Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. ŠEFČÍK, Ondřej. The problem of Proto-Balto-Slavic ‘aspirates’ revisited. Slovo a slovesnost. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2016, roč. 77, č. 4, s. 300-315. ISSN 0037-7031.
   URL
   Název česky: Problém protobaltoslovanských „aspirát“ po revizi
   RIV/00216224:14210/16:00094210 Článek v odborném periodiku. Jazykověda. angličtina. Česká republika.
   Šefčík, Ondřej (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: Indo-European phonology; aspiration; voice; stops
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Změněno: 11. 5. 2017 13:39.

  2008

  1. FROSTOVÁ, Jana. A study on teachers´ voice development in the context of their profession. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 65-78. School And Health 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-043-2.
   Název česky: Příspěvek k vývoji hlasu učitelů v kontextu pedagogické profese
   Název anglicky: A study on teachers´ voice development in the context of their profession
   Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: voice; teachers; voice hygiene; voice evaluation; Voice Handicap Index; Dysphonia Severity Index
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Změněno: 25. 3. 2010 13:47.
  2. FROSTOVÁ, Jana. Perception of difficulties caused by voice in primary school teachers. In 4. Mižnarodnaja naukovo-praktična konferencia (2). 1. vyd. Charkov: Charkovskij nacionalnij universitet imeni V. N. Karazina, 2008, s. 186-191. ISBN 978-966-8603-20-4.
   Název česky: Subjektivní percepce hlasových potíží u učitelů
   Název anglicky: Perception of difficulties caused by voice in primary school teachers
   RIV/00216224:14410/08:00026464 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Frostová, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: voice; teachers; voice hygiene; voice evaluation.
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Změněno: 28. 9. 2008 12:01.
  3. FROSTOVÁ, Jana. Zkušenosti s měřením kvality hlasu pomocí DSI. In Podzimní celostátní foniatrický seminář, Brno. 2008.
   Název česky: Zkušenosti s měřením kvality hlasu pomocí DSI
   Název anglicky: The experience of measuring the quality of voice by means of the Dysphonia Severity Index
   RIV/00216224:14410/08:00034264 Vyžádané přednášky. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Frostová, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: teacher; voice; Dysphonia Severity Index
   Druh účasti: vyžádaná přednáška

   Změnila: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Změněno: 12. 7. 2009 12:04.
  4. FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi. In Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.
   Název česky: Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi
   Název anglicky: Changes of the voice quality of teachers using measures DSI values considering particularities of the pedagogical profession
   RIV/00216224:14410/08:00026463 Konferenční abstrakt. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Frostová, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: voice; teachers voice; hygiene; Voice Handicap Index; Dysphonia Severity Index
   Druh účasti: aktivní účast
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Změněno: 16. 3. 2010 23:02.

  2007

  1. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8.
   Název česky: Komunikativní dovednosti
   Název anglicky: Communication skills
   RIV/00216224:14410/07:00025701 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Knopová, Blanka (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: Communication; motorical skills; spoken word; voice; articulation; breathing support; intonation; modulation; hearing; psychical state of child
   Druh sborníku: předkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: PhDr. Blanka Knopová, CSc., učo 1373. Změněno: 3. 6. 2009 12:51.

  2006

  1. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Jana Frostová. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
   URL
   Název česky: Jana Frostová
   Název anglicky: Jana Frostová
   Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: lexicography ; Jana Frostova ; voice ; pedagogue ; music

   Změnila: Mgr. Kristýna Kučírková, učo 53986. Změněno: 29. 11. 2007 17:00.
  2. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Vladimír Richter. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. internet: Ústav hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2006.
   URL
   Název česky: Vladimír Richter
   Název anglicky: Vladimír Richter
   Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
   Klíčová slova anglicky: Vladimír Richter ; music ; lexicography ; musicians ; voice

   Změnila: Mgr. Kristýna Kučírková, učo 53986. Změněno: 29. 11. 2007 16:46.

  2005

  1. FROSTOVÁ, Jana. Rehabilitation of Selected Voice Disorders inTeachers. In Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 263-272, 9 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
   Název česky: Rehabilitace vybraných hlasových poruch u učitelů
   Název anglicky: Rehabilitation of Selected Voice Disorders in Teachers
   RIV/00216224:14410/05:00013641 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. angličtina. Česká republika.
   Frostová, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: voice; voice disorder; voice rehabilitation; care of voice; hyperkinetic disphonia; vocal nodes; teachers; students.
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Změněno: 16. 3. 2010 23:36.
  2. FROSTOVÁ, Jana. Význam kvality hlasu u vojenských profesionálů. In Zborník z medzinárodnej vojensko-vedeckej konferencie Etika v príprave a činnosti vojenských profesionálov. 1. vyd. Bratislava: Generálny štáb ozbrojených síl Slovenské republiky a Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš, 2005, s. 158 - 162. ISBN 80-8040-273-6.
   Název česky: Význam kvality hlasu u vojenských profesionálů
   Název anglicky: The importance of vocal quality by professional military personnel
   RIV/00216224:14410/05:00021779 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Slovensko.
   Frostová, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: military professional; communication; voice; vocal quality
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Mezinárodní význam: ano

   Změnila: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Změněno: 16. 3. 2010 23:33.

  2000

  1. FROSTOVÁ, Jana. Význam pěvecké techniky pro nápravu zanedbaného mluvního projevu u adeptů učitelství na PdF MU. In Musica viva in schola XVI. I. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2000, s. 146-150. ISBN 80-210-2427-5.
   Název česky: Význam pěvecké techniky pro nápravu zanedbaného mluvního projevu u adeptů učitelství na PdF MU
   Název anglicky: The importance of singing technique for improvement of neglecting speaking voice at students of Faculty of Education Masaryk University of Brno
   RIV/00216224:14410/00:00021316 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Frostová, Jana (203 Česká republika, garant)
   Klíčová slova anglicky: tecnique of voice; spekaing; singing; voice; care of voice.

   Změnila: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Změněno: 29. 5. 2006 15:45.
Zobrazeno: 23. 6. 2024 12:50