Theses on a related topic (having the same keywords):

slovani, demografie., rany stredovek, pohrebiste, antropologie, pohrebni ritus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Beran Cimbůrková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Anthropology
Dissertation defense: Pohřebiště v Mladé Boleslavi v kontextu pohřebního ritu 10. - 12. století | Theses on a related topic Display description

2.
Ungerman, Šimon
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Raně středověké pohřebiště v Dolních Věstonicích - Na Pískách | Theses on a related topic

3.
Bajerová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Člověk jako budovatel a obhájce hradeb 9. až 12. stol. ve střední Evropě | Theses on a related topic

4.
Balcárková, Adéla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Raně středověké osídlení na lokalitě Olomouc - Slavonín - "Horní Lán" | Theses on a related topic

5.
Bayer, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology, History
Bachelor's thesis defense: Mladohradištní pohřebiště ve Šlapanicích u Brna a soudobá pohřebiště na Brněnsku. | Theses on a related topic

6.
Drkal, Petr
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Geography, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: Slovanská hradiště na Opavsku

7.
Chrástek, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Raně středověké mohylové pohřebiště v lese Hluboček u Hluku | Theses on a related topic

8.
Kolář, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Master's thesis defence: Osídlení středního toku Hané lidem kultury se šňůrovou keramikou a jeho postavení v rámci střední Moravy | Theses on a related topic

9.
Koudelková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Nemetrické a epigenetické znaky u jedinců ze satelitních pohřebišť Pohanska u Břeclavi v archeologickém kontextu | Theses on a related topic

10.
Maňák, Josef
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Pohřebiště Topolany: raně středověká pohřebiště v prostoru Litenčické pahorkatiny | Theses on a related topic

11.
Pěnička, Robin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Pohřební ritus protoúnětické kultury na Moravě | Theses on a related topic

12.
Škoda, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Moravští Lucemburkové z pohledu antropologie | Theses on a related topic

13.
Tůmová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Anthropology
Master's thesis defence: Život člověka kultury zvoncovitých pohárů na Moravě | Theses on a related topic

14.
Tvrdý, Zdeněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Advanced Master's thesis defense: Nitra-Horné Krškany: Antropologická studie prvních zemědělců | Theses on a related topic

15.
Wagenknechtová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Pohřební ritus lidu kultury se šňůrovou keramikou na Moravě | Theses on a related topic

16.
Zábojník, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Doba římská v provinciích. Komparační socio-kulturní analýza umírání, smrti, pohřebních ritů a rituálů. | Theses on a related topic

17.
Andrlová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Člověk a esovité záušnice v 11. stol. | Theses on a related topic

18.
Andrlová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Člověk a nánožník v době laténské | Theses on a related topic

19.
Bajerová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Kosterní materiál ze středověku a novověku (13.- 20. stol.) získaný archeologickými výzkumy ve sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě | Theses on a related topic

20.
Bajerová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Kosterní materiál ze středověku a novověku (13.- 20. stol.) získaný archeologickými výzkumy ve sbírkách Jihomoravského muzea ve Znojmě | Theses on a related topic

21.
Bartoš, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Náboženské funkce staroegyptských pyramid | Theses on a related topic

22.
Boberová, Kateřina maiden name: Mertlová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Anthropology
Master's thesis defence: Antropometrie autistických dětí

23.
Bocková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Anthropology
Master's thesis defence: Antropologický rozbor kosterních pozůstatků ze žárového pohřebiště lidu lužické kultury v Mohelnici u Zábřehu

24.
Borková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / Archaeology, German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Služebná organizace ve střední Evropě. Archeologická, historiografická a toponomastická perspektiva | Theses on a related topic

25.
Čapková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Halštatské pohřby v Mikulově | Theses on a related topic

26.
Dresler, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Dissertation defense: Opevnění Pohanska u Břeclavi | Theses on a related topic

27.
Dvořák, Vojtěch
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Physical Education and Sport (combination/specialization: Coaching)
Bachelor's thesis defense: Porovnání vybraných somatických parametrů fotbalistů nejlepších evropských a českých klubů. | Theses on a related topic

28.
Dvořáková, Markéta
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Vývoj právní úpravy pohřebnictví | Theses on a related topic

29.
Forst, Matěj
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Hradišťko I. Raně středověké nížinné hradisko u Kolína | Theses on a related topic

30.
Frantová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Milánský Diptych z pěti částí | Theses on a related topic

31.
Friedrich, Matouš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Zum Leben der Germanen von der Jahrtausendwende bis zum Beginn der Völkerwanderung | Theses on a related topic

32.
Gahura, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Komparační studie lebky primátů a člověka pomocí geometrické morfometrie 2D, metody analýzy význačných bodů | Theses on a related topic

33.
Gajdušková, Kamila
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Antropologicko - genetický výzkum kosterních pozůstatků z lokality Rousínov – Ferobet. | Theses on a related topic

34.
Gardelková, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Pohřby lidských jedinců v prostorách neolitických staveb | Theses on a related topic

35.
Goláňová, Petra maiden name: Vlasatíková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Archaeology
Dissertation defense: Časně laténské osídlení na Moravě | Theses on a related topic

36.
Gottvaldová, Natálie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Ancient History
Master's thesis defence: Etnologické exkurzy u Ammiana Marcellina | Theses on a related topic

37.
Grünseisen, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Raně středověké osídlení povodí Trkmanky a Kyjovky | Theses on a related topic

38.
Hančáková, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Archeologické artefakty ako doklady slovanského pohanstva na území stredovýchodnej Európy | Theses on a related topic

39.
Havleová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Pohřební ritus a rituály v Koreji | Theses on a related topic

40.
Hégr, Viktor
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Historie, vznik a vývoj ústavu a pavilonu Anthropos | Theses on a related topic

41.
Hlavica, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Raně středověké kultovní aktivity na vrchu Klášťov a jejich odraz v archeologických pramenech a ústní lidové slovesnosti | Theses on a related topic

42.
Hlavica, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Značky na dnech nádob z Břeclavi-Pohanska v kontextu raně středověkého hrnčířství | Theses on a related topic

43.
Hnilica, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Master's thesis defence: Nanebevstoupení - Nanebevzetí - Apoteóza (III.-VI. s.) | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Nanebevstoupení Krista jako apoteóza, nebo nanebevzetí (III.-VI.s)? | Theses on a related topic

44.
Chrástek, Tomáš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Zázemí velkomoravské aglomerace Staré Město – Uherské Hradiště. Prameny, kritika, limity. | Theses on a related topic

45.
Chytrá, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Přesleny jako součást výbavy hrobů doby římské v Čechách, na Moravě a na jihozápadním Slovensku | Theses on a related topic

46.
Jan, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Antropologický profil starých Sumerů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Antropologický profil starých Sumerů | Theses on a related topic

47.
Jelínek, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Slovanské pohřebiště v Bulharech - Gajdošova cihelna | Theses on a related topic

48.
Judová, Lucie
Faculty: Faculty of Law
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava pohřebnictví ve vztahu k ochraně životního prostředí | Theses on a related topic

49.
Jurda, Mikoláš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Anthropology
Bachelor's thesis defense: Vlasy člověka. Využití lidských vlasů ve forenzní antropologii | Theses on a related topic

50.
Jurda, Mikoláš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Human Biology / Anthropology
Master's thesis defence: Tafonomické změny lidské lebky z pohledu geometrické morfometrie | Theses on a related topic