Počet výsledků: 52

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Fakulta sociálních studií
Obor/plán
FSS - Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
zahrnout jen obhájené práce

Almássy, Dávid

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Postoj Českej republiky k infraštruktúrnym projektom v plynovej oblasti Nord stream 1 a Nord stream 2

Bílek, Adam

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Městská energetická tranzice: Případová studie města Brna

Blažek, David

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Does the Climate Matter? Discourse Network Analysis of Climate Delayism in the Czech Republic

Blecha, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Americké palivo v ukrajinských jaderných elektrárnách: tržní, nebo strategický přístup?

Bořuta, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Prípadová štúdia politík na znižovanie energetickej chudoby na Slovensku

Čeperová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Český mediální diskurz o Nord Stream a Nord Stream 2

David, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Energetická chudoba v České republice perspektivou "bottom-up"

Faus, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: The Impact of AKP's Nuclear Policy on Turkey's (Energy) Security

Gavalcová, Alžbeta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2024

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Rozvoj komunitnej energetiky na Slovensku: prípadová štúdia prvého energetického spoločenstva

Geršicová, Romana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Dopady nízko-uhlíkovej tranzície na energeticky zranitelné domácnosti

Glosová, Žaneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Analýza politik FDI screeningu v energetickém sektoru členských států EU

Hromádko, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Veřejný diskurz v Egyptě a Izraeli o transferu plynu mezi oběma zeměmi

Hrončeková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Prípadová štúdia fínskej závislosti na ruských energetických zdrojoch

Hronová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: The Czech Coal Commission through the Lens of Energy Justice

Hudec, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Energetické zhodnocovanie odpadov na Slovensku: Analýza rámovania energetického zhodnocovania odpadov spoločnosťou ewia

Hutová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2023

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Jednání o Dohodě o zóně volného obchodu mezi Evropskou unií a Mercosurem

Chlusta, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2022

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Hydrogen strategy: A framing analysis of fossil industry

Jungwirthová, Sára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Vládní podpora obnovitelných zdrojů na Ukrajině: Deset let zkušeností se zelenými FiT tarify

Klečková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2020

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Analýza potenciálu investice do Dolu Frenštát v kontextu situace na černouhelném trhu ČR

Konvalinová, Anežka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Fakulta sociálních studií, 2021

Studijní program: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Studijní plán: Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Diplomová práce: Polish Coal Sector: Beginning of a Phase out Era?