Počet výsledků: 20

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Politologie: Politologie FSS - Politologie: Bezpečnostní a strategická studia
zahrnout jen obhájené práce

Bláhová, Sylvie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Pluralism and Diversity: For the Sake of Equal Respect

Divišová, Vendula

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Divácké násilí v ČR: logika fungování systému kontroly kriminality a trestní justice

Dvořák, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Vliv povolání na rozhodování voličů v České republice

Folvarčný, Adam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Na cestě k úspěchu? Česká pirátská strana a její politicko-organizační proměny

Hanzelka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Populismus, neslušnost a netolerance na internetu: Případ migrační krize v České republice

Jarabinský, Ivan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Electoral Integrity in Central Europe: an Insight Into the Electoral Rules and Reality

Jaroš, Bronislav

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Politologie
Studijní plán: Politologie
Disertační práce: Vzdálenost nebo směr? Jak prostorové modely vysvětlují tematickou volbu a jaké jsou determinanty jejich platnosti.

Kaválek, Tomáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Comparative Analysis of PKK Insurgencies in the Middle East in 2004-18: Examining Conditions for Insurgent Behaviour

Kerekeš, Daniel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Ako skúmať priestorové vzorce volebného správania v mestskom prostredí? Prípad Prahy

Kleiner, Jan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Cyber(security) Social Contract for Democracy

Křepelová, Tereza

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Politologie
Disertační práce: The Place of Political Philosophy in Political Science: Towards an Ecumenical Discipline?

Pačková, Miroslava

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Ruská aktivní opatření v kyberprostoru

Podmaník, Milan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Politizácia štátnej služby v Českej republike

Sax, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Přímé prezidentské volby ve střední Evropě

Slávik, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Vyrovnanie sa s komunistickou minulosťou v trestnoprávnej rovine v krajinách bývalého Československa

Syrovátka, Jonáš

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Politologie
Disertační práce: The ideological kaleidoscope of Russian elite in the time of late Putinism

Šenkýřová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Conflicts on the local level – cleavages, referendum and local party system

Taufar, Patrik

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Politologie
Disertační práce: "The Vienna doctrine" of Human Rights. In a Quest for Political Theory of Human Rights.

Tomaštík, Ján

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Politologie
Disertační práce: The Problem of the Moral Neutrality of Liberal Democracy: A Natural Law Response to Neutralism and Liberal Perfectionism

Tóth, Michal

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Implicit attitudes as a predictor of information processing and political decision-making of undecided voters