Počet výsledků: 13

Výsledky se týkají 2 zvolených oborů/plánů studia
Obor/plán
PřF - Učitelství chemie pro střední školy: Učitelství chemie pro střední školy
zahrnout jen obhájené práce

Benešová, Aneta

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Úlohy z kvantově-mechanického modelování fázových rozhraní

Buchlovská, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Praktické úlohy z modelování fázových diagramů pokročilých slitin

Gábriš, Ivan

(udělen titul Mgr.)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Spektroskopie laserem buzeného plazmatu biomolekul značených nanočásticemi

Hrubá, Jana

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2020

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Rigorózní práce: Sbírka řešených úloh z organické chemie pro střední školy

Jarolímková, Kateřina

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Chemické výpočty ve výuce chemie na střední škole

Kabátová, Adriana

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Speciační analýza s využitím diferenční pulzní voltametrie

Kalla, Erik

(udělen titul RNDr.)

Rigorózní řízení, Přírodovědecká fakulta, 2024

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Rigorózní práce: Demonstrační experimenty ve výuce anorganické chemie

Kozlovská, Natálie

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2022

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Využití Ln(III) komplexů v bioanalytické chemii

Lukeš, Zdeněk

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Jednoduché fyzikálně-chemické experimenty pro školní laboratoře

Pinka, Tomáš

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Databáze chemických experimentů

Rambousková, Iva

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2021

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Ab initio modelování disilicidových nanokompozitů

Štětkářová, Veronika

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Voltametrie organických sloučenin obsahující nitroskupinu

Uchnár, Martin

(obhajoba byla úspěšná)

Navazující magisterské studium, Přírodovědecká fakulta, 2023

Studijní program: Učitelství chemie pro střední školy
Studijní plán: Učitelství chemie pro střední školy
Diplomová práce: Školní pokusy s přírodními látkami