Jak byly údaje získány.

Obchodní právo (doktorské kombinované)

1. ročník
1. semestr
PrF:D1DIS01 Zahájení přípravy disertační práce I • 67 %
PrF:D1JAZ01 Angličtina I • 67 %
PrF:D1OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení I • 67 %
PrF:D1OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) I • 67 %
PrF:D1OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže I • 67 %
PrF:D1OBP09 Závazkové právo I • 67 %
PrF:D1OBP10 Právo cenných papírů I • 67 %
PrF:D1PED01 Pomocná pedagogická práce I • 67 %
PrF:D1SVZ07 Občanské právo hmotné I • 67 %
PrF:D1SVZ11 Základy vědecké práce I • 67 %
PrF:D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury • 67 %
PrF:D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury • 67 %
PrF:D2JAZ01 Angličtina II • 67 %
PrF:D2OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení II • 67 %
PrF:D2OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) II • 67 %
PrF:D2OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže II • 67 %
PrF:D2OBP09 Závazkové právo II • 67 %
PrF:D2OBP10 Právo cenných papírů II • 67 %
PrF:D2PED01 Pomocná pedagogická práce II • 67 %
PrF:D2SVZ07 Občanské právo hmotné II • 67 %
PrF:D2SVZ11 Základy vědecké práce II • 67 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 33 %
PrF:D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři • 33 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 33 %
2. semestr
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 33 %
PrF:D2DIS02 Zahájení přípravy disertační práce II - rešerše odborné literatury • 33 %
PrF:D2DIS03 Zahájení přípravy disertační práce II - studium odborné literatury • 33 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 33 %
PrF:D2JAZ01 Angličtina II • 33 %
PrF:D2OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení II • 33 %
PrF:D2OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) II • 33 %
PrF:D2OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže II • 33 %
PrF:D2OBP09 Závazkové právo II • 33 %
PrF:D2OBP10 Právo cenných papírů II • 33 %
PrF:D2PED01 Pomocná pedagogická práce II • 33 %
PrF:D2SVZ07 Občanské právo hmotné II • 33 %
PrF:D2SVZ11 Základy vědecké práce II • 33 %
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 33 %
PrF:D3OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení III • 33 %
PrF:D3OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) III • 33 %
PrF:D3OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže III • 33 %
PrF:D3OBP09 Závazkové právo III • 33 %
PrF:D3OBP10 Právo cenných papírů III • 33 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 33 %
PrF:D3SVZ07 Občanské právo hmotné III • 33 %
PrF:D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I • 33 %
2. ročník
3. semestr
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 100 %
PrF:D4OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení IV • 100 %
PrF:D4OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) IV • 100 %
PrF:D4OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže IV • 100 %
PrF:D4OBP09 Závazkové právo IV • 100 %
PrF:D4OBP10 Právo cenných papírů IV • 100 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 100 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 100 %
PrF:D4SVZ13 Občanské právo procesní I • 100 %
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 67 %
PrF:D3DIS07 Příprava disertační práce I - příprava tezí DP • 67 %
PrF:D3OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení III • 67 %
PrF:D3OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) III • 67 %
PrF:D3OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže III • 67 %
PrF:D3OBP10 Právo cenných papírů III • 67 %
PrF:D3SVZ07 Občanské právo hmotné III • 67 %
PrF:D3SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe I • 67 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 67 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 33 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 33 %
PrF:D2DIS04 Zahájení přípravy disertační práce II - recenze v odborném tisku v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci • 33 %
PrF:D2DIS05 Zahájení přípravy disertační práce II - diskusní příspěvek na vědecké konferenci, vědeckém semináři • 33 %
PrF:D3DIS06 Příprava disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D3OBP09 Závazkové právo III • 33 %
PrF:D3PED02 Pedagogická práce I • 33 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 33 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 33 %
CST:FR FRESHERS: Skills for Research Careers • 33 %
4. semestr
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 67 %
PrF:D5OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení V • 67 %
PrF:D5OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) V • 67 %
PrF:D5OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže V • 67 %
PrF:D5OBP10 Právo cenných papírů V • 67 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 67 %
PrF:D5SVZ13 Občanské právo procesní II • 67 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 67 %
PrF:DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury • 33 %
PrF:D3OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) III • 33 %
PrF:D4DIS06 Příprava disertační práce II -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D4DIS07 Příprava disertační práce II - příprava tezí DP • 33 %
PrF:D4OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení IV • 33 %
PrF:D4OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) IV • 33 %
PrF:D4OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže IV • 33 %
PrF:D4OBP09 Závazkové právo IV • 33 %
PrF:D4OBP10 Právo cenných papírů IV • 33 %
PrF:D4PED02 Pedagogická práce II • 33 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 33 %
PrF:D4SVZ13 Občanské právo procesní I • 33 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D5OBP09 Závazkové právo V • 33 %
3. ročník
5. semestr
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 67 %
PrF:D6OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení VI • 67 %
PrF:D6OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) VI • 67 %
PrF:D6OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže VI • 67 %
PrF:D6OBP09 Závazkové právo VI • 67 %
PrF:D6OBP10 Právo cenných papírů VI • 67 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 67 %
PrF:D6SVZ13 Občanské právo procesní III • 67 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 67 %
PrF:D3SVZ07 Občanské právo hmotné III • 33 %
PrF:D4SVZ12 Aktuální otázky právní vědy a praxe II • 33 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D5DIS07 Příprava disertační práce III - příprava tezí DP • 33 %
PrF:D5OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení V • 33 %
PrF:D5OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) V • 33 %
PrF:D5OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže V • 33 %
PrF:D5OBP09 Závazkové právo V • 33 %
PrF:D5OBP10 Právo cenných papírů V • 33 %
PrF:D5PED02 Pedagogická práce III • 33 %
PrF:D5SVZ13 Občanské právo procesní II • 33 %
PrF:D5SVZ14 Právně teoretické myšlení I • 33 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 33 %
6. semestr
FF:TIM_BM_014 COVIDOLOGY • 33 %
PrF:DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku • 33 %
PrF:D5DIS06 Příprava disertační práce III -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D5OBP09 Závazkové právo V • 33 %
PrF:D6DIS06 Příprava disertační práce IV -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 33 %
PrF:D6OBP06 Firemní právo, soutěžní právo, práva na označení VI • 33 %
PrF:D6OBP07 Společenstevní právo (obecná problematika právních subjektů) VI • 33 %
PrF:D6OBP08 Existenční ochrana hospodářské soutěže VI • 33 %
PrF:D6OBP09 Závazkové právo VI • 33 %
PrF:D6OBP10 Právo cenných papírů VI • 33 %
PrF:D6PED02 Pedagogická práce IV • 33 %
PrF:D6SVZ13 Občanské právo procesní III • 33 %
PrF:D6SVZ14 Právně teoretické myšlení II • 33 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 33 %
CST:FR_P2020 FRESHERS: Skills for Research Careers • 33 %
4. ročník
7. semestr
PrF:DIKONF Prezentace na konferenci • 50 %
PrF:DIV8PED08 Rozvoj pedagogických dovedností VIII • 50 %
PrF:DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR) • 50 %
PrF:DSDZ Státní doktorská zkouška • 50 %
PrF:D6DIS07 Příprava disertační práce IV - příprava tezí DP • 50 %
PrF:D7DIS08 Disertační práce I -odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci • 50 %
PrF:D7DIS09 Disertační práce I - koncept • 50 %
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 50 %
PdF:SZ6063 Antropologie lidské sexuality • 50 %
PdF:TI9007 E-KURZ: Příprava pokrmů – tipy a náměty nejen do školy • 50 %
ESF:MKF_FIDE Finanční deriváty • 50 %
8. semestr
PrF:D8DIS10 Disertační práce II • 100 %

Údaje byly předpočítány: 23. 10. 2021 11:40

Všechny obory fakulty