Počet výsledků: 16

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Právo a právní věda: Právo a právní věda
zahrnout jen obhájené práce

Barabáš, Ludvík

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Foreign Fighters and Alternatives to their Criminal Prosecution

Burian, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Požadavky na využívání nejlepších dostupných technologií při provozu průmyslových zařízení

Hashemi, David

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Vysílací právo v akciové společnosti

Hložánek, Vítězslav

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Zaviněná nepříčetnost

Holíková, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Digitalizace v energetice: Právní otázky spojené se zaváděním chytrých sítí (smart grid)

Janíčková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Proces hodnocení rizik ve vztahu k nespolupracujícím jurisdikcím dle FATF

Kadlík, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Omezení výdajů na volební kampaň

Kalousová, Martina

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2024

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Informovaný souhlas a zásah do tělesné integrity nezletilého

Karpíšek, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Právní aspekty pravidelného dojíždění za prací a podnikáním přes hranice členských států se zaměřením na Rakousko

Kovalčík, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Constitutional Referrals as a Platform for Judicial Dialogue: The Case of Czechia

Koziel, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Kriminalizace přestupkového řízení v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Kravák, Lukáš

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Povinná participace zaměstnanců v dozorčích radách – analýza a kritické hodnocení

Mikulín, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Dědické právo dle OZ 1950 se zaměřením na komparaci se současnou právní úpravou

Orság, Erik

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí

Veselý, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Prekérní pracovněprávní vztahy

Vyvážilová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Závěť v našem občanském právu 1950-2012