Theses on a related topic (having the same keywords):

the convalescence holiday., doby odpocinku, prestavky v praci, the national holiday, the uninterrupted rest between two shifts, pracovni doba, nepretrzity odpocinek mezi dvema smenami, the periods of rest, the working time, svatky, dovolena na zotavenou, the breaks in the work

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Buzrlová, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Theoretical Legal Sciences / Labour Law
Dissertation defense: Srovnání pracovních podmínek v zemích Evropy s úpravou v ČR | Theses on a related topic Display description

2.
Buzrlová, Leona
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Labour Law
Dissertation defense: Srovnání pracovních podmínek v zemích Evropy s úpravou v ČR | Theses on a related topic

3.
Dlouhá, Jana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba a přestávky v práci | Theses on a related topic

4.
Klinga, Zdenek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu | Theses on a related topic

5.
Mácová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba a přestávky v práci

6.
Rosová, Vendula
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a možnosti jejího rozvržení | Theses on a related topic

7.
Zbořilová, Ivana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a doby odpočinku | Theses on a related topic

8.
Hladký, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a přestávky v práci | Theses on a related topic

9.
Holá, Štěpánka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu | Theses on a related topic

10.
Možárová, Marina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba - srovnání současné a předchozí právní úpravy v ČR | Theses on a related topic

11.
Pavlíčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba se zaměřením na práci přesčas | Theses on a related topic

12.
Szurman, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu | Theses on a related topic

13.
Tupá, Pavla
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Doby odpočinku v unijní úpravě a v českém pracovním právu | Theses on a related topic

14.
Borková, Erika
Faculty: Faculty of Education
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Mathematics
Bachelor's thesis defense: Srovnání židovských a křesťanských svátků a tradic | Theses on a related topic

15.
Dvořák, David
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Specifika pracovněprávní úpravy ve školství | Theses on a related topic

16.
Dvořáková, Iveta
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economy and Management / Management
Bachelor's thesis defense: Úprava pracovní doby jako faktor pracovních podmínek

17.
Friedrich, Matouš
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Zum Leben der Germanen von der Jahrtausendwende bis zum Beginn der Völkerwanderung | Theses on a related topic

18.
Frömel, Petr
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a pracovní pohotovost ve světle českého práva a práva EU | Theses on a related topic

19.
Galusová, Lenka
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Ochrana mateřství a rodičovství - podpora slaďování pracovního a rodinného života ve vybraných státech Evropy | Theses on a related topic

20.
Helisová, Veronika
Faculty: Faculty of Law
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Domácí práce | Theses on a related topic

21.
Horký, Milan
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Mobilní aplikace pro správu pracovní doby | Theses on a related topic

22.
Hrušková, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a pracovní pohotovost v úpravě komunitárního práva a českého pracovního práva | Theses on a related topic

23.
Chmelař, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Basics of Social Studies for Education, Czech Language and Literature for Education
Bachelor's thesis defense: Vánoce a lidové zvyky na Slovácku včera a dnes | Theses on a related topic

24.
Chmelař, Radek
Faculty: Faculty of Law
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba podle nového zákoníku práce | Theses on a related topic

25.
Chmelař, Radek
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in Czech Language and Literature
Master's thesis defence: Svátky jara-pojetí Velikonoc v České republice a ve světě | Theses on a related topic

26.
Jílková, Denisa
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Jak profese sestry ovlivňuje její osobní život | Theses on a related topic

27.
Jirsa, Lukáš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní úprava pracovní doby v zákoníku práce a Směrnici Evropského parlamentu a Rady o některých aspektech pracovní doby | Theses on a related topic

28.
Kalendová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Překážky v práci | Theses on a related topic

29.
Kellnerová, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Pracovní doba, práce přesčas a organizace práce zaměstnanců ve zdravotnictví | Theses on a related topic

30.
Kostková, Šárka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní doba podle nového zákoníku práce | Theses on a related topic

31.
Koukalová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Sociální dialog | Theses on a related topic

32.
Králová, Daniela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Philological Area Studies
Bachelor's thesis defense: Východoslovanské církevní svátky a tradice | Theses on a related topic

33.
Křižková, Lucie
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Svátky a slavnosti v době první republiky v Uherském Hradišti | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Svátky a slavnosti v době první republiky v Uherském Hradišti | Theses on a related topic

34.
Kubinová, Gabriela
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba - sociologické a pracovněprávní aspekty | Theses on a related topic

35.
Maňásek, Lubor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Public Policy / Public Administration
Master's thesis defence: Analýza vnitřních předpisů u zaměstnavatele studenta | Theses on a related topic

36.
Marcolová, Beata
Faculty: Faculty of Law
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Social Security Law
Bachelor's thesis defense: Pracovní smlouva jako základ vzniku pracovního poměru | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Pracovní smlouva jako základ vzniku pracovního poměru | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Pracovní smlouva jako základ vzniku pracovního poměru | Theses on a related topic

37.
Matoušek, Radek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Svátky, slavnosti a nevšední dny v Blansku za protektorátu | Theses on a related topic

38.
Nečasová, Kateřina
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba v české právní úpravě a úpravě ES | Theses on a related topic

39.
Pavlová, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a přestávky v práci

40.
Pekáčková, Zlatuše
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Bachelor's thesis defense: Datování v městských knihách 14. a 15. století v českých zemí (Sonda) | Theses on a related topic

41.
Plachá, Petra
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Přestávky v práci a další doby odpočinku | Theses on a related topic

42.
Podaná, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Balkan Languages and Literatures
Bachelor's thesis defense: Charakteristika a srovnání českých a chorvatských svátků | Theses on a related topic

43.
Ptáčková, Zuzana
Faculty: Faculty of Law
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní doba a práce přesčas – úprava nového zákoníku práce | Theses on a related topic

44.
Sirová, Martina maiden name: Stříbrná
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Secondary Schools / Upper Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Master's thesis defence: Deutschsprachige Kirchenlieder aus sprachlicher Sicht | Theses on a related topic

45.
Skalická, Šárka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Literární časopis jako instituce | Theses on a related topic

46.
Slámová, Klára
Faculty: Faculty of Law
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Pracovní podmínky | Theses on a related topic

47.
Slonka, Ondřej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Dovolená | Theses on a related topic

48.
Smejkal, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Theoretical Legal Sciences (4-years) / Labour Law
Dissertation defense: Pracovní poměr pedagogických pracovníků ve školství | Theses on a related topic

49.
Sobotková, Jana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Teacher Training in Foreign Languages - German Language
Bachelor's thesis defense: Feste und Bräuche - Ideen für den Deutschunterricht | Theses on a related topic

50.
Spirová, Irena
Faculty: Faculty of Law
Year: 2014, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law (combination/specialization: Labour Law)
Advanced Master's thesis defense: Pracovní doba se zaměřením na práci přesčas, její odměňování a kontrola | Theses on a related topic