CS

Theses on the Same Topic

Theses on a related topic (having the same keywords):

karpaty, wurm, kvarter, videnska panev

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Balšínková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérních sedimentů na lokalitě Pravlov IVd | Theses on a related topic Display description

2.
Bimka, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geologické zpracování sedimentů svrchního sarmatu na pokleslé kře lanžhotsko- hrušeckého zlomu a jejich posouzení z hlediska možnosti akumulace přírodních uhlovodíků v nejvyšších strukturních pozicích u L-H zlomu. | Theses on a related topic

3.
Březina, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Využití mikrostruktury klů neogenních chobotnatců na příkladu rodu Zygolophodon | Theses on a related topic

4.
Březina, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Osteologické zpracování savců z lokality Czujanova pískovna (Mikulov) se zvláštním zaměřením na studium chobotnatců | Theses on a related topic

5.
Burmann, Sven
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Extenzně-kompresní vztahy v karpatsko-panonském regionu během neogénu až kvartéru | Theses on a related topic

6.
Bušíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Geography / Applied Geography and Geoinformatics (combination/specialization: Geoinformatics and Sustainable Development)
Bachelor's thesis defense: Vliv zrnitosti na sedimentárně-geologické vlastnosti glacifluviálních sedimentů: příkladová studie z lokality Kolnovice | Theses on a related topic

7.
Bušíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geography and Cartography / Applied Geography
Master's thesis defence: Historie transportu štěrkových klastů místních hornin a křemene v ledovcových sedimentech Zlatohorské vrchoviny | Theses on a related topic

8.
Dostálová, Michala
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Faciální analýza lokality Rohožník | Theses on a related topic

9.
Doušová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Mollusca neogénu okolí Velkých Bílovic a jejich ekologické aspekty | Theses on a related topic

10.
Dvořáková, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Sedimentologické zhodnocení vybraných kvartérních sedimentů z prostoru hradiště Pohansko | Theses on a related topic

11.
Holuša, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Physical Geography)
Bachelor's thesis defense: Vývoj sedimentačního prostředí u Kolnovic po uložení glacifluviální akumulace | Theses on a related topic

12.
Hrabovský, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleoekologické zhodnocení řasových vápenců vybraných lokalit karpatské předhlubně | Theses on a related topic

13.
Hříbal, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Revize vybraného paleontologického materiálu ze sbírek Podhoráckého muzea v Předklášteří u Tišnova | Theses on a related topic

14.
Kedrová, Linda
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Bryozoa z terciérních silicitů na Moravě | Theses on a related topic

15.
Lázničková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Palynologické zpracování vybraných lokalit svrchního miocénu Moravské části vídeňské pánve | Theses on a related topic

16.
Mikulík, Marek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-geologické studium vybraných kvartérních sedimentů v okolí Brněnské přehrady | Theses on a related topic

17.
Myšková, Magda
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Bachelor's thesis defense: Součástky lidového oděvu zhotovené pletením na jehlicích | Theses on a related topic

18.
Ondrušík, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Studium kvartérního profilu u Táborského mlýna na Třebíčsku | Theses on a related topic

19.
Osvaldová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleontologické zpracování lokality Mušlov – materiál ze sbírek ÚGV | Theses on a related topic

20.
Petríková, Ľubomíra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimentárně-geologické zhodnocení kvartérních sedimentů na lokalitě Čučice | Theses on a related topic

21.
Prokop, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Distribuce metanu a oxidu uhličitého v půdním vzduchu ve východní části lanžhotské kry ve vídeňské pánvi | Theses on a related topic

22.
Ružička, Matej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Dejekční kužely v údolí Rakovce | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dejekční kužely v údolí Rakovce | Theses on a related topic

23.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Kvartérně-geologické a geomorfologické studium vybraných lokalit severní části Frýdlantského výběžku | Theses on a related topic

24.
Sedláček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium sedimentů kontinentálního zalednění ve východní části Opavska | Theses on a related topic

25.
Stožická, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geologické mapování kvartérního pokryvu na severovýchodním okraji Moravského krasu | Theses on a related topic

26.
Šalplachtová, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Humanities / Musicology, Ukrainian Language and Literature
Master's thesis defence: Trembita jako problém stratifikace prvotní a druhotné existence folkloru v etnoorganologickém bádání | Theses on a related topic

27.
Šedivý, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Geologie a kamenné stavební materiály slovanského centra v Pohansku u Břeclavi | Theses on a related topic

28.
Šimíček, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Kvartérně-geologické a geomorfologické studium vybraných lokalit Osoblažska | Theses on a related topic

29.
Šimíček, Daniel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Studium sedimentů kontinentálního zalednění vybraných lokalit Osoblažska | Theses on a related topic

30.
Šimša, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Historical Sciences (4-years) / Ethnology
Dissertation defense: Analýza konstrukce, sémantika a ikonografie součástí lidového oděvu na příkladu soukenných kalhot v západních Karpatech a středověkého kalhotového oděvu | Theses on a related topic

31.
Šimša, Martin
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Historical Sciences / Ethnology
Advanced Master's thesis defense: Analýza konstrukce, sémantika a ikonografie součástí lidového oděvu na příkladu soukenných kalhot v západních Karpatech a středověkého kalhotového oděvu (teze disertační práce) | Theses on a related topic

32.
Špániková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Biology with a view to Education, Geography and Cartography with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Využití GIS nástrojů při modelování rozšíření vybraných druhů suchozemských plžů v CHKO Bílé Karpaty | Theses on a related topic

33.
Švehla, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Tektonické porušení terciérních hornin v širším okolí Čejkovic | Theses on a related topic

34.
Turek, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Současný stav a paleontologie neogenní lokality Mušlov | Theses on a related topic

35.
Výravský, David maiden name: Výravský
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Lasturnatky (Ostracoda) pěnovcových pramenišť v Západních Karpatech | Theses on a related topic

36.
Výravský, David maiden name: Výravský
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Zoology
Master's thesis defence: Mikrodistribuce lasturnatek (Ostracoda) na heterogenním prameništním slatiništi | Theses on a related topic

37.
Zouharová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Model chování mikulovských slínovců v odlišných teplotně tlakových podmínkách | Theses on a related topic