Počet výsledků: 2

Fakulta
Přírodovědecká fakulta
Obor/plán
PřF - Environmental Health Sciences: Environmental chemistry and toxicology
zahrnout jen obhájené práce

Kubíčková, Barbara

(obhajoba byla úspěšná)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Environmental Health Sciences
Studijní plán: Environmental chemistry and toxicology
Disertační práce: Health risks of natural toxins in surface waters

Schneider, Marcel

(udělen titul Ph.D.)

Doktorské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Environmental Health Sciences
Studijní plán: Environmental chemistry and toxicology
Disertační práce: Water treatment operations to remove natural toxins from surface water