Theses on a related topic (having the same keywords):

bukovany, linear pottery culture, kultura s linearni keramikou, lnk, dum, sidliste, neolit

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Čerevková, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Osídlení kultur s lineární a moravskou malovanou keramikou v Malhostovicích-Nuzířově v polohách "Nivy", "Rybníčky" a "Za humny" | Theses on a related topic Display description

2.
Krollová, Soňa
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště kultury s lineární keramikou v Kravařích-Koutech (okr. Opava) | Theses on a related topic

3.
Čerevková, Alžběta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Sídliště kultury s lineární keramikou v Žádovicích (okr. Hodonín) | Theses on a related topic

4.
Humpola, David
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště kultury s lineární keramikou na katastru obce Slatinky | Theses on a related topic

5.
Jiříková, Petra maiden name: Rebrošová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Velatice. Ohrazené sídliště kultury s lineární keramikou ve východní části Brněnska | Theses on a related topic

6.
Malíšková, Johana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Vývoj kultury s lineární keramikou v mikroregionu povodí řeky Dřevnice | Theses on a related topic

7.
Stříšková, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště kultury s lineární keramikou v Brně-Ivanovicích-"Dílech" | Theses on a related topic

8.
Šmarda, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Nové lokality s moravskou malovanou keramikou na jižním okraji Chřibů | Theses on a related topic

9.
Vaškových, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Vývoj osídlení středního a severní části dolního Pomoraví v neolitu a na počátku eneolitu | Theses on a related topic

10.
Vostrovská, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Keramika ze sídliště kultury lineární v Těšeticích-Kyjovicích "Sutnách" | Theses on a related topic

11.
Vostrovská, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Těšetice-Kyjovice – komunitní areál prvních zemědělců | Theses on a related topic

12.
Hájek, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Osada kultury s lineární keramikou a moravskou malovanou keramikou v Chornici | Theses on a related topic

13.
Langrová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Moravská malovaná keramika ze sídliště Bořitov - Býkovky | Theses on a related topic

14.
Matoušek, Jakub
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Prostorová analýza koncentraci na lokalitě Těšetice-Kyjovice, poloha Sutny | Theses on a related topic

15.
Pajdla, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Prehistoric Archaeology of Near East
Bachelor's thesis defense: Broušená kamenná industrie z neolitického sídliště v Popůvkách, okr. Brno-venkov | Theses on a related topic

16.
Sedláčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Konstrukční prvky nadzemních kůlových staveb na sídlišti kultury s lineární keramikou ve Vedrovicích "Široká u lesa"

17.
Tomanová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Provenience metabazitových broušených nástrojů z jeskyně na Turoldu v Mikulově | Theses on a related topic

18.
Trampota, František
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště s MMK staršího stupně ze Střelic na Brněnsku | Theses on a related topic

19.
Trnová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Suroviny broušených kamenných artefaktů a jejich polotovarů z neolitického sídliště v Brně-Holáskách | Theses on a related topic

20.
Tvrdý, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Advanced Master's thesis defense: Nitra-Horné Krškany: Antropologická studie prvních zemědělců | Theses on a related topic

21.
Vašinová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení keramického materiálu severního a jižního vstupu rondelu na lokalitě Těšetice-Kyjovice – Sutny | Theses on a related topic

22.
Vostrovská, Ivana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defense: Nové poznatky ke kultuře s lineární keramikou na střední Moravě | Theses on a related topic

23.
Zelená, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Osídlení lidu kultury s vypíchanou keramikou v povodí Bobravy | Theses on a related topic

24.
Zelená, Petra
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Neolitické osídlení horního Polabí | Theses on a related topic

25.
Adamcová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Vývoj sociální struktury sídlišť | Theses on a related topic

26.
Baják, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Archaeology, History of Arts
Bachelor's thesis defense: Nemilany poloha "Kapitulní" slovanské mladohradištní sídliště | Theses on a related topic

27.
Balcárková, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc - Slavonín - "Horní Lán" | Theses on a related topic

28.
Bartík, Jaroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Broušená a ostatní kamenná industrie z mikroregionu povodí řeky Želetavky | Theses on a related topic

29.
Bastlová, Petra
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Ozdoby a šperky v pravěku I | Theses on a related topic

30.
Beneš, Zdeněk
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště z pozdní doby římské v Mořicích | Theses on a related topic

31.
Bílová, Zdeňka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Nadzemní kůlové stavby ze starší doby bronzové v Brně-Tuřanech | Theses on a related topic

32.
Březovský, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Suroviny ostatní kamenné industrie z neolitického sídliště v Brně-Holáskách | Theses on a related topic

33.
Burdychová, Denisa
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / Sociology
Bachelor's thesis defense: Regenerace českých panelových sídlišť | Theses on a related topic

34.
Černá, Zdena
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social and Free Time Education
Bachelor's thesis defense: Specifika volného času u rodin z rodinných domů a paneláků – kazuistická studie | Theses on a related topic

35.
Červená, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Nově prozkoumané situace horákovského osídlení z polohy Těšetice-Kyjovice „Sutny“ | Theses on a related topic

36.
Čižmář, Ivan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Ptení. Osídlení mikroregionu v době laténské. | Theses on a related topic

37.
Čižmářová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Laténské sídliště v Brně - Slatině, pol. "Švédské valy" | Theses on a related topic

38.
Čižmářová, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vybraná sídliště z doby laténské ve východní části Brněnska | Theses on a related topic

39.
Dejmal, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Vývoj osídlení Bartolomějského ostrova ve Veselí nad Moravou | Theses on a related topic

40.
Divina, Miroslav
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Podoby brněnských panelových sídlišť | Theses on a related topic

41.
Dvořáková, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Raně středověké sídliště z Prušánek a jeho funkce v zázemí mikulčické aglomerace | Theses on a related topic

42.
Franková, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště mohylové kultury v Dobroměřicích | Theses on a related topic

43.
Fulínová, Barbora
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Halštatské sídliště v Pohořelicích - Nové louce | Theses on a related topic

44.
Gala, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Vývoj sídelních areálů z doby laténské na území regionu Vyškov | Theses on a related topic

45.
Gánovský, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Sídliště středodunajských popelnicových polí v Brně-Komíně | Theses on a related topic

46.
Gánovský, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Horní Heršpice. Sídelní areál kultury středodunajských popelnicových polí. | Theses on a related topic

47.
Hanák, Aleš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Pravěké a protohistorické lokality na katastru obce Smržice, okr. Prostějov | Theses on a related topic

48.
Hanzelková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Prehistoric Archaeology of Near East
Bachelor's thesis defense: Strainers: Observations on a Distinct Type of Neolithic and Chalcolithic pottery in the Khabur Valley (Northeastern Syria) | Theses on a related topic

49.
Harangozóová, Erika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology, Classical Archaeology
Master's thesis defence: Sídliště doby římské z Hrušovan u Brna | Theses on a related topic

50.
Havetta, Alexander
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Dějiny Nového Lískovce | Theses on a related topic