Theses on a related topic (having the same keywords):

hrad, dominium, panstvi, korycany, middle-age, nobility, stredovek, castle, slechta, estate, cimburk

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Mazáčková, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Militária z hradu Rokštejna v širším středoevropském kontextu | Theses on a related topic Display description

2.
Těsnohlídek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Zpracování keramického souboru z tzv. "Střepeniště" hradu Ronovce | Theses on a related topic

3.
Bergerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Středověká a raně novověká kuchyňská a stolní keramika z hradu Špilberk | Theses on a related topic

4.
Blažková, Eva Marie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Archival Studies
Bachelor's thesis defense: Zpracování keramického souboru z Janštejna | Theses on a related topic

5.
Dejmal, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Hrad ve Veselí nad Moravou, příspěvek k podobě feudálních sídel ve střední Evropě | Theses on a related topic

6.
Havlická, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Analýza rostlinných makrozbytků požárových vrstev dolního paláce na hradě Rokštejn | Theses on a related topic

7.
Juřička, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Páni erbu křídla. Dějiny a majetkové postavení předního moravského rodu ve 13. a 14. století | Theses on a related topic

8.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Museology
Bachelor's thesis defense: Realizace výstavy "Hrad Lelekovice"
Bachelor's thesis defense: Předhradí Lelekovic podle výzkumu z roku 1989

9.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Předhradí moravských hradů ve 14. století na příkladu hradu Lelekovice | Theses on a related topic

10.
Kovář, Josef Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology, Archaeology
Dissertation defense: Předhradí moravských a slezských hradů ve vrcholném a pozdním středověku. Případová studie Vildenberk | Theses on a related topic

11.
Krämer, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Písemné prameny k hradu Cimburku u Koryčan do r. 1708 | Theses on a related topic

12.
Lípová, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philosophy / Philosophy
Master's thesis defence: Obraz dokonalého člověka v proměnách dějin | Theses on a related topic

13.
Macholdová, Renata
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Zpracování archeologického materiálu z pernštejnských hradů Aueršperk, Pyšolec a Zubštejn | Theses on a related topic

14.
Oulehla, Vladimír
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Příkop jako součást nejstaršího opevnění hradu Rokštejna. Analýza archeologického materiálu ze spodních výplní příkopu. | Theses on a related topic

15.
Pomp, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Militária z hradu Vartnov | Theses on a related topic

16.
Šikutová, Nikol
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Milotické panství v předbělohorské době. | Theses on a related topic

17.
Těsnohlídek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vyhodnocení keramického souboru ze zánikového horizontu dolního paláce hradu Rokštejna | Theses on a related topic

18.
Těsnohlídková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vyhodnocení archeologických nálezů z areálu obléhacího stanoviště v trati Ohrada u hradu Lichnice | Theses on a related topic

19.
Vaněčková, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Archeologické výzkumy ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejna | Theses on a related topic

20.
Varaďová, Michaela
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Hospodářský vývoj luhačovického panství v 17. století | Theses on a related topic

21.
Bělík, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Czech History
Dissertation defense: „Za císaře a za vlast.“ Dynastický a zemský patriotismus u moravské šlechty druhé poloviny 19. století. | Theses on a related topic

22.
Buček, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Veveří jako přemyslovský a lucemburský markraběcí hrad (1213-1411) | Theses on a related topic

23.
Dohnalová, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Archaeology, History of Arts
Master's thesis defence: Středověké sakrální stavby a jejich doklady na Moravských hradech | Theses on a related topic

24.
Frencl, Monika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Oltářní retábl hradní kaple na Křivoklátě | Theses on a related topic

25.
Glombová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Hradní nomenklatura v Moravskoslezském a Olomouckém kraji | Theses on a related topic

26.
Glombová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Činnost Spolku pro zachování památek na hradě Rabí v 1. polovině 20. století | Theses on a related topic

27.
Glombová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Czech Language and Literature, History
Master's thesis defence: Hrad Helfštýn a osobnost Zdeňka Gardavského | Theses on a related topic

28.
Glombová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Hrad Helfštýn a osobnost Zdeňka Gardavského | Theses on a related topic

29.
Hartman, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Životní styl české nobility ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století v exemplární komparaci s moravským velkostatkářem Františkem Harrachem | Theses on a related topic

30.
Hoch, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Dřevěné a kožené nálezy z hradu ve Veselí nad Moravou | Theses on a related topic

31.
Holásková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Comparative and Art Studies
Master's thesis defence: Stavební a umělecká reprezentace tzv. průmyslové šlechty na střední Moravě v letech 1880-1914 | Theses on a related topic

32.
Hůlková, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Gallery Education and Arts Facilitation, Visual Arts
Master's thesis defence: Vizuální řešení kulturní instituce | Theses on a related topic

33.
Juřicová, Vendula
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Studijní cesty šlechticů z českých zemí na reformované školy v Německu a Švýcarsku na přelomu 16. a 17. století | Theses on a related topic

34.
Kelblová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: The Church of Notre-Dame-du-Port in Clermont | Theses on a related topic

35.
Kozák, Matěj
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Slatiňany a jejich majitelé do roku 1525 | Theses on a related topic

36.
Krämer, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Berchtoldské sbírky na hradě Buchlově a na zámku v Buchlovicích | Theses on a related topic

37.
Krejsa, Michal
Faculty: Faculty of Education
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Polští vězni na Špilberku | Theses on a related topic

38.
Krupková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Veltruský hospodářský veletrh v roce 1754 a jeho dopad na výstavnictví a hospodářství v českých zemích | Theses on a related topic

39.
Kučerová, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Deklarace zástupců české šlechty na obranu československého státu a národa v letech 1938-1939 | Theses on a related topic

40.
Kundratová, Miroslava
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Sňatková politika v 17. a 18. století na příkladu rodin Serenyi, Petřvaldských a Chorinských | Theses on a related topic

41.
Lenkvík, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Hrad Grabštejn - historie, stavební vývoj, architektonické a dispoziční řešení | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Hrad Grabštejn - historie, stavební vývoj, architektonické a dispoziční řešení | Theses on a related topic

42.
Mašková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Poslední léta vlády Přemysla Otakara II. v narativních pramenech | Theses on a related topic

43.
Mudrik, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Moravsko-uherská hranice ve středověku. Vojenský impakt na krajinu a sídla. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Moravsko-uherská hranice ve středověku. Vojenský impakt na krajinu a sídla. | Theses on a related topic

44.
Sedláková, Věra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Významné majitelky velkomeziříčského panství v 18. století | Theses on a related topic

45.
Slavíková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Vznik a vývoj expozic na hradě Lipnice | Theses on a related topic

46.
Staněk, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Ženský klášter v Doubravníku | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Ženský klášter v Doubravníku | Theses on a related topic

47.
Straková, Lenka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Arts, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Renesanční památky Jihomoravského kraje - tvorba průvodce | Theses on a related topic

48.
Ševčíková, Radka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Primary School Teacher Training
Master's thesis defence: Způsob života obyvatel středověkého hradu v učivu regionální historie vlastivědy na prvním stupni ZŠ se zaměřením na hrad Nové Hrady | Theses on a related topic

49.
Škvrňák, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: První vrstva šlechtických predikátů na jihozápadní Moravě ve vztahu k jejich sídlům | Theses on a related topic

50.
Škvrňák, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Šlechta na Břeclavsku ve 13. století | Theses on a related topic