Počet výsledků: 28

Výsledky se týkají 3 oborů/plánů studia
Fakulta
Právnická fakulta
Obor/plán
PrF - Právo a právní věda: Právo a právní věda
zahrnout jen obhájené práce

Albastová, Diana

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Předběžná opatření v mezinárodním rozhodčím řízení

Bártová, Anette

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Vybraná ochranná opatření v systému trestněprávních sankcí se zaměřením na jejich ukládání mladistvým

Bureš, Dominik

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Nucený oběh v zemích eurozóny s důrazem na nucený oběh pamětních platidel

Burian, Jakub

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Požadavky na využívání nejlepších dostupných technologií při provozu průmyslových zařízení

Cibienová, Markéta

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Finanční instituce ve finančních problémech

Dvořáková, Veronika

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Podřízené pohledávky v insolvenčním řízení

Gróf, Alexander

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Sexuálne násilie páchané na ženách na pracovisku - analýza právne teoretického problému

Hájková, Kateřina

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Struktura nároků dle § 2958 OZ se zaměřením na další nemajetkové újmy

Halml, František

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Dualismus soudní kontroly veřejné správy

Havrda, Filip

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Právo na obhajobu se zvláštním zaměřením na přípravné řízení a odměňování obhájců

Hlaváček, Róbert

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Krádež a loupež v ČR a Anglii v kriminologických souvislostech

Ibrahimová, Pavlína

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Právní a etické aspekty náhradního mateřství

Janíčková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Proces hodnocení rizik ve vztahu k nespolupracujícím jurisdikcím dle FATF

Jarolím, Jiří

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Lidskoprávní limity pro výkon evropského zatýkacího rozkazu

Kadlík, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2021

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Omezení výdajů na volební kampaň

Klodwig, Jakub

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Regulace cloud computingu ve veřejné správě ČR

Koziel, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Diplomová práce: Kriminalizace přestupkového řízení v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Mačudová, Denisa

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Právní ochrana těhotných žen v pracovněprávních vztazích

Matyášová, Daniela

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2023

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Využívání videokonference během soudního jednání v trestním řízení

Mičulková, Petra

(udělen titul JUDr.)

Rigorózní řízení, Právnická fakulta, 2022

Studijní program: Právo a právní věda
Studijní plán: Právo a právní věda
Rigorózní práce: Pojem znásilnění: právně-teoretická analýza