Publikace autora: Mgr. Michal Nekorjak, Ph.D. (učo 10048)
 • NEKORJAK, Michal a Ondřej HOFÍREK. Program výběru kvalifikovaných zahraničních pracovníků - stále ještě nevyužitá šance? In Institucionální podmínky sociální integrace cizinců v ČR I. Integrační politika. Brno: Barrister & Principal, 2011. s. 37-59, 23 s. ISBN 978-80-87474-19-8. info

 • NEKORJAK, Michal, Adéla SOURALOVÁ a Klára VOMASTKOVÁ. Uvíznutí v marginalitě: vzdělávací trh, „romské školy“ a reprodukce sociálně prostorových nerovností. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2011, roč. 47, č. 4, s. 657-680. ISSN 0038-0288. info

 • HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Od pásu ke stánku - a zpět? Proměny ekonomických aktivit Vietnamců v České republice. In Vybrané aspekty života cizinců v české republice. První. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., 2010. s. 77-94, 17 s. ISBN 978-80-7416-067-7. info

 • HOFÍREK, Ondřej, Radka KLVAŇOVÁ a Michal NEKORJAK. Boundaries in motion. Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2009. 223 s. ISBN 978-80-7325-191-8. info

 • HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Motivations for Employers to Take on Immigrants. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2009, roč. 2008, Special, s. 26-31. ISSN 1803-7488. URL info

 • HOFÍREK, Ondřej, Radka KLVAŇOVÁ a Michal NEKORJAK. Rethinking Contemporary Migration Events:Multidisciplinary Perspectives. In Boundaries in Motion: Rethinking Contemporary Migration Events. 1. vyd. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2009. s. 9-28, 19 s. Sociology Series, Volume No.8. ISBN 978-80-7325-191-8. info

 • ČERMÁKOVÁ, Dita a Michal NEKORJAK. Ukrainian Middleman System of Labour Organisation in the Czech Republic. Tijdschrift voor economische en sociale geografie (Journal of Economic & Social Geography), Blackwell, 2009, roč. 100, č. 1, s. 33-43. ISSN 0040-747X. doi:10.1111/j.1467-9663.2009.00505.x. info

 • HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Vietnamští imigranti v českých velkoměstech - integrace přistěhovalců z Vietnamu. In Sociální integrace přistěhovalců v České republice. 1. vyd. Praha: SLON, 2009. s. 160-197, 37 s. Studie svazek 60. ISBN 978-80-7419-023-0. URL info

 • HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. O motivacích zaměstnavatelů k najímání imigrantů. Fórum sociální politiky, Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2008, roč. 2008, č. 4, s. 14-18. ISSN 1802-5854. info

 • HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Neregulérní práce imigrantů v České republice. Sociální práce/Sociálna práca, Brno: Asociace vzdělavatelů v sociální práci, 2007, roč. 2007, č. 2, s. 78-90. ISSN 1213-6204. info

 • NEKORJAK, Michal. Úvahy nad neregulérní migrací se zaměřením na ukrajinskou migraci v Česku. IVRIS Working Papers, Brno: Institut pro výzkum integrace a reproduk, 2007, roč. 07, č. 01, s. 1-21. ISSN 1802-0062. URL info

 • NEKORJAK, Michal. Klientský systém a ukrajinská pracovní migrace do České republiky. Sociální studia, Brno: Fakulta sociálních studií, 2006, roč. 2006, č. 1, s. 89-109. ISSN 1214-813X. info

 • HOFÍREK, Ondřej a Michal NEKORJAK. Několik poznámek k otázce integrace Vietnamců. Socioweb, Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2006, roč. 5, č. 11, s. 8-9. ISSN 1214-1720. URL info

 • NEKORJAK, Michal. Imigrace Ukrajinců do České republiky. In STANĚK, A. a M. DOPITA. Výchova k demokratickému občanství a vzájemné toleranci v multikulturní společnosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. s. 91-109, 18 s. ISBN 80-244-0952-6. info

 • NEKORJAK, Michal. Pracovní migrace Ukrajinců do České republiky. In HUČKO, L. Duchovní a kulturně společenská podpora integrace národnostních menšin. Praha: Apoštolský exarchát Řeckokatolické církve v České republice, 2005. s. 21-36, 16 s. ISBN 80-239-6410-0. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce


Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2018 15:14, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému