Zobrazuje se jen prvních 2000 výsledků. Zkuste vyhledávání více omezit.

Počet výsledků: 23646

Fakulta
Pedagogická fakulta
zahrnout jen obhájené práce

Bátrlová, Lucie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Diplomová práce: Inspirováno tancem

Bauerová, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Snížení problémového chování a rozvoj komunikace u dítěte s PAS pomocí principů ABA

Bauerová, Nikola

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Případová studie dospělé osoby s koktavostí

Bazalová, Michaela

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2020

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Žákovské zobrazení autority učitele ve vybrané škole s principy Montessori pedagogiky

Bažant, Jan

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Studijní plán: Učitelství občanské výchovy pro základní školy
Diplomová práce: Výchova demokratického občana ve školní praxi

Bednárová, Hana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika
Studijní obor: Učitelství pro mateřské školy
Bakalářská práce: Od zážitku ke knize: literárněvýchovné projekty pro předškolní věk

Bednář, Ivo

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Přírodopis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Monitoring of populations of The Rattle Grasshopper in Jeseník environs

Bednář, Michal

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Československé polní dělostřelectvo v meziválečném období

Bednář, Pavel

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství anglického jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Discourse Analysis of Donald Trump's Twitter Speech

Bednařík, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Bakalářská práce: Komunikace soukromé inovativní školy s využitím Facebooku

Bednaříková, Daniela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Studijní plán: Učitelství německého jazyka pro základní školy
Diplomová práce: Online erstellte Quiz als Mittel der formativen Evaluation und ihre Nutzung im DaF-Unterricht

Běhanová, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství pro základní školy (pětileté)
Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň základní školy
Diplomová práce: Rozvoj hudebnosti žáků mladšího školního věku s využitím hry na zobcovou sopránovou flétnu

Bejdáková, Sandra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Předškolní pedagogika
Studijní plán: Předškolní pedagogika
Diplomová práce: Podpora začínajících učitelů v MŠ

Běloušková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní plán: Speciální pedagogika (Specializace 1 - logopedie a surdopedie)
Diplomová práce: Rozvoj komunikačních dovedností u dítěte předškolního věku s poruchou autistického spektra v mateřské škole

Benáčková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Přístup pedagogů v mateřských školách k dětem s epilepsií z pohledu rodičů

Bencová, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Studijní plán: Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy
Diplomová práce: Klasická česká literatura 19. století v recepci dnešních pubescentů

Bendová, Barbora

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Dějepis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití metod dramatické výchovy v občanské výchově

Bendová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2021

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Diplomová práce: Fonologické schopnosti dětí předškolního věku - případové studie

Beneš, Vlastimil

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství pro střední školy
Studijní obor: Učitelství odborných předmětů pro střední školy
Diplomová práce: Autorita učitele ve výchovném ústavu

Benová, Amálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika
Bakalářská práce: Prožívání rodičů po sdělení diagnózy Downova syndromu u jejich dítěte