Počet výsledků: 691

Výsledky se týkají 9 zvolených oborů/plánů studia
Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Biochemie: Bioinformatika PřF - Biochemie: Genomika a Proteomika PřF - Biochemie: Analytická biochemie PřF - Biochemie: Biomolekulární chemie PřF - Biochemie: Biochemie
zahrnout jen obhájené práce

Adamcová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Rigorózní práce: Deficience homologní rekombinace u ovariálního karcinomu a HRD testování

Adámik, Matej

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Interakce proteinů p63 s DNA in vitro a in vivo

Adamus, Marek

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2014

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Analytická biochemie
Diplomová práce: Lidská N-acetylglukosaminyltransferasa GnT-I a její exprese v odlišných eukaryotických systémech

Adamusová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Analytická biochemie
Diplomová práce: Detekce komplexů DNA s nádorově supresorovými proteiny

Al Tukmachi, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: NRAS mutace u pacientů s akutní myeloidní leukémií

Alán, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biomolekulární chemie
Diplomová práce: Řešení 3D struktury proteinů na atomární rovni se zaměřením na lektiny a glykosyltransferasy

Alaxinová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Metody in vitro a in vivo pro hodnocení poškození DNA ve studiích lidského biomonitoringu

Altmannová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2007

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Úloha a význam FANCD2 proteinu

Ambrož, Marcel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Analýza struktury DNA s pomocí mikroskopu AFM

Ambrůzová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Analytická biochemie
Diplomová práce: Imunomodulační vlastnosti mezenchymálních kmenových buněk využitelné v léčbě Crohnovy choroby

Andrejčinová, Ivana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2019

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Vliv aktivace PRR receptorů na diferenciaci, obměnu a osud monocytů

Andrejs, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2012

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Příprava konjugátů kyseliny borité s vybranými enzymy a jejich použití v klinické diagnostice

Anýžová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Biochemie
Studijní plán: Biochemie
Diplomová práce: Funkční analýza prometastatických proteinů u renálního karcinomu

Babáš, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Testování inhibitorů metyltransferázy pomocí počítačových simulací

Babinský, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biomolekulární chemie
Diplomová práce: Vazebný mód kvartérních izochinolinových alkaloidů na d(AAGAATTCTT)2

Bábovská, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2015

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Chuťová percepce mastných kyselin a obezita

Babuliaková, Elena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2013

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Role povrchového náboje elicitinu cryptogeinu při indukci rezistence

Bačíková, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2008

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Molekularni diagnostika psychických poruch : hyperkinetická porucha

Bačová, Iveta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2018

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Analytická biochemie
Diplomová práce: Antimetastatické inhibitory a mechanismy jejich účinku

Balcarová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2009

Studijní program: Biochemie
Studijní obor: Biochemie
Diplomová práce: Studium rané fáze obranné reakce rostlin vyvolané mutantními proteiny cryptogeinu