Theses on a related topic (having the same keywords):

senzitivita, hrct, indikace, specificita, validita

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bučková, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Stanovení přesnosti kolonické kapslové endoskopie pro detekci kolorektálních neoplazií | Theses on a related topic Display description

2.
Mareška, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Finance Mathematics
Master's thesis defence: ROC křivky v hodnocení kreditního rizika | Theses on a related topic

3.
Michalec, Jiří
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Validizační studie Victoria verze Stroopova testu k diagnostice dysexekutivního deficitu u Parkinsonovy nemoci | Theses on a related topic

4.
Skoták, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Mathematics / Statistics and Data Analysis
Master's thesis defence: ROC křivky a plochy | Theses on a related topic

5.
Velkoborská, Zuzana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Validizační studie testu fonematické verbální fluence k diagnostice kognitivního deficitu u amnestické mírné kognitivní poruchy a Alzheimerovy choroby | Theses on a related topic

6.
Babák, Marek
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Informatics
Bachelor's thesis defense: Analýza a návrh webového portálu mikroregionu | Theses on a related topic

7.
Bílovská, Kateřina
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Posouzení psychometrických charakteristik českého překladu Work Design Questionnaire (WDQ) | Theses on a related topic

8.
Božek, Tomáš
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Úspěšnost útoku ve volejbale žen VK KP Brno a Igtisadchi Baku.
Master's thesis defence: Úspěšnost útoku VK KP Brno v extralize žen a evropském poháru CEV ve volejbale | Theses on a related topic

9.
Dlhošová, Terézia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philosophy / Study of Religions
Bachelor's thesis defense: Validita psychologických škál religiozity a spirituality | Theses on a related topic

10.
Dobrotková, Viera maiden name: Sláviková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Kandidátní biomarkery rezistence k retinoidům u buněčných linií derivovaných z neuroblastomu | Theses on a related topic

11.
Dostálová, Kristýna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychometrická studie Wisconsinského testu třídění karet | Theses on a related topic

12.
Farkaš, Jan
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Psychology / Psychology
Bachelor's thesis defense: Validační studie Bentonova testu orientace čar na populaci českých seniorů a osob s mírnou kognitivní poruchou | Theses on a related topic

13.
Golembiovská, Darina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Otorinolaryngology
Dissertation defense: Validita HRCT při indikaci operace chronického zánětu středního ucha s cholesteatomem | Theses on a related topic

14.
Habrnalová, Tereza
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Vyšetření k průkazu známek infekce syfilis u dárců krve FN Brno metodou ARCHITECT Syphilis TP - ověření specificity deklarované výrobcem u reformulované metody v podmínkách laboratoře TTO FN Brno | Theses on a related topic

15.
Hitmár, Josef
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Education / Social Education
Advanced Master's thesis defense: Multikulturní výchova v rezortní praxi | Theses on a related topic

16.
Hlusková, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in German Language and Literature
Bachelor's thesis defense: Hodnocení na základní škole | Theses on a related topic

17.
Horová, Eliška
Faculty: Faculty of Education
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Special Education / Special Education
Master's thesis defence: Využití metody EEG Biofeedback v souvislosti se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

18.
Hudečková, Iva
Faculty: Faculty of Education
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in French Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Srovnání reliability a predikčních vlastností inventářů strategií učení se cizímu jazyku | Theses on a related topic

19.
Chodúrová, Zdenka
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science (Combined) / Nursing
Bachelor's thesis defense: Krevní transfúze a úroveň znalostí rizik jejího podávání u laické veřejnosti | Theses on a related topic

20.
Jedovnická, Soňa
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Transplantace srdce | Theses on a related topic

21.
Jochmanová, Kamila
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Akupresura a akupunktura v regeneraci | Theses on a related topic

22.
Juráň, Vilém
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: General Medicine / Surgery
Dissertation defense: Indikace dekompresivní kraniektomie u neurotraumat | Theses on a related topic

23.
Jurčíková, Jana
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Computer Systems and Data Processing
Bachelor's thesis defense: Analýza a návrh webových stránek obce | Theses on a related topic

24.
Kalábová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Master's thesis defence: Zhodnocení lesnické typologické databáze - analýza vztahů mezi lesní vegetací a stanovištěm | Theses on a related topic

25.
Kaňkovská, Kateřina maiden name: Repíková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Mathematics / Mathematics - Economics
Master's thesis defence: Použití ROC křivek při klasifikaci ekonomických objektů | Theses on a related topic

26.
Karas, Radek
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Regenerace saunováním | Theses on a related topic

27.
Kazda, Petr
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Physical Education and Sport / Regeneration and Nutrition in Sport
Bachelor's thesis defense: Srovnání sportovní masáže a reflexní terapie | Theses on a related topic

28.
Kociánová, Hana
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Ověření metody Behavioral Systems Questionnaire pro českou populaci | Theses on a related topic

29.
Koukal, Vít
Faculty: Faculty of Sports Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Physical Education and Sport / Lower and Upper Secondary School Teacher Training in Physical Education (combination/specialization: Training of condition)
Master's thesis defence: Standardizace dotazníku zátěžových situací pro fotbalové rozhodčí | Theses on a related topic

30.
Kozák, Jiří
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optometry
Bachelor's thesis defense: Indikace a kontraindikace aplikace kontaktní čočky | Theses on a related topic

31.
Krchňáková, Veronika
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Refrakční chirurgie - současné indikační spektrum, rizika, možné komplikace | Theses on a related topic

32.
Lovász, Szabolcs
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Model kariérnej a politickej preferencie založenej na teórii sociálnej dominancie a jej dôsledky z hľadiska predsudkov | Theses on a related topic

33.
Machová, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Standardizace Blochova vícedimenzionálního kresebného testu pro využití při diagnostice onemocnění psychotického okruhu | Theses on a related topic

34.
Martinková, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Social Policy and Social Work / Social Work (combination/specialization: Case Social Work)
Master's thesis defence: Indikace nápravných a podpůrných systémů při práci s rodinou | Theses on a related topic

35.
Pánek, Petr
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Psychometrická studie Beckovy škály deprese | Theses on a related topic

36.
Píbilová, Ludmila maiden name: Velecká
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Midwifery / Midwife
Bachelor's thesis defense: Císařský řez | Theses on a related topic

37.
Polášková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Podpora výuky a studia předmětu Obecná chemie | Theses on a related topic

38.
Raidová, Anna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Paramedic
Bachelor's thesis defense: Farmakoterapie v přednemocniční péči z pohledu zdravotnického záchranáře | Theses on a related topic

39.
Sehnálková, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Radiology Assistant
Bachelor's thesis defense: Radiodiagnostické metody v urgentní medicíně | Theses on a related topic

40.
Šebejová, Ludmila maiden name: Ročňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Testování rezistence B-CLL buněk s mutantní a wild-type konformací proteinu p53 na chemoterapii a jejich senzitivizace monoklonální protilátkou rituximab | Theses on a related topic

41.
Šimková, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Optics and Optometry
Bachelor's thesis defense: Skleroplastické operace při vysoké progresivní myopii u dětí | Theses on a related topic

42.
Širmerová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Special Education / Special Education
Dissertation defense: Analýza čtenářských dovedností u žáků se specifickými poruchami učení | Theses on a related topic

43.
Škrdlík, Filip
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Neadekvátní pocity viny. Převod dotazníku IGQ-67 do češtiny. | Theses on a related topic

44.
Štěpánek, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Tvorba databáze otázek pro testování znalostí středoškolské biochemie | Theses on a related topic

45.
Tvrdoňová, Michaela maiden name: Horká
Faculty: Faculty of Education
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Assessing speaking | Theses on a related topic

46.
Vafková, Lada
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Mathematics / Statistics and Data Analysis
Bachelor's thesis defense: Položková analýza v systému Statistica | Theses on a related topic

47.
Věchtová, Gabriela maiden name: Jandová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Lower Secondary School and Language School Teacher Training in English Language
Master's thesis defence: Využití sociometrických možností v práci učitele | Theses on a related topic

48.
Wurzelová, Pavlína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Systematické review self-reportových screeningových a diagnostických metod pro poruchy příjmu potravy | Theses on a related topic

49.
Zieglerová, Lucie
Faculty: Faculty of Education
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Social Education
Master's thesis defence: Životní situace dětí v zrcadle denního režimu: komparace v prostředí přirozené rodiny a dětského domova | Theses on a related topic

50.
Zítková, Jitka
Faculty: Faculty of Education
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Education / Education
Dissertation defense: Čítanka jako prostředek kultivace osobnosti žáka primární školy (příspěvek k evaluačnímu výzkumu učebnic)