská psychoterapeutické konference, Trenčianské Teplice. 2005.
 52. HUMPOLÍČEK, Pavel a Jana HUMPOLÍČKOVÁ. Scénotest. Psychologie Dnes, Praha: Portál, 2005, XI., č. 2, s. 30-32. ISSN 1212-9607.
 53. HUMPOLÍČEK, Pavel. Specifika stavby scény u dětí s poruchami chování. In Psychologické dny 2004: "Svět žen a mužů. Polarita a vzájemné obohacování." Olomouc. 2005. ISBN 80-244-1059-1.
 54. ŠINDLER, Jakub. Zážitková pedagogika jako jedna z možných cest příznivého rozvoje člověka. In Vývoj utváření osobnosti v sociálních a etnických kontextech (ed. Petr Macek a Jií Dalajka). Brno: FSS MU, 2005. s. 259-269, 11 s. ISBN 80-210-3804-7.
 55. 2004

 56. HUMPOLÍČEK, Pavel. Scénotest - příručka pro praxi. První vydání. Brno: MSD, s.r.o. Brno, 2004. 69 s. ISBN 80-86633-20-9.
 57. 2003

 58. NAVRÁTIL, Pavel. Je psychoterapie sociální prací? Sociální práce/ Sociálna práca, Brno: ASVSP, 2003, roč. 2003, č. 4, s. 197-204. ISSN 1213-624.
 59. VYBÍRAL, Zbyněk. Literatura speciálně psychoterapeutická. Česká a slovenská psychiatrie : časopis Psychiatrické společnosti, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2003, roč. 99, Suppl. 2, s. 108-109. ISSN 0069-2336.
 60. ŠEVČÍKOVÁ, Stanislava. Logoterapie a religiozita. In STEMPELOVÁ, Judita a Marián KOŠČ. Existenciálne problémy a psychoterapia v 21. storočí. Trnava: Trnavská univerzita, 2003. s. 76-82, 7 s. ISBN 80-89074-64-2.
 61. SVOBODA, Mojmír. Metody sugestivní, hypnotické a imaginativní psychoterapie. 5. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Brno, 2003. 83 s. druhe vydani. ISBN 80-210-0957-8.
 62. 2002

 63. VYBÍRAL, Zbyněk. Czech Republic. In Globalized Psychotherapy. 1. vyd. Vienna, Austria: Facultas Universitätsverlag, 2002. s. 88-94, 7 s. ISBN 3-85076-605-5.
 64. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie a komunikace v třetím tisíciletí. In Opera Collegii Karel Engliš, Series Studiorum Humanitatis. Brno: Series Studiorum Humanitatis, 2002. s. 75-78.
 65. PERNIČKA, Michal. Setkání v psychoterapii. Konfrontace - časopis pro psychoterapii, Hradec Králové: ATD Hradec Králové, 2002, roč. 13, č. 3, s. 122-124. ISSN 0862-8971.
 66. 2001

 67. SVOBODA, Mojmír. Imaginativní metody v psychoterapii. SPFFBU, Brno: FF MU, 2001, XLIX, P5, s. 27-34. ISSN 1211-3522.
 68. SVOBODA, Mojmír. Psychoterapie v posledním desetiletí: nabídka a poptávka. In 112. klinicko-psychologický den. Praha, 2001.
 69. DRTÍLKOVÁ, Ivana. Sociální fobie/sociálně úzkostná porucha u dětí a adolescentů. Psychiatrie, Praha: TIGIS s.r.o., 2001, roč. 5, č. 2, s. 99-106. ISSN 1211-7579.
 70. 2000

 71. BOLELOUCKÝ, Zdeněk. Psychiatrie a tinnitus. In Tinnitus 2000. 1. vyd. Praha: Vesmír s.r.o., 2000. s. 14-17. ISBN 80-85977-26-5.
 72. VYBÍRAL, Zbyněk. Psychoterapie, psychoterapeutické poradenství a poradenství. Konfrontace - časopis pro psychoterapii, Hradec Králové: Konfrontace, 2000, roč. 11, č. 2, s. 83-86. ISSN 0862-8971.
 73. 1999

 74. ŠLAPAL, Radomír. Psychosociální problematika u dětí s epilepsií. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1999, roč. 34, č. 2, s. 165-168. ISSN 0555-5574.
 75. 1995

 76. SMÉKAL, Vladimír. Duchovně orientovaná psychoterapie - naléhavý úkol dneška. In Frankl, Viktor Emil. Lékařská péče o duši: základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno: Cesta, 1995. s. 232-235. ISBN 80-8531-939-X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 3. 2020 18:18