Počet výsledků: 10

Výsledky se týkají 2 oborů/plánů studia
Fakulta
Pedagogická fakulta
Obor/plán
PdF - Zeměpis se zaměřením na vzdělávání: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
zahrnout jen obhájené práce

Chromečková, Alice

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Výukové materiály pro podporu porozumění důsledkům působení Měsíce na Zemi

Jourová, Monika

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Revitalizace malých vodních toků jako nástroj pro zlepšení vodního režimu krajiny – případová studie z vybraného území

Kovářová, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Návrh naučné stezky o významu vody v krajině v okolí vodní nádrže Mostiště

Kroul, Josef

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2023

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Migrace obyvatelstva jako klíčové téma geografického vzdělávání: přehledová studie

Moos, Alexandr

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Matematika se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Potenciál krajiny Rosicko-Oslavanska pro terénní výuku na ZŠ

Petráš, Ondřej

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Analýza úloh ověřujících mapové dovednosti v Zeměpisné olympiádě kategorie B v ročníku 2020/2021

Souček, Dominik

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Terénní výuka v Brně-Řečkovicích a blízkém okolí

Ševčíková, Kristýna

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Občanská výchova a základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Bezpečnost terénní výuky

Šulcová, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Využití aplikace QuickCapture ve výuce: učitelská příručka

Žák, Daniel

(obhajoba byla úspěšná)

Bakalářské studium, Pedagogická fakulta, 2022

Studijní program: Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání
Studijní plán: Zeměpis se zaměřením na vzdělávání
Bakalářská práce: Ovoce a zelenina v českých obchodech pod vlivem globalizace