Theses on a related topic (having the same keywords):

boskovicka brazda, plzenska panev, dul kukla, oslavany, padochovske souvrstvi, svrchni karbon, radnicke vrstvy, paleobotanika, kladenske souvrstvi, rosicko-oslavanske souvrstvi, hornoslezska panev

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Barták, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Revize vybraného materiálu svrchnokarbonských tetrapodů z lokality Nýřany, Česká republika | Theses on a related topic Display description

2.
Jakubová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Gamaspektrometrická a petrologická charakteristika uhelných sedimentů boskovické brázdy a popílků vzniklých jejich spalováním.. | Theses on a related topic

3.
Jakubová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Charakteristika uranové anomalie v jižní části boskovické brázdy | Theses on a related topic

4.
Pavlátová, Alžběta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Petrografie hornin zastižených v profilu boskovické brázdy v údolí řeky Oslavy | Theses on a related topic

5.
Barvíř, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemické prostředí haldy a pramene u Zbýšova | Theses on a related topic

6.
Brtníková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geologický průvodce po vybraných lokalitách boskovické brázdy | Theses on a related topic

7.
Brtníková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Litofaciální studium sedimentů boskovické brázdy mezi Veverskou Bítýškou a Letovicemi | Theses on a related topic

8.
Buchtová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Vývoj vegetace pěnovcového prameniště v Povážském Inovci na základě analýzy makrozbytků | Theses on a related topic

9.
Buřival, Zbyněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Bachelor's thesis defense: Dynamika oxidačně-redukčních reakcí železa a sekvenční vznik nerozpustných hydroxidů

10.
Buřival, Zbyněk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Dynamika oxidačně-redukčních reakcí železa a sekvenční vznik nerozpustných hydroxidů | Theses on a related topic

11.
Dostál, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Geology (4-years) / Geological Sciences
Dissertation defense: Paleoentomologie vybraných lokalit spodního permu boskovické brázdy se zaměřením na řád Miomoptera | Theses on a related topic

12.
Drábová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydrogeologické poměry západního okraje boskovické brázdy v rosicko-oslavanské oblasti | Theses on a related topic

13.
Drnovec, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Stanovení přírodních zdojů podzemních vod za účelem rozšíření stávajícího prameniště Ves Touškov | Theses on a related topic

14.
Dvořáková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Distribuce uranu v sedimentech boskovické brázdy | Theses on a related topic

15.
Dvořáková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Migrace uranu v sedimentech boskovické brázdy | Theses on a related topic

16.
Halíková, Janetta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Zhodnocení geoenvironmentálního rizika materiálu na haldě bývalé elektrárny v Oslavanech | Theses on a related topic

17.
Halíková, Janetta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Přirozená radioaktivita horninového prostředí na mapovém listu regionální geologické mapy 1 : 50 000 Brno a okolí | Theses on a related topic

18.
Hanychová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vztah četnosti a magnituda seismických jevů v sv. části Českého masivu | Theses on a related topic

19.
Holzer, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Model sedimentární a erozivní historie boskovické brázdy | Theses on a related topic

20.
Horáková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Sedimenty spodního badenu v oblasti Oslavan | Theses on a related topic

21.
Hričková, Jitka
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / Auxiliary Historical Sciences
Master's thesis defence: Cisterciácký klášter Vallis sanctae Mariae v Oslavanech a jeho hospodářský vývoj v letech 1225-1471 | Theses on a related topic

22.
Huňadyová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Přirozená radioaktivita hornin na vybraných profilech boskovické brázdy | Theses on a related topic

23.
Jaroš, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Modelování vzniku halfgrabenu na příkladu boskovické brázdy | Theses on a related topic

24.
Jeřábková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleobotanická analýza vzorků z boskovické brázdy v kolekci Muzea Brněnska | Theses on a related topic

25.
Kasalová, Blanka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Hydraulické parametry kolektoru v údolní nivě Svitavy u obce Lhota Rapotina | Theses on a related topic

26.
Kemsa, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleontologické zpracování lokality Rybičková skála | Theses on a related topic

27.
Kemsa, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Tafonomie a paleoekologie fosilních nálezů lokality Obora (perm, boskovická brázda). | Theses on a related topic

28.
Kopečná, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Postdepoziční mineralizace rosicko-oslavanské pánve | Theses on a related topic

29.
Kratinová, Lea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology, Hydrogeology and Geochemistry
Master's thesis defence: Alterace hornin boskovické brázdy - produkt fosilního hydrotermálního systému? | Theses on a related topic

30.
Křivková, Martina
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defense: K možnostem rekonstrukce cisterciácké klášterní knihovny v Oslavanech | Theses on a related topic

31.
Medek, Jaroslav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics, Lower Secondary School Teacher Training in History
Bachelor's thesis defense: Oslavanská stávka a její obraz v dobovém českém tisku | Theses on a related topic

32.
Morcinek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Vyhodnocení migrace radionuklidu 226Ra ve dnových sedimentech Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba) | Theses on a related topic

33.
Morcinek, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Master's thesis defence: Zdroje a migrace radionuklidu 226Ra v povodí Rychvaldské stružky (Ostrava-Poruba) | Theses on a related topic

34.
Navrátilová, Lada
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Chemistry / Geology for Multi-Branches Study, Chemistry for Multi-Branches Study
Bachelor's thesis defense: Tepelná zralost organické hmoty v profilu vrtu Lazy v hornoslezské pánvi | Theses on a related topic

35.
Navrátilová, Lada
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Model tepelné historie karbonských sedimentů v dolu Lazy v hornoslezské pánvi | Theses on a related topic

36.
Němeček, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Geology / Geology
Master's thesis defence: Antropogenní mineralizace na starých uhelných haldách v okolí Zastávky u Rosic | Theses on a related topic

37.
Neradová, Michaela
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archival Studies
Bachelor's thesis defense: Dějiny oslavanského kláštera ve 13. století | Theses on a related topic

38.
Novák, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Polykulturní lokalita Hradisko Velké Opatovice, okr. Blansko | Theses on a related topic

39.
Novák, Marek
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Archaeology / Archaeology
Master's thesis defence: Opevněné výšinné sídliště na Malém Chlumu u Krhova (okr. Blansko) a jeho zázemí v pozdní době bronzové a v době halštatské | Theses on a related topic

40.
Ondráček, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Permský vulkanismus v boskovické brázdě a na jejím styku s orlickou pánví | Theses on a related topic

41.
Plíšková, Dana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / History
Bachelor's thesis defense: Gomperzové na oslavanském velkostatku | Theses on a related topic

42.
Plíšková, Dana
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Historical Sciences / History
Master's thesis defence: Oslavany mezi válkami | Theses on a related topic

43.
Roso Starý, Darija maiden name: Roso
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Philology / Balkan Languages and Literatures
Master's thesis defence: Vývoj spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou | Theses on a related topic

44.
Rubáš, Stanislav
Faculty: Faculty of Education
Year: 2007, studies completed, degree conferred: PhDr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in History
Advanced Master's thesis defense: Vznik a vývoj Akciové společnosti pro průmysl cukrovarnický a možnosti využití ve výuce dějepisu | Theses on a related topic

45.
Seifertová, Monika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Geochemie vod rosicko-oslavanské uhelné pánve | Theses on a related topic

46.
Sobek, Kamil
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Applied and Environmental Geology
Bachelor's thesis defense: Mineralogické studium granátů z vrtu Cr-22-180 v sedlových vrstvách karvinského souvrství uhelného dolu Důlní závod 1, lokalita ČSA. (OKD) | Theses on a related topic

47.
Stachoňová, Markéta maiden name: Škabrahová
Faculty: Faculty of Education
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Chemistry, Lower Secondary School Teacher Training in Natural Science
Bachelor's thesis defense: Regionálně geologická sbírka horninových typů brněnského okolí | Theses on a related topic

48.
Stará, Lucie maiden name: Vláčilová
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: General Theory and History of Arts and Culture / History of Arts
Bachelor's thesis defense: Tympanon klášterního kostela v Oslavanech | Theses on a related topic

49.
Straňáková, Dagmar
Faculty: Faculty of Arts
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Historical Sciences / Archaeology
Bachelor's thesis defense: Mladohradištní sídliště v Bořitově v kontextu raně středověkého osídlení Boskovické brázdy | Theses on a related topic

50.
Šalamounová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Paleobotanické nálezy z lokality Krumvíř. | Theses on a related topic