Theses on a related topic (having the same keywords):

transformacia, narodne zaujmy, europska unia, nacionalizmus, integracia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Funková, Jaroslava
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Sociology / International Relations, Sociology
Bachelor's thesis defense: Vliv evropské integrace na slovenský nacionalismus | Theses on a related topic Display description

Bachelor's thesis defense: Vplyv európskej integrácie na slovenský nacionalizmus | Theses on a related topic Display description

2.
Horná, Klára
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Premeny slovenskej ekonomiky za tretej Mečiarovej vlády (1994-1998) | Theses on a related topic

3.
Chovančík, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vývoj bezpečnostnej politiky Slovenskej republiky v rokoch 1993-1998 | Theses on a related topic

4.
Kvasnička, Andrej
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / National Economy (combination/specialization: Economic Policy)
Master's thesis defence: Integrace a pojetí hospodářské politiky

5.
Michalíková, Zuzana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Trh s plynom vo Veľkej Británii a Európska únia | Theses on a related topic

6.
Plevová, Simona
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Dohled v oblasti kapitálového trhu | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Dohled v oblasti kapitálového trhu | Theses on a related topic

7.
Smatana, Marek
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration
Master's thesis defence: Potenciální dopady vstupu do EU na regionální politiku zemí skupiny V4

8.
Ambróziová, Andrea
Faculty: Faculty of Education
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in English Language and Literature, Lower Secondary School Teacher Training in Special Education
Bachelor's thesis defense: Komparácia špeciálno-pedagogického poradenského systému v Českej a Slovenskej republike | Theses on a related topic

9.
Andrejka, Juraj
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geography and Cartography / Geography (combination/specialization: Human Geography)
Bachelor's thesis defense: Dopravná nehodovosť v Českej republike a ďalších európskych krajinách | Theses on a related topic

10.
Antalová, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Azylová politika EÚ - prípadová štúdia Malty | Theses on a related topic

11.
Baláž, Michal
Faculty: Faculty of Law
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / Law and International Trade
Bachelor's thesis defense: Mezinárodní obchod se zbožím mezi EU a Čínou z pohledu importéra | Theses on a related topic

12.
Baňasová, Natália
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Social Policy and Social Work / European Studies, Public Policy and Human Resources
Bachelor's thesis defense: Formovanie občianskej spoločnosti v Bielorusku so zameraním na podporu tohto procesu zo strany Európskej únie | Theses on a related topic

13.
Baňasová, Natália
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Komparácia Estónska a Slovenska vo vybraných oblastiach e-Governmentu so zameraním na napĺňanie cieľov EÚ | Theses on a related topic

14.
Baranec, Michal
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Webový portál SEIS pro potřeby SR | Theses on a related topic

15.
Barca, Robert
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / Economic Policy, International Relations
Bachelor's thesis defense: Čínske exporty a ich vplyv na exporty Európskej únie v sektore high-tech | Theses on a related topic

16.
Barillová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2016, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: EÚ ako normatívny aktér (príklad podpory medziľudských kontaktov v Gruzínsku v rámci programu Východného partnerstva) | Theses on a related topic

17.
Bartková, Marianna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Philology / Dutch Language, Literature and Culture in Middle-European Context
Bachelor's thesis defense: Het Polenmeldpunt. De totstandkoming van het Meldpunt Midden- en Oost- Europeanen en de daaropvolgende reacties binnen de Europese Unie. | Theses on a related topic

18.
Baško, Matej
Faculty: Faculty of Law
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Master's thesis defence: Právní aspekty vystoupení z Evropské unie | Theses on a related topic

19.
Belianská, Veronika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: EÚ a Stredozemný región - kooperácia alebo dominancia? | Theses on a related topic

20.
Beňo, Patrik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Vzťahy Európskej únie a Brazílie: spolupráca od naviazania strategického partnerstva | Theses on a related topic

21.
Bestro, Robert
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy and International Relations
Master's thesis defence: Pozícia Slovenska v EÚ v kontexte teórie závislosti | Theses on a related topic

22.
Bezdedová, Vladimíra
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Theory / Economics
Master's thesis defence: Instituce v tranzitivních ekonomikách | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Instituce v tranzitivních ekonomikách | Theses on a related topic

23.
Bielik, Ivan
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Bachelor's thesis defense: Východný alebo západný nacionalizmus? Prípadová štúdia Slovenska | Theses on a related topic

24.
Bielik, Juraj
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Informatics / Mathematical Informatics
Bachelor's thesis defense: Konsolidace nástroje JGAF | Theses on a related topic

25.
Blahušiak, Igor
Faculty: Faculty of Law
Year: 2011, studies completed, degree conferred: JUDr.
Programme/field: Law and Legal Science / Law
Advanced Master's thesis defense: Meziinstitucionální dohody a jejich místo v evropském právu | Theses on a related topic

26.
Bogár, Tibor
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Integrace Java EE a frameworku Akka. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Integrace Java EE a frameworku Akka. | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Integrace Java EE a frameworku Akka. | Theses on a related topic

27.
Bořuta, Dominik
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Systémy včasného varovania Európskej únie a Africkej únie a ich komparácia | Theses on a related topic

28.
Braná, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Media and Communication Studies / Environmental Studies, Media Studies and Journalism
Bachelor's thesis defense: Transformácia slovenskej žurnalistiky po rozpade Československa očami novinárov: publicistické rozhovory pre týždenník .týždeň | Theses on a related topic

29.
Braná, Dominika
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Nezávislosť médií a politický vplyv v transformujúcich sa mediálnych systémoch: prípad Slovenskej republiky počas vlády Vladimíra Mečiara | Theses on a related topic

30.
Brňáková, Eva
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Mezinárodní mobilita práce v EU a Severní Americe | Theses on a related topic

31.
Buček, Silvester
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism
Master's thesis defence: Trh s digitálnymi hrami na Slovensku v období transformácie | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Capitalism: The Trial Version - Vznikanie trhu s digitálnymi hrami na Slovensku v období transformácie | Theses on a related topic

32.
Bučková, Gabriela
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Bilaterálne vzťahy Slovenskej republiky a Ruskej federácie v integračnom kontexte | Theses on a related topic

33.
Bystrianská, Anna
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Education / Education
Master's thesis defence: Vplyv rodiny a výchovného prostredia na rómske dieťa na 1. stupni ZŠ | Theses on a related topic

34.
Bytčanek, Martin
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Presadzovanie práv sexuálnych menšín v EÚ | Theses on a related topic

35.
Cisariková, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Boj proti trestu smrti v zahraničnej politike Európskej únie | Theses on a related topic

36.
Cisariková, Anna
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Vplyv europeizácie na politiku výskumu a vývoja v Českej republike | Theses on a related topic

37.
Csicsaiová, Katarína
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Ochrana osobných údajov v EÚ a právo byť zabudnutý | Theses on a related topic

38.
Cubinková, Tatiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance and Law
Bachelor's thesis defense: Rozpočet Európskej únie | Theses on a related topic

39.
Červeň, Vladimír
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Informatics / Information Systems
Master's thesis defence: Integrace systémů v oXy Online | Theses on a related topic

40.
Ďaďová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies, International Relations
Bachelor's thesis defense: Ålandské ostrovy a ich postavenie v Európskej únii | Theses on a related topic

41.
Ďaďová, Lenka
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Výbor regiónov: od poradného orgánu k druhej komore Európskeho parlamentu? | Theses on a related topic

42.
Daová, Veronika
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Philology / Theory of Area Studies
Dissertation defense: Kultúrna integrácia Vietnamcov v stredoeurópskom kontexte | Theses on a related topic

43.
Darulová, Simona
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / Culture Management
Master's thesis defence: Tranzit ako dynamická medziodborová platforma pre súčasné umenie v strednej Európe. Vznik a inštitucionálna prax českej pobočky tranzitdisplay | Theses on a related topic

44.
Demčík, Vladimír
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Finance and Accounting / Finance
Master's thesis defence: Kolektívne investovanie v Slovenskej republike a možnosti jeho rozvoja | Theses on a related topic

45.
Depešová, Bibiana
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Economic Policy and Administration / European Economy, Administrative and Cultural Studies
Bachelor's thesis defense: Konvergence cenových hladin v EU | Theses on a related topic

46.
Dodoková, Andrea
Faculty: Faculty of Economics and Administration
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ing.
Programme/field: Economic Policy and Administration / Economic Policy
Master's thesis defence: Mobilita pracovníků v zemích EU | Theses on a related topic

47.
Dulák, Martin
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Webový portál pro řízení vzdělávacích procesů veřejné správy | Theses on a related topic

48.
Dunaj, Matúš
Faculty: Faculty of Law
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Legal Specializations / International Commercial Law Studies
Bachelor's thesis defense: Ekonomické sankce vůči Rusku a jejich právní dopad | Theses on a related topic

49.
Ďurajková, Lucia
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / Culture Studies of China
Master's thesis defence: Čínsky nacionalizmus vo vybraných politických príhovoroch | Theses on a related topic

50.
Fáber, Michal
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Vplyv politických procesov v Turecku po 15. júli 2016 na jeho vzťahy s Európskou úniou | Theses on a related topic