Počet výsledků: 1022

Výsledky se týkají 3 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PdF - Speciální pedagogika: Speciální pedagogika pro učitele PdF - Učitelství pro základní školy: Speciální pedagogika pro učitele
zahrnout jen obhájené práce

Zelená, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Využití Integrované tematické výuky v rámci průřezového tématu Multikulturní výchova v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením

Zelená, Markéta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2019

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Podpora kompetencí ke čtení a psaní u žáků se středně těžkým mentálním postižením

Zelenková, Dana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Analýza názorů pedagogů na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základních uměleckých školách

Zemánková, Drahomíra

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Integrace žáka s mentálním postižením do základní školy

Zemánková, Karolína

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2017

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Rodina a rodičovství očima dnešních matek

Zemánková, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Využití Son-Rise Programu pro rozvoj sociálních dovedností u jedinců s poruchou autistického spektra

Zemanová, Sylvie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Rozvoj dílčích funkcí u dětí s odloženou školní docházkou v přípravné třídě

Zezulová, Marie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Inkluze žáka se středně těžkým mentálním postižením do hlavního vzdělávacího proudu

Zikmundová, Zuzana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Sebepojetí žáků se specifickými poruchami učení na základní škole

Zimová, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2018

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Realizace a vyhodnocení primárně preventivního programu kamarádi se mají rádi ańeb Zlobivá holka Šikana u nás nemá místo

Zmeškalova, Stanislava

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2009

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Život s roztroušenou sklerózou

Znamínková, Jana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Žák s lehkou mozkovou dysfunkcí v systému středoškolského vzdělávání

Zouharová, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2010

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Individuální plánování s osobou s mentálním postižením

Zvoníčková, Klára

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2013

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Profesní orientace žáků na ZŠ praktické a jejich vzdělávání v rámci profesní přípravy

Žáčková, Dagmar

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Význam volnočasových aktivit u žáků se souběžným postižením více vadami

Žádníková, Gabriela

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2008

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Význam pomůcek v životě dospělých a seniorů s postižením zraku

Žárská, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2015

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Význam včasné speciálněpedagogické diagnostiky u dětí se zdravotním postižením v předškolním věku

Ždánská, Magdalena

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2011

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Zdravý životní styl u osob s mentálním postižením

Žitný, Petr

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2016

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením v Královéhradeckém kraji

Žižlavská, Eva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Pedagogická fakulta, 2012

Studijní program: Speciální pedagogika
Studijní obor: Speciální pedagogika pro učitele
Diplomová práce: Připravenost studentů Pedagogické fakulty k práci se žáky se zrakovým postižením