Theses on a related topic (having the same keywords):

interakce rostlina-pathogen, hlistice, selekcni tlak, sekvencovani z pcr produktu, polymorphism, meloidogyne spp., konzervace, map-1 gene family, conservation, selection pressure, nematodes, plant-parasitic interaction, rodina genu map-1, polymorfismy, direct sequencing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bárta, Patrick
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Průzkum a konzervace železného meče s fixací korozních produktů a organických fragmentů | Theses on a related topic Display description

2.
Frajerová, Karla
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Problematika dodržování restaurátorského kodexu při konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů | Theses on a related topic

3.
Hegrová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Renesanční kamenný portál jižního hospodářského křídla při zámku v Bučovicích | Theses on a related topic

4.
Kohutová, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Komparativní genomika hlavního histokompatibilitního komplexu (MHC) u čeledi Equidae: gen kódující tumor-nekrotizující faktor (TNF) alfa | Theses on a related topic

5.
Mašová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Zoology)
Master's thesis defence: Hlístice vybraných druhů studenokrevných obratlovců západní Afriky | Theses on a related topic

6.
Mašová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Parasitology
Dissertation defense: Parasitic Nematodes of Selected Cold-blooded Vertebrates - Systematics, Taxonomy, Morphology | Theses on a related topic

7.
Mironova, Yuliia
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Šum v alternativním sestřihu u rostlin | Theses on a related topic

8.
Navrátil, Ondřej
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Analýza souboru záznamových pásů orchestrionu Philipps Paganini model 3 ze sbírek Technického muzea v Brně pro jejich záchranu a využití | Theses on a related topic

9.
Nováková, Aneta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Master's thesis defence: Průzkum a konzervace osteologického materiálu | Theses on a related topic

10.
Polášek, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Dokumentace restaurování movitého kulturního dědictví | Theses on a related topic

11.
Singerová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Materiálový průzkum a konzervace kovových destiček z krypty kostela sv. Mikuláše v Chebu | Theses on a related topic

12.
Smejkalová, Eva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Master's thesis defence: K obuvi z kostela sv.Hypolita ve Znojmě-Hradišti | Theses on a related topic

13.
Soukupová, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Generativita v souvislosti s hodnotami v mladší dospělosti: Srovnání skupiny udržující kulturní tradice a skupiny neudržující kulturní tradice | Theses on a related topic

14.
Stříbrný, Michal
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Sbírka cínu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze | Theses on a related topic

15.
Žák, Pavel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Dřevo jako nejpůvodnější konstrukční materiál objektů Muzea vesnice jihovýchodní Moravy a jeho ochrana | Theses on a related topic

16.
Žilková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry of Conservation - Restoration
Bachelor's thesis defense: Vybrané kříže regionu Tišnov | Theses on a related topic

17.
Bencúrová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfizmů genu pro MTHFR na fyziologické regulace | Theses on a related topic

18.
Böhmová, Olga
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genetické testování dispozic k ateroskleróze | Theses on a related topic

19.
Čepičková, Aneta
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Archiv oborové komise konzervátorů, restaurátorů a preparátorů | Theses on a related topic

20.
Černáková, Jitka
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Public Administration
Bachelor's thesis defense: Prohlašování věcí za kulturní památky - návrhy de lege ferenda | Theses on a related topic

21.
Češek, Tomáš
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: How England Preserves its Cultural Heritage | Theses on a related topic

22.
Čuprová, Jolana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Environmental Studies, Media Studies and Journalism (combination/specialization: Digital Media)
Bachelor's thesis defense: Současný tramping a jeho environmentální aspekty | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Současný tramping a jeho environmentální aspekty | Theses on a related topic

23.
Deissová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetické markery pro Barrettův jícen a adenokarcinom ezofagu u pacientů s refluxní chorobou jícnu | Theses on a related topic

24.
Dobrovolná, Julie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Physiology and Pathological Physiology (4-years) / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Potenciál variability v genech kódujících adipokiny v neurobehaviorálním řízení příjmu potravy u české obézní a neobézní populace | Theses on a related topic

25.
Focková, Kateřina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Brněnská meziválečná architektura: proměny a využití staveb Bohuslava Fuchse | Theses on a related topic

26.
Gachová, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Polymorfizmy v genech kódujících proteiny zapojené při tvorbě skloviny a jejich vztah k zubnímu kazu | Theses on a related topic

27.
Garguláková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Antropogenetics)
Bachelor's thesis defense: Vzácné krevní skupiny a jejich význam pro adaptace organismu na extrémní podmínky životního prostředí | Theses on a related topic

28.
Grodecká, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Funkční význam promotorových mutací

29.
Hadlačová, Radmila
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Environmental Humanities / Environmental Studies, Political Science
Bachelor's thesis defense: Soustava Natura 2000 v České republice a sousedních zemích | Theses on a related topic

30.
Hadová, Monika maiden name: Jílková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Restaurování vybraných souborů pravěkých a středověkých keramických nádob s ohledem na jejich uložení v depozitáři muzea | Theses on a related topic

31.
Hadová, Monika maiden name: Jílková
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Master's thesis defence: Restaurování keramiky a její prezentace | Theses on a related topic

32.
Házová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Detekce mutací v genu CYP2D6 cytochromu P450 - jejich vliv na metabolismus léčiv | Theses on a related topic

33.
Hejduková, Alena maiden name: Hryciówová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Konzervace grafické sbírky | Theses on a related topic

34.
Hladíková, Magdaléna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Neurology (4-years) / Neurology
Dissertation defense: Variabilita genů renin-angiotenzinového systému u roztroušené sklerózy mozkomíšní | Theses on a related topic

35.
Hlinecká, Lýdia maiden name: Vargová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny schizofrenie: asociační studie | Theses on a related topic

36.
Hlinková, Darina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Humanities / History of Arts, Museology
Bachelor's thesis defense: Městské muzeum v Jaroměři a jeho sbírkotvorná činnost | Theses on a related topic

37.
Holíková, Petra maiden name: Veselá
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Structural Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium krystalových forem farmaceutických substancí pomocí NMR spektroskopie pevného stavu | Theses on a related topic

38.
Hrazdilová, Olga
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Anesthesiology, Intensive Medicine and Pain Management
Dissertation defense: Genetický podklad vnímání akutní bolesti | Theses on a related topic

39.
Hrdličková, Barbara
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Vztah polymorfizmů genu pro eozinofilní peroxidázu k patogenezi alergických nemocí | Theses on a related topic

40.
Hrubišová, Jana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Kostel sv. Prokopa a sv. Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem | Theses on a related topic

41.
Hruška, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Vliv genetické variability na funkci miRNA u pacientů s psoriázou | Theses on a related topic

42.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Percepce mastných kyselin u člověka ve vztahu k obezitě | Theses on a related topic

43.
Jánoš, Július
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genová variabilita v adipocytokinech u diabetes mellitus a chronické parodontitidy | Theses on a related topic

44.
Janota, Milan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Uložení nábytkového mobiliáře v depozitáři | Theses on a related topic

45.
Janoušková, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / English Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Conservation and Bears In Canadian Literature | Theses on a related topic

46.
Jasinský, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Ecological and Evolutionary Biology (combination/specialization: Zoology)
Bachelor's thesis defense: Morfologická a molekulární identifikace anisakidních hlístic z vývržku chaluhy antarktické (Catharacta maccormicki) z ostrova Jamese Rosse, Antarktida | Theses on a related topic

47.
Jíra, Miroslav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Physiology and Pathological Physiology
Dissertation defense: Reproducibilita citlivosti baroreflexu a jeho genetická podmíněnost | Theses on a related topic

48.
Jurák, Viktor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vliv polymorfizmů kandidátních genů na rozvoj svalové síly | Theses on a related topic

49.
Klimovič, Šimon
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genetické markery u alergického astmatu | Theses on a related topic

50.
Kolovratníková, Eva
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Museology
Bachelor's thesis defense: Konzervování sádrových modelů apoštolů od Vojtěcha Suchardy | Theses on a related topic