Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2009

  1. CRHA, Igor, Dalibor PACÍK, Rastislav BEHARKA, Pavel VENTRUBA, Jana ŽÁKOVÁ, Martin HUSER, Barbara KUBEŠOVÁ, Michal POHANKA a Dalibor PACÍK. Sperm banking and infertility treatment in men with testicular cancer. Sripta medica, Brno: LF MU Brno, 2009, roč. 82, č. 2, s. 69 - 75. ISSN 1211-3395.
  2. 2008

  3. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Radek LAKOMÝ, Rostislav VYZULA, Jana KOPTÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Jan MUŽÍK a Daniel KLIMEŠ. Multivariate analysis of risk factors for testicular cancer: a hospital-based case-control study in the Czech Republic. NEOPLASMA, SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACAD SCIENCES, 2008, roč. 55, č. 4, s. 356-368. ISSN 0028-2685.
  4. DUŠEK, Ladislav, Jitka ABRAHÁMOVÁ, Radek LAKOMÝ, Rostislav VYZULA, Jana KOPTÍKOVÁ, Tomáš PAVLÍK a Jan MUŽÍK. Rizikové faktory nádorů varlat v České populaci: vícerozměrná srovnávací analýza dat pacientů a zdravých kontrol. In XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 338-339, 2 s. ISBN 978-80-86793-11-5.
  5. KISS, Igor, Jana HALÁMKOVÁ, Štěpán TUČEK a Jiří TOMÁŠEK. Současné indikace k vysokodávkované chemoterapii s podporou PBSC v léčbě germinálních nádorů varlete. In Edukační sborník. XXXII. Brněnské onkologické dny s XXII. Konferencí pro sestry a laboranty. Brno 2008. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2008. s. 343-345, 418 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2019 10:52