Počet výsledků: 55

Výsledky se týkají 5 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Politologie: Politologie FSS - Politologie: Bezpečnostní a strategická studia
zahrnout jen obhájené práce

Bastl, Martin

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Kybernetický terorismus: studie nekonvenčních forem boje v kontextu soudobého válečnictví

Bláhová, Sylvie

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Pluralism and Diversity: For the Sake of Equal Respect

Čejka, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Náboženství a konfliktní linie v Izraeli a jejich vliv na izraelský stranicko-politický systém

Dilbazi, Eltay

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Energetická bezpečnost Kaspiského regionu

Divišová, Vendula

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Divácké násilí v ČR: logika fungování systému kontroly kriminality a trestní justice

Dočkal, Vít

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Regionální politika EU jako kolektivní aréna

Dufek, Pavel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Úrovně spravedlnosti. K hranicím liberálního kosmopolitismu

Dvořák, Petr

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Vliv povolání na rozhodování voličů v České republice

Eibl, Otto

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Issues v české politice

Foltýn, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2010

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Utváření stranického systému v podmínkách transformace politického systému. Italský stranický systém v letech 1994 - 2008.

Folvarčný, Adam

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Na cestě k úspěchu? Česká pirátská strana a její politicko-organizační proměny

Foral, Jiří

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2013

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Typologie religiózních politických stran v západní Evropě

Frank, Libor

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2006

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Analýza a predikce bezpečnostních hrozeb a rizik v České republice

Hanzelka, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Populismus, neslušnost a netolerance na internetu: Případ migrační krize v České republice

Havlík, Vlastimil

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2009

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: České politické strany a evropská integrace

Hlaváček, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2011

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Vymezení a struktura opozice v nedemokratickém režimu

Hoskovec, Libor

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2012

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Komunální stranické systémy v České republice

Chytilek, Roman

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2007

Studijní program: Politologie
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Zkoumání většinových volebních systémů

Janík, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2008

Studijní program: Politologie (čtyřleté)
Studijní obor: Politologie
Disertační práce: Strukturální a kulturní analýza sociálního hnutí

Jarabinský, Ivan

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Politologie
Disertační práce: Electoral Integrity in Central Europe: an Insight Into the Electoral Rules and Reality