FROSTOVÁ, Jana. Rehabilitation of Selected Voice Disorders inTeachers. In Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 263-272, 9 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rehabilitation of Selected Voice Disorders inTeachers
Název česky Rehabilitace vybraných hlasových poruch u učitelů
Autoři FROSTOVÁ, Jana (203 Česká republika, garant).
Vydání 1. vyd. Brno, Teachers and Health 6, od s. 263-272, 9 s. 2005.
Nakladatel Masarykova Universita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/05:00013641
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-093-8
UT WoS 000264734800018
Klíčová slova česky hlas, hlasová porucha, rehabilitace hlasu, péče o hlas, hyperkinetická dysfonie, hlasové uzlíky, učitelé, studenti
Klíčová slova anglicky voice; voice disorder; voice rehabilitation; care of voice; hyperkinetic disphonia; vocal nodes; teachers; students.
Štítky care of voice, hyperkinetic disphonia, students., teachers, vocal nodes, voice, voice disorder, voice rehabilitation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Změněno: 16. 3. 2010 23:36.
Anotace
The article deals with voice rehabilitation from practice of singing voice trainer who works as a voice therapeut. Co-operation between singing-voice trainers and phoniatricians may be valuable for phoniatrics, as the trainers thanks to their methodical skills, can bring about a more suitable way of the patients speaking and singing phonation. Singing voice professional, trainer can play an important part in the care of voice, including both prevention and re-education in selected types of voice disorders. Four cases are included as documets.Practical testing of the results brought by the author s long-term research into the quality of voice.
Anotace česky
Článek pojednává o rehabilitaci hlasu z hlediska praxe pěveckého pedagoga, který působí jako hlasový terapeut. Spolupráce mezi pěveckými pedagogy a foniatry je pro foniatrii velkým přínosem, neboť díky svým metodickým dovednostem mohou pěvečtí odborníci navodit vhodnější způsob mluvní a zpěvní fonace. Pěvecký odborník se může ve spolupráci s foniatrií stát důležitou součástí péče o hlas, a to jak v oblasti prevence, tak v rámci reedukační péče o hlas vybraných typů hlasových poruch. Sdělení je dokumentováno čtyřmi kasuistikami.
Návaznosti
MSM 114100001, záměrNázev: Rozvoj národní vzdělanosti a profesionalizace učitelů v evropském kontextu
VytisknoutZobrazeno: 23. 6. 2024 19:15