EN

Prohlídka publikací osob

Publikace autora: RNDr. Danuška Horáková, CSc. (učo 1293)
 • TVRZOVÁ, Ludmila, Jiří NEČA, Zbyněk ZDRÁHAL, Danuška HORÁKOVÁ, Miroslav NĚMEC a Zbyněk PROKOP. Degradation of 4 Nitroguaiacol and Other Nitroaromatic Compounds by Strains of Arthrobacter nitroguajacolicus. Archives of Microbiology, 2008, roč. 00, č. 00, s. 00-00. ISSN 0302-8933. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška. Bioremediace. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info

 • TVRZOVÁ, Ludmila, Jiří NEČA, Zbyněk ZDRÁHAL, Danuška HORÁKOVÁ, Miroslav NĚMEC a Zbyněk PROKOP. Degradation of 4 Nitroguaiacol and Other Nitroaromatic Compounds by Strains of Arthrobacter nitroguajacolicus. Archives of Microbiology, 2007, roč. 00, č. 00, s. 00-00. ISSN 0302-8933. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška, Miroslav NĚMEC a Monika SZOSTKOVÁ. Laboratorní cvičení z fyziologie bakterií. Elportál, Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X. URL info

 • HORÁKOVÁ, Dana a Stanislav ROSYPAL. prof.RNDr.Theodor Martinec,DrSc. In Kapitoly z histórie československej mikrobiológie II .Libor Ebringer,Ctirad John (Eds.). Bratislava-Praha: Českolsovenská spoločnosť mikrobiologická, 2002. s. 276-278, 3 s. ISBN 80-968712-8-5. info

 • NĚMEC, Miroslav, Dana HORÁKOVÁ, David MAREK a Pavel PAZDERA. Produkce extracelulárních metabolitů u Pseudomonas pictorum. první. Košice: University of Veterinary Medicine, 2001. s. 254. 22.kongres ČSM "Zdravie a mikroorganizmy". info

 • HORÁKOVÁ, Danuška. Bioremediace. 1. vyd. Praha: VŠCHT, 2000. 81 s. ISBN 80-7080-416-5. info

 • HORÁKOVÁ, Dana, Rudolf HORÁK a Miroslav NĚMEC. Fat and oil removal installation. 2000. Patent. Číslo: 6,059,963. Vydavatel: US Patent and Trademark Office. Místo vydání: USA. Název vlastníka: Biorem A.G. Baar,Ch. info

 • FORMÁNEK, Pavel a Dana HORÁKOVÁ. Oxidase activity of Yarrowia lipolytica W1 cells. Scripta Fac.Sci.Nat.Univ.Masaryk.Brun., Brno: MU v Brně, 2000, roč. 26, č. 26, s. 3-10. ISSN 80-210-2389-9. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. RC1 Consortium for Soil Decontamination : Its Preparation and Use. In Remediation Engineering of contaminated Soils. první. New York,Basel: Marcel Dekker,Inc, 2000. s. 357-372. Remediation Engineering of contaminated Soils. ISBN 0-8247-0332-4. info

 • KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Zbyněk ZDRÁHAL, Jiří NEČA, Jiří PLOCEK, Miroslav NĚMEC a Dana HORÁKOVÁ. Bacteria and biodegradation of 4-nitrophenol. In Tomášek Days 99 - Abstract book. 1. vyd. Brno: Československá společnost mikrobiologická, 1999. s. 27-76. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška, Bohumil PILLER, Jiří JELÍNEK a Bořivoj SKOPÁLEK. Nosič biomasy. 1999. Patent. Číslo: UV 0095. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Ekoplast Štancl, Telč. info

 • SZOSTKOVÁ, Monika, Danuška HORÁKOVÁ a Miroslav NĚMEC. The influence of the growth phase of enteric bacteria on electroporation with plasmid DNA. Folia Microbiologica, Praha: Princo International, 1999, roč. 44, č. 2, s. 177-180. ISSN 0015-5632. info

 • KOTOUČKOVÁ, Ludmila, Miroslav NĚMEC, Dana HORÁKOVÁ, Zbyněk ZDRÁHAL a Jiří PLOCEK. Úloha bakterií při degradaci 4-nitrophenolu. In Od laboratorních experimentů k bioremediačním technologiím. 1. vyd. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1999. s. 12-69. ISBN 80-902013-2-6. info

 • NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Karel KOSAŘ a Tomáš ŠRUMA. Zařízení pro intenzifikaci fermentace. 1999. Patent. Číslo: 9475. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. info

 • NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Karel KOSAŘ a Tomáš ŠRUMA. Způsob fermentace vázanými živými mikroorganismy a/nebo bezbuněčnými praparáty a/nebo enzymy. 1999. Patent. Číslo: PV 1063-99. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. info

 • SZOSTKOVÁ, Monika a Danuška HORÁKOVÁ. The effect of plasmid DNA sizes and other factors on electroporation of Escherichia coli JM 109. Bioelectrochem.Bioenergetics, 1998, roč. 47, č. 2, s. 319-323. ISSN 0302-4598. info

 • HORÁKOVÁ, Dana, Miroslav NĚMEC a Josef FELBER. Mixture of microorganisms RC-1, its use for the biodegradation. In ISEB 97 Meeting Bioremediation. Leipzig: UFZ-Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle GmbH, 1997. s. 86. 1. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška, Miroslav NĚMEC a Josef FELBER. The biological degradation of grease and oil in waste water. In ISEB´97 Meeting Bioremediation. první. Leipzig: UFZ Umweltforschungszentrum, 1997. s. 52. info

 • NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ a Lubomír SCHÁNĚL. Biodegradace škodlivin. Brno: Ministerstvo obrany 'CR, 1996. 101 s. RVV 715-05. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška a Ludmila KOTOUČKOVÁ. Biotransformation of 4-Nitrophenol by Corynebacterium sp. Strain 8/3. International Biodeterioration and Biodegradation, 1996, roč. 37, č. 1, s. 249. info

 • HORÁKOVÁ, Dana, Miroslav NĚMEC a Josef FELBER. Der biologische Abbau von Olen und Fetten in Abwasseren. WasserAbwasser Praxis, Gutersloh: Bertelsmann Fachzeitschriften, 1996, roč. 4, č. 2, s. 55-57. ISSN 0942-1327. info

 • NĚMEC, Miroslav a Dana HORÁKOVÁ. Mixture of microorganisms,its use for the biodegradation of hydrocarbons, as well as process for its application. 1996. Patent. Číslo: US Patent 5,575,998. Vydavatel: US. Místo vydání: New York. Název vlastníka: Biorem AG, Zug, Switzerland. info

 • PILLER, Bohumil, Jiří JELÍNEK, Jaroslav SOJKA a Danuška HORÁKOVÁ. Synthesefaser-Textilien als Bakterientrager in Abwasser-Klaranlagen. TechnischeTextilien/Technical textiles, 1996, roč. 39, č. 1, s. 35-36. ISSN 0323-3243. info

 • PILLER, Bohumíl, Jiří JELÍNEK, Jaroslav SOJKA a Danuška HORÁKOVÁ. Synthetic Textile Fabrics as Bacterial carriers in sewage treatment plants. SOVAK, 1996, roč. 12, č. 11, s. 379-381. ISSN 1210-3039. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. The use of microorganismus RC-1 in biodegradation of the hydrocarbons. Int. Biodeteriol.Biodegrad., 1996, roč. 37, č. 1, s. 259-260. info

 • HORÁKOVÁ, Dana. Theodor Martinec. In Folia Historica. Brno: Fac.Sci.Muni.Brno, 1996. s. 1-3. 23. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. Use of the Yarrowia lipolytica for the industrial biodegradation of oils and fats in sewage and biodegradation process using it. 1996. Patent. Číslo: PCT/CH96/00205. Vydavatel: The internationalBureau of WIPO. Místo vydání: Geneva. Název vlastníka: Biorem AG, CH. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. Use of the yeast Yarrowia lipolytica for the industrial biodegradation of oils and fats in sewage and biodegradation process using it. 1996. Patent. Číslo: PCT/CH/00205. Vydavatel: The International Bureau of WIPO. Místo vydání: Geneva. Název vlastníka: Biorem AG, CH. info

 • NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ, Marie KAZDOVÁ a Martin BURSÍK. Biodegradace škodlivin. Brno: Ministerstvo obrany ČR, 1995. 176 s. RVV 716-03. info

 • HORÁKOVÁ, Dana a Miroslav NĚMEC. The use of microorganisms RC-1 Biorem in biodegradation of the hydrocarbon:I. Biodegradation of oil compounds. In The use of microorganisms RC-1 Biorem in biodegradation of. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1995. s. 131. ISBN 80-902013-0-X. info

 • HORÁKOVÁ, Dana a Miroslav NĚMEC. The use of microorganisms RC-1 Biorem in degradation of the hydrocarbons. II. Biodegradation of PAHs. In The use of microorganisms RC-1 Biorem in degradation of the. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1995. s. 132. ISBN 80-902013-0-X. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. The use of microorganismus RC-1 Biorem in biodegradation of hydrocarbons: I.Biodegradation of oil compounds. In The use of microorganismus RC-1 Biorem in biodegradation. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1995. s. 26-30. ISBN 80-902013-0-X. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. The use of microorganismus RC-1 Biorem in degradation of the hydrocarbon: II. Biodegradation of PAHs. In The use of microorganismus RC-1 Biorem in degradation. Praha: Česká společnost pro biochemii a molekulární biologii, 1995. s. 32-38. ISBN 80-902013-0-X. info

 • NĚMEC, Miroslav a Danuška HORÁKOVÁ. Biodegradace škodlivin. Brno: Ministerstvo obrany, 1994. 165 s. RVV 715-01. info

 • NĚMEC, Miroslav, Danuška HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Bioderadace škodlivin. Brno: Ministerstvo obrany ČR, 1994. 165 s. RVV716-03. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. Směs mikroorganizmů, schopných biodegradace uhlovodíků a způsob biodegradace uhlovodíků. 1994. Patent. Číslo: CZ 279 021 B021. Vydavatel: Üřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Biorem AG, CH. info

 • HORÁKOVÁ, Dana a Miroslav NĚMEC. Gemisch von Mikroorganismen,dessen Verwendung zur Biodegra- dation von Kohlenwassrstoffen, sovie Verfahren zu seiner Applikation. 1993. Patent. Číslo: EP93/00897. Vydavatel: Europaisches Patentamt, Munchen. Místo vydání: Munchen. Název vlastníka: Biorem AG, CH. info

 • HORÁKOVÁ, Danuška a Miroslav NĚMEC. Směs mikroorganismů, schopných biodegradace uhlovodíků a způsob biodegradace uhlovodíků. 1993. Patent. Číslo: CZ 279021B6. Vydavatel: úřad patentového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: BFB,Technologie Anstalt,J.Felber,L.Bartl,Zurich,CH. info

 • HORÁKOVÁ, Dana a Marie KAZDOVÁ. Změny v produkci virulentních stafylofágů po kultivaci hostitele v homogenním magnetickém poli. In 18.kongres Československé společnosti mikrobiologické při ČSAV. Praha: ČSSM, 1989. s. V-40, 1 s. info

 • NĚMEC, Miroslav, Dana HORÁKOVÁ a Pavel SVOZIL. Changes in the growth of staphylophage 812 induced by homogeneous magnetic field. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1983, XXIV, Biologia76, s. 73-85. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Reduced synthesis of beta-galactosidase of Staphylococcus aureus infected by treated phage 812 particles. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1983, XXIV, Biologia76, s. 13-18. info

 • NĚMEC, Miroslav, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. The effect of hypergravitation on metabolic activity in bacterial cells of Staphylococcus aureus. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1983, XXIV, Biologia76, s. 57-64. info

 • HORÁKOVÁ, Dana, Alena JURKOVÁ a Miroslav NĚMEC. The effect of NaCl and KCl on the growth and metabolic activity of staphylococci. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1983, XXIV, Biologia76, s. 65-72. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. The influence of phage 812 and its spontaneous mutants on beta-galactosidase activity of cells of Staphylococcus aureus. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1983, XXIV, Biologia76, s. 5-12. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Inhibice indukované syntézy beta-galaktozidázy u Staphylococcus aureus po infekci virulentním fágem 812. I. Vliv vkladového poměru. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1980, XXI, Biologia68, s. 27-36. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Inhibice indukované syntézy beta-galaktozidázy u Staphylococcus aureus po infekci virulentním fágem 812. II. Vztah mezi indukcí a fágovou infekcí. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk. Brunensis, Brno: UJEP, 1980, XXI, Biologia68, s. 37-46. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marcela HAVLÁSKOVÁ. Růst virulentního stafylofága 812 v syntetickém prostředí. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1980, XXI, Biologia68, s. 65-74. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Effect of some carbon compounds on activity of polyvalent staphylophage 812. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1975, XVI, Biologia49, s. 3-10. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Influence of triphenyltetrazolium chloride and phenazine methosulphate on vitality of staphylococci and staphylophage 812. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Brunensis, Brno: UJEP, 1975, XVI, Biologia49, s. 71-78. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Miroslav NĚMEC. The exertion of differential centrifugation method for partial purification of staphylophage 812. Folia Fac.Sci.Nat.Univ.Purk. Brunensis, Brno: UJEP, 1975, XVI, Biologia49, s. 89-97. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Miroslav NĚMEC. Vliv polyvalentního fága 812 na oxidační aktivitu buněk S.aureus. In Sborník 11.výročního sjezdu Čs.společnosti mikrobiologické. Praha: ČSSM, 1974. s. 179. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Miroslav NĚMEC. Effect of polyvalent phage 812 on oxidation of endogeneous substrate in cells of Staphylococcus aureus strains. Scripta Fac.Sci.Natl.UJEP Brunensis, Brno: UJEP, 1973, roč. 3, Biologia, s. 33-40. info

 • HOĎÁK, Karel, Danuška HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Effect of polyvalent phage 812 on oxidation of glucose by some strains of Staphylococcus aureus. Scripta Fac.Sci.Natl. UJEP Brunensis, Brno: UJEP, 1973, roč. 3, Biologia, s. 1-6. info

 • HOĎÁK, Karel, Dana HORÁKOVÁ a Marie KAZDOVÁ. Stanovení vitaminu B12 pomocí E.coli M200 na tenké agarové vrstvě. Folia Fac.Sci.Natl.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1973, XIV, Biologia 3, s. 5-23. info

 • HORÁKOVÁ, Dana. Determination of growth requirements of auxotrophic mutants in the penicillinase-positive strain Staphylococcus aureus NCTC 8511. Scripta Fac.Sci.Natl. UJEP Brunensis, Brno: UJEP, 1971, roč. 4, Biologia, s. 265-270. info

 • HORÁKOVÁ, Dana. Increase of isolation frequency of auxotrophic mutants in the penicillinase-positive strain S.aureus NCTC 8511 by using broth as preirradiation medium. Scripta Fac.Sci.Natl.UJEP Brunensis, Brno: UJEP, 1971, roč. 3, Biologia, s. 231-235. info

 • HORÁKOVÁ, Dana a Stanislav ROSYPAL. Aplication of penicillin method to the isolation of auxotrophic mutants in the penicillinase-positive strain Staphylococcus aureus NCTC 8511. Folia Fac.Sci.Natl.Univ.Purk.Brunensis, Brno: UJEP, 1970, roč. 28, s. 105-113. info

 • HORÁKOVÁ, Dana. Aplikace penicilinové metody na isolaci auxotrofních mutantů u penicilinázo-pozitivního kmene staphylococcus aureus NCTC 8511. 1970. 132 s., +. info

 • ROSYPAL, Stanislav a Dana HORÁKOVÁ. The loss of sensistivity of Staphylococcus aureus NCTC 8511 to the polyvalent and virulent phage 812 following lysogenization with the phage 53. Spisy přírodovědecké fakulty J.E.Purkyně v Brně, Brno: UJEP, 1968, s. 313-325. info

 • HORÁKOVÁ, Dana. Důkaz polylyzogenie kmene Staphylococcus aureus NCTC 8511 a jeho vztah k fágu 812 po lyzogenizaci fágem 53. 1967. 72 l., 20. info

Vyhledej   autora publikací    řetězce v názvech publikací

vložte libovolný řetězec bez ohledu na velikost písmen a diakritiku,
např. příjmení či jeho část doplněnou znakem '%' nebo UČO osoby nebo
slovo z názvu publikace
Možnosti
Vybrat z publikací:  předávané RIVu  všechny vystavené 
Zobrazit záznamů:  20   50   všechny 
Setřídit dle:  roku vydání   názvu
Omezení na rok vydání
Novější nebo v roce    Starší nebo v roce 
chcete-li upřesnit rok vydání, vyberte si rok z nabízených menítek, pokud chcete omezit
roky vydání podmínkou od - do, pak si vyberte příslušné roky v obou menítkách, chcete-li
konkrétní rok, v obou menítkách vyberte ten stejný rok.
Omezení na typ publikace (výsledku):
Vypisovat i záměry nebo projekty.
Vypisovat i impact factor časopisu.

Návod k zadávání vstupního řetězce