Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2008

 1. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Aggression in first-episode schizophrenia. Primary Care and Community Psychiatry. Londýn: Informa Healthcare, 2008, roč. 13, č. 3, s. 134-137. ISSN 1746-8841.
 2. PREISS, Marek, Hana KUČEROVÁ, Eliška DOČKALOVÁ a Hana ŠTĚPÁNKOVÁ. Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou v remisi. Psychiatrie. Praha: Tigis, 2008, roč. 12, supl.3, s. 1-5, 6 s. ISSN 1211-7579.
 3. PRACHÁR, Patrik a Sonia BARTÁKOVÁ. Lymfangioma faciei a hypodoncie. Biomedicínské postupy. Košice Slovensko, 2008, s. 176-181, 7 s.
 4. ČEŠKOVÁ, Eva. Postavení venlafaxinu v léčbě depresivních a úzkostných poruch. Remedia. Praha: Nakladatelství a vydavatelství Remedia, 2008, roč. 18, č. 3, s. 201-203. ISSN 0862-8947.
 5. KUČEROVÁ, Hana, Radovan PŘIKRYL, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Vítězslav PÁLENSKÝ a Michal ČERNÍK. Profil a průběh kognitivního deficitu u pacientů s první episodou schizofrenie během jednoho roku. In Psychiatrie. 2008, Suppl. 1, s. 31. 2008. ISSN 1211-7579.
 6. 2007

 7. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Hana KUČEROVÁ a Petra NAVRÁTILOVÁ. Cognitive Functioning in First-episode Schizophrenic Patients: A Longitudinal Study. In Cognitive Disorders Research Trends (editor: H. C. Sentowski). New York, USA: Published by Nova Science Publishers, 2007. s. 85-115. DNLM: 1.Cognition Disorders. WM 204 C6763 2007. ISBN 978-1-60021-566-7.
 8. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. One-year follow-up of patients with first-episode schizophrenia (comparison between remitters and non-remitters). Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2007, roč. 3, č. 1, s. 153-160. ISSN 1176-6328.
 9. PŘIKRYL, Radovan, Hana KUČEROVÁ, Petra NAVRÁTILOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Eva ČEŠKOVÁ, Michal ČERNÍK a Vítězslav PÁLENSKÝ. Změny kognitivních funkcí v průběhu roku po propuknutí schizofrenie. Čes. a slov. Psychiat. 2007, roč. 103, č. 1, s. 14-21. ISSN 1212-0383.
 10. 2006

 11. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Dynamika psychopatologie u prvních epizod schizofrenie. In Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, s. r. o., 2006. s. 21 - 21.
 12. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Hana KUČEROVÁ. Kompliance v klinické praxi. In Nemocná duše - nemocný mozek: Klinická zkušenost a fakta. Praha, ČR: PhDr. Lubomír Houdek, nakladatelství Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha, 2006. s. 16 - 19. ISBN 80-7262-420-2.
 13. ČEŠKOVÁ, Eva. Remise - nový způsob hodnocení výsledků léčby. Česká a slovenská psychiatrie. Praha: ČLS JEP, 2006, roč. 102, č. 4, s. 195-200. ISSN 1212-0383.
 14. 2005

 15. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK, Hana KUČEROVÁ a Vítězslav PÁLENSKÝ. Nové cíle schizofrenie - dosažení remise a zajištění kompliance /Abstrakt/. Psychiatrie, časopis pro moderní psychiatrii. Praha: Tigis, 2005, roč. 9, č. 1, s. 16. ISSN 1211-7579.
 16. ČEŠKOVÁ, Eva. Nové trendy v léčbě schizofrenie. Česká a Slovenská psychiatrie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2005, roč. 101, č. 6, s. 298-302. ISSN 1212-0383.
 17. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL a Tomáš KAŠPÁREK. Ovlivnění psychopatologie u nemocných s první epizodou schizofrenie. Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2005, roč. 6, S1, s. 15-15. ISSN 1335-9584.
 18. ČEŠKOVÁ, Eva. Pokroky ve farmakologické léčbě schizofrenie. Praktický lékař. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2005, roč. 85, č. 11, s. 614-617. ISSN 0032-6739.
 19. ČEŠKOVÁ, Eva, Radovan PŘIKRYL, Tomáš KAŠPÁREK a Marta ONDRUŠOVÁ. Psychopathology and treatment responsiveness of patients with first episode schizophrenia. Neuropsychiatric Disease and Treatment. New Zealand: Dove Medical Press, 2005, roč. 1, č. 2, s. 179-185. ISSN 1176-6328.
 20. ČEŠKOVÁ, Eva. Remise - nový koncept hodnocení léčby schizofrenie. Psychiatria pre prax. Bratislava: Meduca, 2005, roč. 6, S1, s. 22-22. ISSN 1335-9584.
 21. 2000

 22. MICHÁLEK, Jaroslav a Jan ŠMARDA. Detection of minimal residual disease in acute myeloid leukemia. Scripta medica. Brno: Masarykova Univerzita, 2000, roč. 73, č. 3, s. 269-274. ISSN 1211-3395.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 4. 2021 14:12