Obchodní právo (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. semestr
Žádné údaje k dispozici.
2. ročník
3. semestr
Žádné údaje k dispozici.
4. semestr
Žádné údaje k dispozici.
3. ročník
5. semestr
PrF:DIKONF Prezentace na konferenci • 100 %
PrF:D3OBP09 Závazkové právo III • 100 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 100 %
PrF:D4OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) IV • 100 %
PrF:D4OBP09 Závazkové právo IV • 100 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 100 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 100 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D5OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení V • 100 %
PrF:D5OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) V • 100 %
PrF:D5OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže V • 100 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 100 %
PrF:D5SVZ13 Občanské právo procesní II • 100 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 100 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D6OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže VI • 100 %
PrF:D6OBP09 Závazkové právo VI • 100 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 100 %
PrF:D6SVZ13 Občanské právo procesní III • 100 %
6. semestr
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 100 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 100 %
PrF:D5OBP09 Závazkové právo V • 50 %
PrF:D5OBP10 Právo cenných papírů V • 50 %
4. ročník
7. semestr
PrF:DPVP02 Příprava disertační práce - příspěvek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v recenzovaném sborníku v ČR nebo SR • 67 %
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 67 %
PrF:DA6PED02 University Teaching Practice IV • 33 %
PrF:DPVP01 Příprava disertační práce - zahraniční stáž • 33 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 33 %
PrF:DSDZ Státní doktorská zkouška • 33 %
PrF:D6OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení VI • 33 %
PrF:D6OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) VI • 33 %
PrF:D6OBP10 Právo cenných papírů VI • 33 %

Údaje byly předpočítány: 25. 5. 2024 11:29

Všechny obory fakulty