Theses on a related topic (having the same keywords):

lymeska borelioza, erythema migrans, sekvenace, lyme borreliosis, borrelia, sequencing, borrelia burgdorferi, realtime pcr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Bardelčík, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Přítomnost rodu Borrelia a druhu Anaplasma phagocytophilum v klíšťatech Ixodes ricinus získaných z různých oblastí České republiky | Theses on a related topic Display description

2.
Halašková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genotypizace bakterií rodu Borrelia na území České republiky | Theses on a related topic

3.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Srovnání metod DNA detekce rodu Borrelia | Theses on a related topic

4.
Hurych, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulárně genetické testování hemofílie typu A | Theses on a related topic

5.
Imrišková, Pavlína
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Druhové zastoupení rodu Borrelia na území České republiky stanovené na základě DNA sekvence | Theses on a related topic

6.
Janeček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Aspekty vývoje vakcíny proti lymeské borrelióze ve veterinárním i humánním lékařství – přehled a kandidátní vakcíny | Theses on a related topic

7.
Klíč, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: RealTime PCR detekce a DNA sekvenace rodu Borrelia ze vzorků klíšťat získaných z různých oblastí České republiky | Theses on a related topic

8.
Křapová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Studium uplatnění OspC proteinu při přenosu B. burgdorferi s.l. | Theses on a related topic

9.
Kučerová, Hana Lya
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Studium přítomnosti antigenů krevních skupin a patogenních mikroorganismů v klíštěti | Theses on a related topic

10.
Marešová, Eva maiden name: Bartoňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře) | Theses on a related topic

11.
Rašovská, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Prevence nemocí přenášených klíšťaty se zaměřením na původce lymeské boreliózy v Brně | Theses on a related topic

12.
Bezděková, Dana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Lymská borrelióza - nejčastější emergentní zoonóza přenášená klíšťaty | Theses on a related topic

13.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny vzniku oligodoncie: úloha genu pro PAX9 a MSX1 | Theses on a related topic

14.
Brhelová, Eva
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Oncology (4-years) / Oncology
Dissertation defense: Typizace multirezistentních bakterií způsobujících infekce u pacientů s hematologickou malignitou | Theses on a related topic

15.
Burdíková, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární detekce a diferenciace zástupců čeledi Pasteurellaceae | Theses on a related topic

16.
Celá, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Studium biochemických parametrů krve koček (Felis catus) ve vztahu k některým zoonózám (leptospiróza, borrelióza) | Theses on a related topic

17.
Dluhošová, Jana maiden name: Simandlová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Srovnávací genomika trav, současné trendy a aplikace poznatků | Theses on a related topic

18.
Gallusová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Master's thesis defence: Přímá a nepřímá detekce různých původců zoonóz v divoce žijících savcích a jejich ektoparazitech | Theses on a related topic

19.
Gečnuk, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Izolace isotypově specifických monoklonálních protilátek proti OspC proteinu bakterií Borrelia burgdorferi s.l. | Theses on a related topic

20.
Gurecký, Libor
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Studium stability genomické DNA rodu Borrelia | Theses on a related topic

21.
Hlinecká, Lýdia maiden name: Vargová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení baktérie rodu Borrelia v klíšťatech | Theses on a related topic

22.
Hönig, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Detekce Borrelia burgdorferi s.l. v klíšťěti obecném na jižní Moravě | Theses on a related topic

23.
Horáková, Renata
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Zoonózy přenášené klíšťaty v těhotenství | Theses on a related topic

24.
Jaborníková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mutační analýza genu DMD sekvenací multiplexů za využití platformy sekvenování nové generace | Theses on a related topic

25.
Jakubec, Martin
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Elektrochemické biosensory pro detekci sekvencí nukleových kyselin | Theses on a related topic

26.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic

27.
Janeček, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Animals and Immunology)
Bachelor's thesis defense: Vybrané změny a zapojení imunitního systému člověka při infekci Borrelia burgdorferi sensu lato | Theses on a related topic

28.
Janečková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Antigenní variace u spirochet | Theses on a related topic

29.
Jankůjová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Chemoinformatics and Bioinformatics
Master's thesis defence: Analýza genomu Eudiplozoon nipponicum (Monogenea) | Theses on a related topic

30.
Jarošová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Borrelia burgdorferi s.l. v klíšťatech ostravské aglomerace | Theses on a related topic

31.
Jurčeková, Elena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Zavedení molekulární analýzy genu pro filaggrin | Theses on a related topic

32.
Kejíková, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Borrelia miyamotoi - emergentní patogen přenášený klíšťaty | Theses on a related topic

33.
Kopečková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení genospecies rodu Borrelia získaných z různých oblastí České republiky pomocí DNA sekvenace | Theses on a related topic

34.
Křapová, Nikola
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Interakce kaspáz s OspC proteinem B. burgdorferi s.l. | Theses on a related topic

35.
Kubasová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Druhová determinace streptokoků molekulárně-biologickými metodami u pacientů s infekční endokarditidou | Theses on a related topic

36.
Kuntová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu | Theses on a related topic

37.
Kývalová, Marie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Multiplexní amplifikace specifických cílových sekvencí a jejich následné resekvenování za využití platformy sekvenování nové generace (next-generation sequencing, NGS), aplikace v molekulárně genetické diagnostice cystické fibrózy | Theses on a related topic

38.
Lefnerová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Mechanismus formování rozet u erytrocytů a sledování vlivu boreliových izolátů na tento proces v souvislosti s AB0 systémem | Theses on a related topic

39.
Linhart, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi stabilitou DNA a její primární strukturou | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi stabilitou DNA a její primární strukturou
Bachelor's thesis defense: Vztah mezi stabilitou DNA a její primární strukturou | Theses on a related topic

40.
Magulová, Martina maiden name: Rogožanová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Sérologický průkaz protilátek proti Borrelia burgdorferi v séru pacienta,metody stanovení a klinický význam | Theses on a related topic

41.
Masarovič, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: DNA diagnostika pohlavně přenosných infekcí metodou RealTime PCR | Theses on a related topic

42.
Micenková, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Molekulární typizace bakteriocinů z lidských kmenů E. coli | Theses on a related topic

43.
Mikulášková, Jarmila maiden name: Kocmundová
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Nursing / General Nurse
Bachelor's thesis defense: Úroveň informovanosti veřejnosti o lymské borelioze | Theses on a related topic

44.
Morháč, Ján
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / Political Science
Master's thesis defence: Vojenské krizové řízení EU. Příklad externí demokratizace. | Theses on a related topic

45.
Nádeníčková, Natálie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Analýza kočičích sér na vybraná zoonotická onemocnění | Theses on a related topic

46.
Němcová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Analýza výskytu vybraných patogenních mikroorganismů u malých hlodavců | Theses on a related topic

47.
Nesnídalová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Interakce klíště - člověk | Theses on a related topic

48.
Niesnerová, Anežka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Celogenomová sekvenace Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Grady | Theses on a related topic

49.
Norek, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Animal Physiology
Dissertation defense: Analýza variability povrchových antigenů patogenní bakterie Borrelia burgdorferi sensu lato | Theses on a related topic

50.
Nosková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Genetické změny asociované s Crohnovou chorobou; mutační analýza genu NOD2/CARD15 | Theses on a related topic