Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2006

  1. KOLÁŘOVÁ, Ivana. Konkurence deiktických zájmen odkazujících k vyjádření času a prostoru v textech různých stylových oblastí. In JAKLOVÁ, A. (ed.) Komunikace - styl - text. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2006. s. 165-168. ISBN 80-7040-819-7.
  2. 2004

  3. ŠKODA, Radek a Milan NOVÁK. Akcesorické Nb-Ta-Ti minerály z pegmatitu v uranovém dole Drahonín, Strážecké moldanubikum. Acta Musei Moraviea, Sci. geol., 2004, roč. 89, č. 1, s. 55-66. ISSN 1211-8796.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2020 16:53