FROSTOVÁ, Jana. A study on teachers´ voice development in the context of their profession. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008, s. 65-78. School And Health 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-043-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A study on teachers´ voice development in the context of their profession
Název česky Příspěvek k vývoji hlasu učitelů v kontextu pedagogické profese
Autoři FROSTOVÁ, Jana.
Vydání 1. vyd. Brno, ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspects of Health Education, od s. 65-78, 14 s. School And Health 21(3/2008), 2008.
Nakladatel MSD, s.r.o.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7392-043-2
Klíčová slova česky hlas učitelé péče o hlas VHI DSI
Klíčová slova anglicky voice; teachers; voice hygiene; voice evaluation; Voice Handicap Index; Dysphonia Severity Index
Štítky Dysphonia Severity Index, teachers, voice, voice evaluation, voice handicap index, voice hygiene
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. MgA. Jana Frostová, Ph.D., učo 2369. Změněno: 25. 3. 2010 13:47.
Anotace
In the first stage of the project, 65 respondents were questioned, all of them students of combined university studies who had already taken active part in the educational process. The following techniques were used: 1) The authors questionnaire directed towards the subjective perception of ones speaking and singing voice, the knowledge of voice hygiene, the sources of this knowledge and the voice load in extraprofessional activities. 2) The Voice Handicap Index (VHI) questionnaire worked out by Jacobson and her colleagues (1997), by means of which it is possible to establish the subjective evaluation of the quality of ones voice and of the impact ones voice has on socio-professional functions. At the same time all the respondents voices were recorded by DSI so that objective changes of their voices could be monitored systematically.
Anotace česky
V první etapě projektu proběhlo šetření u 65 respondentů, studentů kombinovaného studia, kteří již působí ve výchovně vzdělávacím procesu. Byly použity následující techniky: Dotazník vlastní konstrukce zaměřený na zjištění subjektivní percepce mluvního i zpěvního hlasu, na vědomosti o hlasové hygieně, na zdroje těchto vědomostí, i na zjištění hlasové zátěže v mimopracovních aktivitách. Dotazník Voice Handicap Index (VHI), konstruovaný Jacobsonovou a spolupracovníky (1997, pomocí kterého lze zjistit subjektivní hodnocení vlastní kvality hlasu a vlivu kvality hlasu na socioprofesní funkce. Zároveň byly u všech respondentů pořízeny hlasové snímky DSI pro systematické sledování objektivních změn hlasu.
Návaznosti
MSM0021622421, záměrNázev: Škola a zdraví pro 21. století
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Škola a zdraví pro 21. století
VytisknoutZobrazeno: 24. 6. 2024 06:10