Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

  1. SVITÁK, Zbyněk. Z počátků moderní byrokracie : nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech 1748-1782. Vyd. 1. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy, 2011, 587 s. Země a kultura ve střední Evropě ; sv. 21. ISBN 978-80-86488-91-2.

  2008

  1. ŠUPINOVÁ, Kateřina. Trendy v řízení lidských zdrojů ve státní správě. In Recenzovaný sborník abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2008. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-663-0.

  2007

  1. SCHELLE, Karel. Finanční správa za první Československé republiky. In Právní a ekonomické problémy současnosti II. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2007, s. 67-100, 33 s. ISBN 978-80-87071-25-0.
  2. SCHELLE, Karel. Organizace veřejné správy v letech 1848 až 1918. In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 188 – 212, 24 s. ISBN 978-80-969332-9-7.
  3. SCHELLE, Karel. Veřejná správa. Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2007/2008. 1. vyd. Brno: B.I.B.S., a.s., 2007, 29 s. Právo.
  4. SCHELLE, Karel a Ladislav VOJÁČEK. Vývoj státu a práva v letech 1848 až 1918 (hlavní trendy). In Stát a právo v letech 1848 – 1918 ve středoevropském kontextu (Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Bratislavě 1. – 2. června 2006). 1. vyd. Bratislava (Slovensko): Bratislavská vysoká škola práva, 2007, s. 5 - 36, 31 s. ISBN 978-80-969332-9-7.

  2006

  1. BALÍK, Stanislav. Gosudarstvennoje upravlenije i samoupravlenije. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. Perechod k demokratii – češskij opyt. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 112-138. mimo řady. ISBN 80-7325-104-3.
  2. SCHELLE, Karel. Veřejná správa. (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2006/2007). 1. vyd. Brno: B.I.B.S.,a.s., 2006, 29 s. Skripta.

  2005

  1. BALÍK, Stanislav. Al-idára 'l-`áma wa 'l-idára 'dh-dhátíja. In BALÍK, Stanislav a Pavel PŠEJA. `amalíjat biná' al-mu'assasát ad-dímuqrátíja: Dirását min al-Džumhúríja 't-tšíkíja. 1. vyd. Brno-Baghdad: Centrum pro studium demokracie a kultury-International Republican Institute, 2005, s. 96-115. mimo edice. ISBN 80-7325-058-6.
  2. SCHELLE, Karel. Veřejná správa. (Learning Package for BA(HONS) in Business Management 2005/2006). 1. vyd. Brno: B.I.B.S, a.s., 2005, 29 s. Skripta.
  3. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE a Renata VESELÁ. Vývoj státu a práva v období absolutismu. In Stát a právo v období absolutismu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 9-36, 27 s. ISBN 80-210-3899-3.
  4. SCHELLEOVÁ, Ilona. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1990. spoluautorka. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, 5 s. Právo. ISBN 80-86861-66-X.
  5. SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1990. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2005, 430 s. Právo. ISBN 80-86861-66-X.

  2002

  1. SCHELLE, Karel. Vývoj veřejné správy v letech 1848 až 1948. 1. vyd. Praha: Eurolex Bohemia, 2002, 389 s. Právo. ISBN 80-86432-25-4.

  1996

  1. PRŮCHA, Petr. Správní právo, soustava orgánů státní správy. In Právní nauka pro školy i praxi. 2. inovované vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1996, s. 59-80. ISBN 80-210-1118-1.

  1995

  1. PRŮCHA, Petr. Správní právo, soustava orgánů státní správy. In Právní nauka pro školy i praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1995, s. 59-80. ISBN 80-210-1118-1.

  1993

  1. PRŮCHA, Petr a Josef FIALA. Úloha orgánů státní správy na úseku hospodaření s nebytovými prostory. Státní správa a samospráva : týdeník vlády České republiky. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 1993, roč. 4, č. 43, s. 7-12. ISSN 0027-8009.

  1992

  1. PRŮCHA, Petr a Karel SCHELLE. František Weyr a státní správa. In K odkazu prof. JUDr. Františka Weyra (Sborník příspěvků z mezinárodní konference). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1992, s. 87 - 90. ISBN 80-210-0494-0.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 18:41