Theses on a related topic (having the same keywords):

dentalni ageneze, odontogenesis, hypodontia, sekvenace, oligodoncie, eda, odontogeneze, dental agenesis, oligodontia, hypodoncie, sequenation, ectodysplasin a

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Jandová, Diana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic Display description

Master's thesis defence: Vztah mezi poruchami vývoje lidské dentice a genem pro EDA | Theses on a related topic Display description

2.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Molekulární příčiny vzniku oligodoncie: úloha genu pro PAX9 a MSX1 | Theses on a related topic

3.
Bonczek, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molekulárně-biologická podstata hypodoncií | Theses on a related topic

4.
Molíková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární podstata a diagnostika hypodoncie | Theses on a related topic

5.
Hutečková, Barbora maiden name: Bílková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Signalizace determinující předurčení osudu buněk v dutině ústní během rané embryogeneze | Theses on a related topic

6.
Janečková, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transkripční faktory Myb při vývoji tvrdých tkání a přilehlých struktur | Theses on a related topic

7.
Kociánová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Genetická podstata dentálních abnormalit | Theses on a related topic

8.
Křivánek, Jan
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Anatomy, Histology and Embryology (4-years) / Anatomy, Histology and Embryology
Dissertation defense: Molekulárně-morfologická studie odontoblastů a jejich diferenciace z lidských embryonálních kmenových buněk | Theses on a related topic

9.
Molíková, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární charakterizace dentálních a peridentálních populací mezenchymálních buněk | Theses on a related topic

10.
Omelková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Výskyt mutací v genu pro AXIN2 a jejich vztah ke vzniku hypodoncie u české populace | Theses on a related topic

11.
Oralová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Interakce při vývoji kostí a přilehlých struktur: zapojení vybraných signálních molekul | Theses on a related topic

12.
Švandová, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Buněčné a molekulární mechanismy během vývoje zubů a kostí se zaměřením na funkce kaspáz | Theses on a related topic

13.
Banotová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Antropobiology and Antropogenetics)
Master's thesis defence: Geneticky podmíněné vady chrupu u historické populace ze Znojma Hradiště | Theses on a related topic

14.
Burdíková, Irena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Molekulární detekce a diferenciace zástupců čeledi Pasteurellaceae | Theses on a related topic

15.
Guričan, Miroslav
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Service Science, Management and Engineering
Master's thesis defence: Specifika životního cyklu vývoje CEP aplikací | Theses on a related topic

16.
Halašková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Genotypizace bakterií rodu Borrelia na území České republiky | Theses on a related topic

17.
Hloušková, Alena
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Molekulární podstata patogeneze multifaktoriálně podmíněných chorob | Theses on a related topic

18.
Hurych, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulárně genetické testování hemofílie typu A | Theses on a related topic

19.
Kettner, Daniel
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Psychology / Psychology
Master's thesis defence: Elektrodermální komplexita a její vztah ke konvergentnímu a divergentnímu myšlení | Theses on a related topic

20.
Kressl, David
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: International Territorial Studies / European Studies
Master's thesis defence: Myšlenka společné evropské armády | Theses on a related topic

21.
Kuntová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Molekulární analýza plazmidů kmenů Staphylococcus aureus rezistentních k meticilinu | Theses on a related topic

22.
Marešová, Eva maiden name: Bartoňová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / General and Molecular Genetics
Dissertation defense: Genetická diverzita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus, Heckel, 1837) ve vodách Karpatského oblouku (hraniční oblast Baltského a Černého moře) | Theses on a related topic

23.
Niesnerová, Anežka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Celogenomová sekvenace Treponema pallidum subsp. pallidum kmene Grady | Theses on a related topic

24.
Nosková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Genetické změny asociované s Crohnovou chorobou; mutační analýza genu NOD2/CARD15 | Theses on a related topic

25.
Nosková, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Medical Genetics and Molecular Diagnostics
Master's thesis defence: Molekulárně genetická diagnostika Von Willebrandovy choroby | Theses on a related topic

26.
Nováčková, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Úloha genu pro MSX1 v patogenezi hypodoncie | Theses on a related topic

27.
Olbertová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie živočichů a imunologie)
Master's thesis defence: Exprese a úloha LGR5 ve vývoji kraniofaciálních struktur | Theses on a related topic

28.
Omelková, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Úloha genu pro PAX9 v patogenezi hypodoncie | Theses on a related topic

29.
Rákoczy Pedersen, Steen Bonde
Faculty: Faculty of Social Studies
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Political Science / European Politics (Eng.)
Master's thesis defence: The Institutionalisation of the European Security and Defence Policy | Theses on a related topic

30.
Reslová, Nikol
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Sekvenační analýza mutací genů pro PAX9 a MSX1 u hypodontických pacientů | Theses on a related topic

31.
Valtrová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Sekvenace a srovnání DNA získané z různých vzorků rodu Borrelia | Theses on a related topic