Theses on a related topic (having the same keywords):

neurotransmise, tyrosine hydroxylase, aldehyddehydrogenaza, choline acetyltransferase, polymorphisms, geny, mutace, dopa decarboxylase, phenylethanolamine-n-methyltransferase, aldehyde dehydrogenase, genes, dopa-dekarboxylaza, katechol-o-metyltransferaza, monoaminoxidaza, thimet oligopeptidaza, cholinacetyltransferaza, dopamine-?-hydroxylase, catechol-o-methyltransferase, monoamine oxidase, acetylcholinesteraza, nadory. neurotransmission, tumors., tyrozinhydroxylaza, dopamin-?-hydroxylaza, fenyletanolamin-n-metyltransferaza, polymorfismus, mutation, neprilysin

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Stuchlíková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Tvorba metodické příručky pro výuku vybraných kapitol genetiky na gymnáziích | Theses on a related topic Display description

2.
Al Kirbiová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Molekulární aspekty virové rezistence na nukleosidová antivirotika | Theses on a related topic

3.
Bednaříková, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defence: Hereditární trombofilie - Leidenská mutace faktoru V | Theses on a related topic

4.
Bičanová, Lenka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology (4-years) / Indo-European Comparative Linguistics
Dissertation defence: Sandhi jako jev fonologický | Theses on a related topic

5.
Černá, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Health Education, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defence: Dítě s Downovým syndromem | Theses on a related topic

6.
Dalihodová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defence: Význam horizontálního přenosu genů v evoluci patogenních bakterií | Theses on a related topic

7.
Davidová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Analýza genových změn u chronické lymfocytární leukémie | Theses on a related topic

8.
Grodecká, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Funkční význam promotorových mutací

9.
Hliboká, Miroslava
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Patogenní sekvenční varianty lidského genomu lokalizované hluboko v intronových oblastech | Theses on a related topic

10.
Hlubinková, Tereza maiden name: Tlamková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Navržení optimálního algoritmu pro detekci mutací, inzercí a delecí z dat cíleného sekvenování nové generace u pacientů s AML | Theses on a related topic

11.
Horníčková, Sabina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: Genetické vyšetření Incontinentia pigmenti | Theses on a related topic

12.
Iliev, Robert
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Alzheimerova choroba z pohledu molekulární biologie | Theses on a related topic

13.
Jurčková, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Molekulární analýza tumor supresorového genu TP53

14.
Kramárek, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Poruchy sestřihu pre-mRNA vyvolané mutacemi (přídatných) regulačních elementů sestřihu v kontextu lidských dědičných onemocnění | Theses on a related topic

15.
Kudrejová, Monika maiden name: Takáčová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: X- vázaný hydrocefalus a mutace p.Ala 266Pro v genu L1CAM | Theses on a related topic

16.
Kýrová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Dermatovenerology (4-years) / Dermatovenerology
Dissertation defence: Epidermolysis bullosa congenita - korelace genotypu a fenotypu u pacientů EB Centra ČR | Theses on a related topic

17.
Malčíková, Jitka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defence: Studium aktivity proteinu p53 u leukémií | Theses on a related topic

18.
Mazancová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulárně-biologická analýza mutací v BCR-ABL1 kinázové doméně u pacientů s chronickou myeloidní leukémií léčených tyrozin kinázovými inhibitory | Theses on a related topic

19.
Ošťádalová, Edita
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Metody analýzy funkčního významu mutací v genech spojených s humánními nemocemi. | Theses on a related topic

20.
Pavlů, Jaroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Mutace u Drosophila melanogaster indukované halogenovanými alifatickými uhlovodíky

21.
Pešková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Metody analýzy vlivu mutací na proces sestřihu pre-mRNA | Theses on a related topic

22.
Rozehnalová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM) | Theses on a related topic

23.
Skořepová, Radka maiden name: Drobná
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Special Education for Upper Secondary School Teachers, Teacher Training of Specialized Subjects for Secondary Schools – Specialisation in Services
Master's thesis defence: Možnosti komplexní péče o jedince závislé na pervitinu | Theses on a related topic

24.
Špunarová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defence: Dopad genetických aberací u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií léčených režimy zahrnujícími rituximab | Theses on a related topic

25.
Švejda, Vítek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Limity patentovatelnosti biotechnologických vynálezů souvisejících s člověkem | Theses on a related topic

26.
Uhlířová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Molekulární mechanismy rezistence viru klíšťové encefalitidy na nukleosidová antivirotika | Theses on a related topic

27.
Vácha, Marek
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Medical Ethics
Dissertation defence: Identifikace etických problémů plynoucích z nových poznatků o lidském genomu. Od DNA k evoluční psychologii | Theses on a related topic

28.
Vyhnal, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Epidemiologie a genetika Alzheimerovy choroby | Theses on a related topic

29.
Wayhelová, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza mutací u monoklonálních gamapatií pomocí sekvenačních technik | Theses on a related topic

30.
Zacpalová, Magdaléna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defence: Molekulární mechanismy související s nadměrnou aktivací signální dráhy ERK v nádorových buňkách | Theses on a related topic

31.
Al Tukmachi, Dagmar
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: NRAS mutace u pacientů s akutní myeloidní leukémií | Theses on a related topic

32.
Böhmová, Olga
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Genetické testování dispozic k ateroskleróze | Theses on a related topic

33.
Coufal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Nádorový supresor protein p53 a jeho význam při regulaci buněčné homeostázy | Theses on a related topic

34.
Dlugošová, Slavomíra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Laboratory diagnostic in healthcare / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: Molekulární diagnostika achondroplázie | Theses on a related topic

35.
Dobiáš, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defence: Adsorpce antimicrobiálních peptidů na fosfolipidové membrány | Theses on a related topic

36.
Dzimková, Marta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Vliv polymorfizmů na genovou expresi | Theses on a related topic

37.
Faktor, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defence: Kvantifikace proteinových biomarkerů metodou selected reaction monitoring | Theses on a related topic

38.
Fárková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Mathematics
Bachelor's thesis defence: Fischerova-Haldaneova-Wrightova rovnice | Theses on a related topic

39.
Fenclová, Šárka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: Změna fenotypových vlastností bakterií při jejich uchovávání | Theses on a related topic

40.
Figulová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defence: Kontrolní body buněčného cyklu a oprava DNA ve vztahu k protinádorové terapii | Theses on a related topic

41.
Garguláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defence: Vzácné krevní skupiny a jejich význam pro adaptace organismu na extrémní podmínky životního prostředí | Theses on a related topic

42.
Grohmannová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Funkční analýza mutantních typů měď transportující ATPasy (ATP7B) identifikovaných u pacientů s Wilsonovou chorobou | Theses on a related topic

43.
Házová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Detekce mutací v genu CYP2D6 cytochromu P450 - jejich vliv na metabolismus léčiv | Theses on a related topic

44.
Herudková, Zdeňka maiden name: Kosařová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2020, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology and Hematology / Experimental Oncology and Tumor Biology
Dissertation defence: Myší modely myeloidních leukemií | Theses on a related topic

45.
Hladíková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defence: Variabilita genů renin-angiotenzinového systému u roztroušené sklerózy mozkomíšní | Theses on a related topic

46.
Holíková, Petra maiden name: Veselá
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Structural Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium krystalových forem farmaceutických substancí pomocí NMR spektroskopie pevného stavu | Theses on a related topic

47.
Horáková, Renata
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defence: Prevalence Faktoru V Leiden u pacientů s pozitivním testem ProC Global | Theses on a related topic

48.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv genetické variability na funkci miRNA u pacientů s psoriázou | Theses on a related topic

49.
Hujňáková, Martina maiden name: Burešová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defence: Terapeutický potenciál obnovení funkce nádorového supresoru p53 | Theses on a related topic

50.
Hybášková, Marcela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Anthropology / Anthropology
Master's thesis defence: Vnímání chuti fenylthiocarbamidu v současné české populaci | Theses on a related topic