Počet výsledků: 82

Fakulta
Filozofická fakulta
Obor/plán
FF - Filologie: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
zahrnout jen obhájené práce

Michálek, Zbyněk

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Algoritmizace hromadných oprav vybraných typograficko-pravopisných jevů českého jazyka

Michlíková, Šárka

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2022

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Zájmeno na pozici podmětu

Mrázek, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Arne X: výuková počítačová hra

Mrkývka, Vojtěch

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Návrh chybějících interních odkazů v české Wikipedii

Mrštíková, Květa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Ruční anotace morfologické segmentace češtiny

Neugebauer, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Mezijazyková homografa v českých textech

Nová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Doplnění lexikografických informací pro slovník českého znakového jazyka

Nováčková, Soňa

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Návrh cvičení k výuce češtiny pro cizince přes m-learning

Novotná, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Identifikace polohových informací v nestrukturovaném textu

Obluková, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Akuzativní kvantifikátory v subjektové pozici

Ohlídalová, Vlasta

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Nástroj pro kvantitativní porovnávání anotace korpusu

Palátová, Helena

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2014

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Frekvenční analýza českých floskulí na vybraných korpusech

Pelikánová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Rozšíření sémantické sítě s využitím korpusu

Petříková, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2017

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Tvorba uživatelského manuálu pro Sketch Engine

Pličková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2018

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Vyvážení a rozšíření korpusu GEOGRAF

Plocková, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Příznakovost a frekvence

Pospíšilová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2016

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Analýza stylu

Ratajová, Anna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2021

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Výuka češtiny jako cizího jazyka pro mluvčí slovenštiny na lékařských fakultách

Ryšavá, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2015

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Korpus jako zdroj dat pro optimalizaci automatické morfologické analýzy

Sedlářová, Pavlína

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Filozofická fakulta, 2013

Studijní program: Filologie
Studijní obor: Český jazyk se specializací počítačová lingvistika
Bakalářská práce: Tvorba korpusu novinových titulků a jeho analýza