Počet výsledků: 40

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Mikrobiologie: Mikrobiologie
zahrnout jen obhájené práce

Bábíková, Štěpánka

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Identifikace metanogenních archaea v sedimentech antarktických jezer

Belvončíková, Paulína

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Střevní mykobiom u lidí s různou výživou

Brodíková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Dynamika bukálního a střevního mikrobiomu v prvním roce života dětí

Bujdoš, Dalimil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Inženýrství Pseudomonas putida pro ko-utilizaci a zužitkování celobiózy s glukózou

Cejnar, Jiří

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Epidemiologicky významné kmeny Escherichia coli: detekce, molekulární charakterizace a jejich celogenomové sekvenování

Coufalová, Martina

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Izolace a typizace bakterií rezistentních ke kriticky významným skupinám antibiotik z potravinových zvířat

Donociková, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Studium vlastností bakterií mléčného kvašení izolovaných z domácích a divokých prasat pomocí fenotypových a genotypových metod

Dvořák, Michal

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Charakterizace vybraných patogenů u vektorů způsobujících zoonotická onemocnění

Dvořáková, Barbora

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Mikrobiologická kvalita vzduchu ve větracích systémech obytných budov

Hamšíková, Monika

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Saponifikační produkty v procesu čištění odpadních vod

Hansliková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Využití dat získaných celogenomovým sekvenováním pro charakterizaci a typizaci klinicky významných multirezistentních bakterií

Hrabovská, Miroslava

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Možnost rozlišování klinicky významných kvasinek pomocí Ramanovy spektroskopie

Hýžová, Blanka

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Taxonomické studium gramnegativních nefermentujících bakterií izolovaných v Antarktidě

Knapová, Lívia

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Fermentace Chlorella sp., perspektivního substrátu pro biotechnologické aplikace

Kohoutová, Anna

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Fyziologická charakterizace Methanothermobacter sp. z prostředí podzemního zásobníku plynu

Komprdová, Aja

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Molekulárně-biologická detekce a identifikace původců infekcí dolních cest dýchacích

Kotrlová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Role Methanothermobacter thermautotrophicus v mikrobiálně indukované korozi oceli

Kovářová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Šíření klinicky významných izolátů E. coli rezistentních k beta-laktamům z nemocnic do prostředí

Křivák, Filip

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Charakterizace mechanismů vedoucích k synergickému terapeutickému efektu fágů a antibiotik proti stafylokokovým infekcím

Kubinová, Dominika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Mikrobiologie
Studijní plán: Mikrobiologie
Diplomová práce: Delece profágů a nežádoucích genů z genomu bakterie Pseudomonas aeruginosa využívaného pro produkci lytických fágů.