Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. ZOUNEK, Jiří, Libor JUHAŇÁK, Hana STAUDKOVÁ a Jiří POLÁČEK. E-learning : učení (se) s digitálními technologiemi. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. 330 s. ISBN 978-80-7676-175-9.
 2. 2016

 3. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problémový vztah rodiče a učitele. In Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí a mládeže, Bratislava, 18.3.2016. 2016.
 4. 2015

 5. PULIŠOVÁ, Kristýna. Problematický vztah rodiče a učitele. In Konference ČAPV 2015, Fakulta pedagogická ZČU v Plzni, 16.-18. 9. 2015, Plzeň. 2015.
 6. 2012

 7. ZOUNEK, Jiří. Ten Years After... or ICT in Czech basic schools, 2001 - 2011. In The European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, 18 -21. September, 2012. 2012.
 8. 2009

 9. ŠEĎOVÁ, Klára a Jiří ZOUNEK. ICT v rukou českých učitelů. Pedagogika. Praha: Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 54 - 70. ISSN 0031-3815.
 10. 2008

 11. FROSTOVÁ, Jana. A study on teachers´ voice development in the context of their profession. In ŘEHULKA, E. Et Al. School And Health 21(3/2008): Social And Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 65-78. School And Health 21(3/2008). ISBN 978-80-7392-043-2.
 12. ČECH, Tomáš. Conditions for drug primary prevention in Czech schools. In Řehulka E. aj. Contemporary School Practise and Health Education. Brno: MSD, s. r. o., 2008. s. 131-139, 8 s. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-042-5.
 13. KOHOUTEK, Rudolf. Dějiny psychologie pro pedagogy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 120 s. MU Pedagogická fakulta, katedra psychologie. ISBN 978-80-210-4540-8.
 14. NOVÁK, Svatopluk. Integrace vědního základu v přípravě učitelů 1. stupně na PdF MU. Učitelské listy. Praha, 2008, roč. 15/2008, č. 5, s. 14-15. ISSN 1210-6313.
 15. JANÍKOVÁ, Marcela. Interakční vzorce ve výuce tělesné výchovy: Představení výzkumného projektu. In FRANIOK, Petr a Dana KNOTOVÁ. Učitel a žák v současné škole. Brno: MU, 2008. s. 105-111. ISBN 978-80-210-4752-5.
 16. LAZAROVÁ, Bohumíra. Netradiční role učitele. O situacích pomoci, krize a poradenství ve školní praxi. 2. vyd. Brno: Paido, 2008. 69 s. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-169-0.
 17. FROSTOVÁ, Jana. Perception of difficulties caused by voice in primary school teachers. In 4. Mižnarodnaja naukovo-praktična konferencia (2). 1. vyd. Charkov: Charkovskij nacionalnij universitet imeni V. N. Karazina, 2008. s. 186-191. ISBN 978-966-8603-20-4.
 18. ČECH, Tomáš. Podmínky pro primární drogovou prevenci v základních školách. In Řehulka, E. aj. Praxe současné školy a výchova ke zdraví [CD-ROM]. Brno: Pedagogická fakulta MU, 2008. s. 131-138, 7 s. Škola a zdraví pro 21. století 3. ISBN 978-80-7392-042-5.
 19. NAGY, Tibor, Milan KUBIATKO a Soňa NAGYOVÁ. Postoje žiakov v spojitosti s prípravou učiteľov v problematike implementácie IKT do vyučovacieho procesu. Informatika v škole. 2008, roč. 17, 33/34, s. 20-24. ISSN 1335-616X.
 20. KOHOUTEK, Rudolf a Eva FILÍPKOVÁ. Psychotraumatizing of pupils, students and teachers at czech schools. In Quality of Life in the Contexts of Health and Illness. první. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 90-96, 6 s. School and Halth in 21 Century. ISBN 978-80-7392-073-9.
 21. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Questions about Education of Pupils Suffering from Chronic Disease or Another Grave Illness from The Parents Point of View-International Project TIMSIS. In Řehulka, Evžen et al. Social and Health Aspects of Health Education. 1. vyd. Brno: MSD, s.r.o., 2008. s. 221-239. School and Health 21. ISBN 978-80-7392-043-2.
 22. KUBIATKO, Milan, Zlatica ORSZÁGHOVÁ a Zuzana HALÁKOVÁ. Taxonómia vtákov Slovenska - Edukačný disk pre učiteľov a študentov. Informatika v škole. 2008, roč. 17, 33/34, s. 10-13. ISSN 1335-616X.
 23. LAZAROVÁ, Bohumíra. Teachers in the late stage of their career: on the methodology of the research and its first results. In International conference on educational sciences. 2008.
 24. 2007

 25. FROSTOVÁ, Jana. A Rehabilitation System and Recommended Exercises for Teachers with Voice Disorders. In ŘEHULKA, Evžen. Škola s zdraví 21 (2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 417-426. ISBN 978-80-7315-138-6.
 26. LAZAROVÁ, Bohumíra a Miroslava ČAPKOVÁ. Climate in the school: ways of co-operation of teachers and school psychologists. In School and Health 21 (2). 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 409-416. ISBN 978-80-7135-138-2.
 27. LAZAROVÁ, Bohumíra. Další vzdělávání učitelů: k problematice rezistence. Pedagogické rozhĺady. Banská Bystrica, 2007, roč. 16, č. 3, s. 14-17. ISSN 1335-0404.
 28. NOVÁK, Svatopluk. Integrace vědního základu v přípravě učitelů 1. stupně na PdF MU. In Proměny učitelského vzdělávání v kontextu reformy základního školství. Brno: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta,, 2007. s. 106 - 109, 128 s. ISBN 978-80-86633-95-4.
 29. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Issues of Education of Pupils with Chronic or Other Serious Disorders in Terms of a Teacher-International Project TIMSIS. In ŘEHULKA, Evžen. 2nd Conference School and Health 21. 1. vyd. Brno: Paido, 2007. s. 463-480. ISBN 978-80-7315-138-6.
 30. KRÁLÍK, Oldřich. K problematice výuky ekonomie a společenských věd na pedagogických fakultách. In Absolvent základní školy. první. Brno: Centrum pedagogického výzkumu PdF MU, 2007. s. 245-264, 10 s. ISBN 978-80-210-4402-9.
 31. ZÁMEČNÍKOVÁ, Dana, Petr KACHLÍK a Ilka VAĎUROVÁ. Otázky edukace žáků s chronickým či jiným závažným onemocněním z pohledu rodičů-mezinárnodní projekt TIMSIS. In Přehled anotací 3. konference Škola a zdraví 21 a 35. konference pro podporu zdraví dětí a mládeže. 1. vyd. Brno: MSD a PdF MU, 2007. s. 46-47, 48 s. ISBN 978-80-86633-98-5.
 32. ČECH, Tomáš. Profilaktyka narkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Piwowarczyk, M. (red.) Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne. Kraków: Impuls, 2007. s. 43-53. ISBN 978-83-7308-987-7.
 33. KUBIATKO, Milan. Úroveň využívania IKT v prírodovedných predmetoch a biológii z pohľadu žiakov a učiteľov. Naša škola. 2007, roč. 11, 3-4, s. 50-53. ISSN 1335-2733.
 34. PROKOP, Pavol, Alžbeta HORNÁČKOVÁ a Milan KUBIATKO. Vplýva učiteľ na postoje žiakov k paleontológii? In Speciální otázky oborových didaktik a příprava učitelů přírodovědných, zemědělských a příbuzných oborů. Praha: Univerzita Karlova, 2007. s. 117-121. ISBN 978-80-87139-03-5.
 35. 2006

 36. PROKOPOVÁ, Alice. Čtvrtý rozměr zdraví. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. ČR Brno MU: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2006. s. 62-73. ISBN 80-210-4215-X.
 37. KUBIATKO, Milan. How do teachers use information and communication technology in biology teaching. In Information & Communication Technology in natural science education. Lithuania: Siauliai University Press, 2006. s. 46-50. ISBN 9986-38-711-6.
 38. HAVELKOVÁ, Marie a JItka REISSMANNOVÁ. Výchova ke zdraví - II. In Výchova ke zdraví II. 1. vyd. ČR Brno MU: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2006. 100 s. ISBN 80-210-4215-X.
 39. JEŽEK, Stanislav. Vztahy s dospělými mimo rodinu. In Macek, P., Lacinová, L. (Eds.). Vztahy v dospívání. Brno: Barrister & Principal, 2006. s. 81 - 98. Psychologie. ISBN 80-7364-034-1.
 40. VACEK, Patrik a Jana KRÁTKÁ. Zlovolné obrazy: film a audiovizuální kultura z pohledu vysokoškolských studentů. In Sborník z konference ČAPV Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu, 5.-7. 9. 2006 (CD-ROM) Plzeň. 1. vyd. Plzeň: ČAPV, Kped FPE ZČU, 2006. s. 34-34, 2 s. ISBN 80-7043-483-X.
 41. 2005

 42. MUŽÍK, Vladislav, Marie HAVELKOVÁ, Petr KACHLÍK, Leona MUŽÍKOVÁ, Alice PROKOPOVÁ a Jitka REISSMANNOVÁ. Aktuální stav výchovy ke zdraví v přípravě učitelů. In KALOKAGATHIE Fórum výchovy ke zdraví VIII. 1. vyd. Česká republika, Brno: Pedagogická fakulta MU Brno, 2005. s. 1 - 10.
 43. KUBIATKO, Milan a Soňa NAGYOVÁ. Edukačný disk Rady vtákov Európy. Informatika v škole. 2005, roč. 14, č. 30, s. 38-40. ISSN 1336-7323.
 44. HAVELKOVÁ, Marie. Historie a současnost katedry a oboru Rodinná výchova a výchova ke zdraví na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. In Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. s. 7 - 18. ISBN 80-210-3918-3.
 45. ČECH, Tomáš. Podstawowa profilaktyka przeciwnarkotykowa i jej realizacja w szkołach czeskich. In Edukacja dla przyszłości. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2005. s. 14-19. ISBN 83-227-2320-2.
 46. MAŇÁK, Josef. Pohled učitelské a neučitelské veřejnosti na ZŠ. In MAŇÁK, Josef a Tomáš JANÍK. Orientace české základní školy. Brno: MU, 2005. s. 190-193. ISBN 80-210-3870-5.
 47. ŠAFÁŘOVÁ, Michaela a Miroslava ŠTĚPÁNKOVÁ. Práce školního psychologa s učiteli. 2005.
 48. LAZAROVÁ, Bohumíra. Psychologické aspekty profesionálního rozvoje učitelů: rezistence vůči změně. Pedagogika. Praha: PedF UK, 2005, LV, č. 2, s. 102 - 118. ISSN 0031-3815.
 49. ČECH, Tomáš. Realizacja wcesnej profilaktyki narkotykowej w szkołach czeskich. Pedagogika społeczna. Warszawa: Pedagogium, 2005, roč. 2005, č. 3, s. 67-75. ISSN 1642-672X.
 50. FROSTOVÁ, Jana. Rehabilitation of Selected Voice Disorders inTeachers. In Teachers and Health 6. 1. vyd. Brno: Masarykova Universita, 2005. s. 263-272, 9 s. ISBN 978-80-7315-093-8.
 51. KUBIATKO, Milan. Úroveň používania informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní biológie. Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2005, roč. 13, č. 10, s. 14-15. ISSN 1335-003X.
 52. KUBIATKO, Milan a Katarína UŠÁKOVÁ. Vplyv IKT na záujem žiakov o biológiu z pohľadu učiteľov. Informatika v škole. 2005, roč. 14, č. 30, s. 33-37. ISSN 1336-7323.
 53. HAVELKOVÁ, Marie a Romana FERBAROVÁ. Výchova ke zdraví I. 1. vyd. ČR Brno: Masarykova univerzita Pedagogická fakulta, 2005. 125 s. ISBN 80-210-3918-3.
 54. KUBIATKO, Milan. Využívanie IKT na slovenských stredných školách učiteľmi biológie. Biologie-Chemie-Zeměpis. 2005, roč. 14, č. 5, s. 225-229. ISSN 1210-3349.
 55. KUBIATKO, Milan, Soňa NAGYOVÁ a Tibor NAGY. Využívanie IKT vo vyučovacom predmete biológia. In 4. Biologické dni. Nitra: FPV UKF, 2005. s. 271-273. ISBN 80-8050-864-X.
 56. KUBIATKO, Milan. Vzťah učiteľov biológie k IKT. Technológia vzdelávania, príloha Slovenský učiteľ. 2005, roč. 13, č. 8, s. 10-12. ISSN 1335-003X.
 57. 2004

 58. HRUBÁ, Drahoslava. Children Education programmes of smoking prevention and the specific role of the teachers. In ŘEHULKA EVŽEN ET AL. Teachers and Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 299-306. ISBN 80-210-3634-6.
 59. KRÁLÍK, Oldřich. Ovlivnily ekonomické a politické změny v ČR zdraví učitelů? In ŘEHULKA, Evžen. UCITELE A ZDRAVI 6 - 6TH CONFERENCE TEACHERS AND HEALTH. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 385-406. ISBN 978-80-7315-093-8.
 60. LAZAROVÁ, Bohumíra. Professional development of a teacher and mental health: towards the topic of the resistance to change. In Teachers and health. Brno: Paido, 2004. s. 127-136. ISBN 80-210-3634-6.
 61. 2003

 62. POUČOVÁ, Marcela. Are French Students and Teachers stressed? In Teachers and Health 5. Brno: Pavel Křepela, 2003. s. 259-263. ISBN 80-86669-02-5.
 63. MEČIAR, Marcel a Jelena PETRUCIJOVÁ. Cultural Citizenship in the Context of the EU. Attitudes and Views of the Teachers of the Civic Education in the Region of the Northern Moravia and Silesia of the Czech Republic. CiCe, 2003. 5 s.
 64. HAVELKOVÁ, Marie. Informace o IV. Studentské odborné konferenci Katedry biologie Pedagogické fakulty MU. Univerzitní noviny. Česká republika, Brno: Masarykova universita, Brno., 2003, roč. 10, 7-8, s. 21-21. ISSN 1211-6866.
 65. NOVOTNÝ, Petr. Innovative Teachers at Today's Czech Schools. In Education-line. Leeds: University of Leeds, 2003. s. 1-6.
 66. NOVOTNÝ, Petr. Letní školy pro učitele. Česká škola. neuvedeno: Computer Press, a.s., 2003, roč. 2003, srpen, s. neuvedeno, 1 s. ISSN 1213-6018.
 67. 2002

 68. NĚMEC, Jiří. Edukativní význam hry a zážitku v postmoderní společnosti. In Studie z teorie a metodiky výchovy. 1. vyd. Brno: Katedra peadgogiky PdF MU v Brně; MSD, spol. s.r.o., 2002. s. 92-101. Katedra pedagogiky ve spolupráci s MSD, spol.s.r.o. ISBN 80-86633-00-4.
 69. STŘELEC, Stanislav. Kooperace v edukačních vztazích mezi učitelem a rodiči žáků. In Studie z teorie a metodiky výchovy. Brno: MSD,s.r.o., 2002. s. 136-146, 150 s. ISBN 80-86633-00-4.
 70. NOVOTNÝ, Petr. Teachers and Innovation; Opening Stage of an Exploration of Today's Practice. In Education-Line. Leeds: University of Leeds, 2002. s. 1.
 71. 2001

 72. STOJAN, Mojmír. Příprava učitelů k vedení dopravní výchovy II. In Prevence dopravní nehodovosti dětí. 1. vyd. Brno: Magistrát města Brna, 2001. s. 14-18.
 73. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Typologie pracovních stresů a jejich prevence u učitelů základních škol. In Sborník příspěvků III. část, XIX. vědecké kolokvium o řízení osvojovacího procesu. 1. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska Vyškov, 2001. s. 325-328. ISBN 80-7231-071-2.
 74. 1999

 75. KOHOUTEK, Rudolf. Psychologie zdraví pro učitele a vychovatele. Brno: Psychologický ústav AV ČR, 1999. 23 s. Učitelé a zdraví, č.2. ISBN 80-902653-2-4.
 76. 1997

 77. ČAPKA, František a Bohuslav KLÍMA. Former and Current Specificities of Teaching History to Youth in the Czech Republic. In Youth and History. Hamburg: Kőrber-Stiftung, 1997. s. 284-286. ISBN 3-89684-005-3.
 78. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Prevalence rizikových faktorů a poruch reprodukce v různých lokalitách České republiky. Hygiena. 1997, roč. 42, č. 4, s. 197-208. ISSN 1210-7840.
 79. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Souvislost kuřáctví žen v reprodukčním věku s poruchami reprodukce. Česká gynekologie. 1997, roč. 62, č. 4, s. 191-196. ISSN 1210-7832.
 80. POL, Milan a Milada RABUŠICOVÁ. Učitelé a rozhodovací procesy ve škole. Pedagogická orientace. Brno, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 95-99. ISSN 1211-4669.
 81. 1996

 82. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kuřáctví a poruchy reprodukce u žen - učitelek. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 3, s. 110-117. ISSN 1210-7840.
 83. HRUBÁ, Drahoslava a Petr KACHLÍK. Kuřáctví pedagogů na základních školách. Hygiena. 1996, roč. 41, č. 4, s. 202-208. ISSN 1210-7840.
 84. 1995

 85. POL, Milan. Príprava učitelov waldorfských škol. Pedagogická revue : časopis pre otázky pedagogickej teórie, praxe a psychologie. Bratislava: Pedagogická revue, 1995, XLVii, 3-4, s. 11-21, 10 s. ISSN 1335-1982.
 86. 1993

 87. ŘEHULKA, Evžen a Oliva ŘEHULKOVÁ. Psychohygiena u učitelů základních škol. Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v, 1993, roč. 1993, č. 7, s. 44-48. ISSN 0862-1632.
 88. 1992

 89. POL, Milan. Ke kompetencím učitelů waldorfských škol a jejich reflexi v učitelské přípravě. In Sborník z 2. konference o současných celosvětových otázkách alternativního školství. Olomouc: Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Paedagogica, 1992. s. 168-171, 3 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 20:09