Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. ŠEFČÍK, Ondřej. The problem of Proto-Balto-Slavic ‘aspirates’ revisited. Slovo a slovesnost. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2016, roč. 77, č. 4, s. 300-315. ISSN 0037-7031.

  2008

  1. FROSTOVÁ, Jana. A study on teachers´ voice development in the context of their profession. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 65-78. School And Health 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-043-2.
  2. FROSTOVÁ, Jana. Perception of difficulties caused by voice in primary school teachers. In 4. Mižnarodnaja naukovo-praktična konferencia (2). 1. vyd. Charkov: Charkovskij nacionalnij universitet imeni V. N. Karazina, 2008, s. 186-191. ISBN 978-966-8603-20-4.
  3. FROSTOVÁ, Jana. Zkušenosti s měřením kvality hlasu pomocí DSI. In Podzimní celostátní foniatrický seminář, Brno. 2008.
  4. FROSTOVÁ, Jana. Změny kvality hlasu učitelů měřené DSI ve vztahu k učitelské profesi. In Přehled anotací 4. mezinárodní konference ŠKOLA A ZDRAVÍ 21, 36. Mezinárodní konference pro podporu zdraví a mládeže, Brno. 2008. ISBN 978-80-7392-044-9.

  2007

  1. KNOPOVÁ, Blanka. Komunikativní dovednosti. In Přístupy ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení na základní škole. 1. vyd. Brno: Paido, 2007, 4 s. ISBN 978-80-7315-150-8.

  2006

  1. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Jana Frostová. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2006.
  2. KUČÍRKOVÁ, Kristýna. Vladimír Richter. In Český hudební slovník osob a institucí ONLINE. internet: Ústav hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2006.

  2005

  1. FROSTOVÁ, Jana. Rehabilitation of Selected Voice Disorders inTeachers. In Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2005, s. 263-272, 9 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
  2. FROSTOVÁ, Jana. Význam kvality hlasu u vojenských profesionálů. In Zborník z medzinárodnej vojensko-vedeckej konferencie Etika v príprave a činnosti vojenských profesionálov. 1. vyd. Bratislava: Generálny štáb ozbrojených síl Slovenské republiky a Akadémia ozbrojených síl generála M.R.Štefánika Liptovský Mikuláš, 2005, s. 158 - 162. ISBN 80-8040-273-6.

  2000

  1. FROSTOVÁ, Jana. Význam pěvecké techniky pro nápravu zanedbaného mluvního projevu u adeptů učitelství na PdF MU. In Musica viva in schola XVI. I. Brno: Masarykova Universita v Brně, 2000, s. 146-150. ISBN 80-210-2427-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 5. 2024 08:23