Theses on a related topic (having the same keywords):

evolutionary conservation, enzyme, protein engineering, substrate specificity, enantioselectivity, bioinformatics, structural analysis, rational design, web server, catalytic activity

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Pavelka, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Computer Systems and Technologies
Dissertation defense: Bioinformatics tools for the analysis of macromolecular structures | Theses on a related topic Display description

2.
Pavelka, Antonín
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Advanced Master's thesis defense: Development of geometrical methods for protein engineering and analysis of protein structures | Theses on a related topic

3.
Brezovský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Počítačové modelování enzymů | Theses on a related topic

4.
Šebestová, Eva maiden name: Chovancová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Bioinformatická analýza a design halogenalkandehalogenas | Theses on a related topic

5.
Koudeláková, Táňa maiden name: Chrobáková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Izolace a konstrukce biokatalyzátorů pro enviromentální aplikace | Theses on a related topic

6.
Babková, Petra maiden name: Szelcsányiová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Biochemická charakterizace halogenalkandehalogenas s modifikovanými tunely | Theses on a related topic

7.
Bednář, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molecular Modelling of Structure-Function Relationships in Enzymes | Theses on a related topic

8.
Brezovský, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics
Master's thesis defence: Computer-Assisted Study of Enzymatic Dehalogenation of DDT | Theses on a related topic

9.
Adam, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Structure-functional analysis and molecular modeling of interactions of bacterial lectins and saccharides | Theses on a related topic

10.
Adamová, Lenka maiden name: Brůnová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Proteinové inženýrství lektinů – cílená mutageneze patogenních lektinů | Theses on a related topic

11.
Bončo, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Knihovna pro efektivní nahrávání obrázků na webový server | Theses on a related topic

12.
Buchta, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Řešení struktury proteinů pomocí rentgenostrukturní difrakce | Theses on a related topic

13.
Buryška, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj inhibitorů dehalogenáz. | Theses on a related topic

14.
Buryška, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Microbiology
Dissertation defense: Application of microfluidics in enzyme research and engineering | Theses on a related topic

15.
Bystrý, Vojtěch
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Informatics (4-years) / Informatics
Dissertation defense: Computational methods for analysis of high throughput sequencing of IG and TR gene rearrangements | Theses on a related topic

16.
Čtveráčková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatická analýza glykosyltransferas z Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

17.
Daniel, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium substrátové specificity halogenalkandehalogenáz in silico | Theses on a related topic

18.
Denge, Josef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Strukturní analýza vápencových šupin v severní části zóny Waschbergu (Dolní Rakousko) | Theses on a related topic

19.
Dočkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physics / Physics
Bachelor's thesis defense: Fotofyzikální charakteristiky fluorescenčních substrátů pro enzymologii | Theses on a related topic

20.
Dočkalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physics / Biophysics (combination/specialization: Molekulární biofyzika)
Master's thesis defence: Vývoj fluorescenčních substrátů pro enzymologii | Theses on a related topic

21.
Dordová, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Double Narrative in Brian Castro's Birds of Passage | Theses on a related topic

22.
Drachovská, Barbora
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Anatomie dezinformace z pohledu vybraných mediálních kauz | Theses on a related topic

23.
Dubská, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Proteinové inženýrství lektinů – zapojení cíleně řízené mutageneze pro konstrukci nových proteinů | Theses on a related topic

24.
Dunajová, Zuzana maiden name: Korenčiaková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Structural Chemistry
Master's thesis defence: Počítačové inženýrství enzymů se zanořenými aktivními místy | Theses on a related topic

25.
Dvořák, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Methods of Directed Evolution: Applications Towards Engineering of Haloalkane Dehalogenases | Theses on a related topic

26.
Dvořák, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Cílená řízená evoluce halogenalkandehalogenázy DhaA směrem k zvýšení aktivity s 1,2-dichloretanem | Theses on a related topic

27.
Fabešová, Jana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Imunohematologické vyšetření protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

28.
Fabrik, Ivo
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Kombinace separačních metod s hmotnostní spektrometrií pro charakterizaci sacharidů | Theses on a related topic

29.
Fojtová, Dana maiden name: Trávníčková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Porovnání citlivosti biochemických markerů u suchozemských plžů a žížal | Theses on a related topic

30.
Fülöp, Jozef
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatické vyhledávání GT-A glykosyltransferas v genomu bakterie Mycobacterium tuberculosis | Theses on a related topic

31.
Halfar, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Education / Social Education and Counselling
Bachelor's thesis defense: Mediální obraz učitelů | Theses on a related topic

32.
Hasan, Khomaini
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Haloalkane dehalogenase from unique plant-pathogenic bacterium Agrobacterium tumefaciens C58: Biochemical characteristics and engineering | Theses on a related topic

33.
Havlík, Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Modelling module back-end for e-cyanobacterium.org | Theses on a related topic

34.
Havlíková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Cellular and Molecular Diagnostics
Bachelor's thesis defense: Genetické databáze na internetu a jejich využití

35.
Holub, Peter
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Proteinové inženýrství halogenalkandehalogenasy LinB: změna reakčního mechanismu | Theses on a related topic

36.
Hubáček, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Využití nekanonických aminokyselin v proteinovém inženýrství | Theses on a related topic

37.
Hynková, Pavlína
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Význam enzymových testů při vyšetření nepravidelných protilátek proti erytrocytům | Theses on a related topic

38.
Chaloupková, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biomolecular Chemistry
Dissertation defense: Structure-function relationships of haloalkane dehalogenase enzymes | Theses on a related topic

39.
Jadrný, Tomáš
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Webová aplikace pro vizualizaci atomových nábojů | Theses on a related topic

40.
Jaroušek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Bachelor's thesis defense: Bioinformatické vyhledávání a srovnání lektinů z Photorhabdus | Theses on a related topic

41.
Jaroušek, Radim
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Bioinformatická analýza polymorfismů membránově vázaných isoforem adenylátcyklas s potenciálně klinickým významem | Theses on a related topic

42.
Kolínský, Roman
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Analýza efektu vysoce intenzivního intervalového tréninku | Theses on a related topic

43.
Kovařovic, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Aplikace sekvenování nové generace pro fylogenetickou analýzu bakteriálních genomů a metagenomiku | Theses on a related topic

44.
Krejčí, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Nové bioinformatické metody pro globální analýzu peptidových knihoven | Theses on a related topic

45.
Kubesa, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Use of Graphene for Biosensors | Theses on a related topic

46.
Kujan, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Možnosti inhibice RNA polymerázy včelích virů z řádu Picornavirales | Theses on a related topic

47.
Kunka, Antonín
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium inhibitorů dehalogenáz jako potenciálních antituberkulotik | Theses on a related topic

48.
Kusáková, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Interaktivita ve webových multimediálních dokumentech | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Interaktivita ve webových multimediálních dokumentech | Theses on a related topic

49.
Lepková, Hana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Classical Philology
Bachelor's thesis defense: Latinské proklínací tabulky nalezené na území Itálie | Theses on a related topic

50.
Libichová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Metody konstrukce chytrých knihoven mutantních enzymů v proteinovém inženýrství | Theses on a related topic