Theses on a related topic (having the same keywords):

antibiotika, transduction, staphylococcus aureus, qpcr, antibiotics, induction of prophages, transdukce, indukce profagu, horizontalni prenos genu, horizontal gene transfer

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Hulatová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u stafylokoků | Theses on a related topic Display description

2.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Charakterizace systémů nespecifické transdukce plazmidů u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

3.
Hulatová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Mezidruhový přenos plazmidů mezi kmeny rodu Staphylococcus zprostředkovaný transdukcí | Theses on a related topic

4.
Mašlaňová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Struktura a funkce plazmidů izolovaných z meticilin rezistentních kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

5.
Mašlaňová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Úloha bakteriofágů v horizontálním přenosu genů u druhu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

6.
Holub, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Horizontální přenos genů u bakterií zprostředkovaný transdukcí | Theses on a related topic

7.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Mobilní genetické elementy v šíření rezistence ke karbapenemům | Theses on a related topic

8.
Machát, Radek
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Struktura a funkce genomu Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

9.
Mináriková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární charakteristika profágů a jejich role v patogenitě stafylokoků | Theses on a related topic

10.
Mrkva, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Úloha horizontálního přenosu genů v krátkodobé evoluci Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

11.
Stříbná, Sabina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transdukce DNA do recipientních kmenů rodu Staphylococcus necitlivých k lytickému účinku transdukujícího bakteriofága | Theses on a related topic

12.
Beinhauerová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Plazmidově přenášená rezistence ke karbapenemům u Enterobacteriaceae z volně žijících zvířat | Theses on a related topic

13.
Benešová, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Koaguláza-negativní stafylokoky jako rezervoár mobilních genetických elementů s geny antibiotikové rezistence a virulence | Theses on a related topic

14.
Černá, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Dynamika kolonizace travicího traktu člověka bakteriemi rezistentními k antibiotikům | Theses on a related topic

15.
Dalihodová, Simona
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics (combination/specialization: Molecular Biology and Genetics)
Bachelor's thesis defense: Význam horizontálního přenosu genů v evoluci patogenních bakterií | Theses on a related topic

16.
Dosoudilová, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární biologická podstata klinicky významných antibiotických rezistencí baktérií | Theses on a related topic

17.
Fazekašová, Marcela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Rezistencia beta-hemolytických streptokokov na makrolidy | Theses on a related topic

18.
Fedorová, Michaela maiden name: Purgertová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Geny rezistence a plazmidy u izolátů E. coli rezistentních k fluorochinolonům | Theses on a related topic

19.
Filiačová, Martina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Variabilní genomové elementy a jejich význam ve virulenci Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

20.
Grusová, Kateřina
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Detekce reziduí inhibičních látek v mléce | Theses on a related topic

21.
Holochová, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Molekulární charakterizace genomu exfoliatin A konvertujících bakteriofágů | Theses on a related topic

22.
Holub, Václav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza bakteriální DNA přenášené transdukujícími bakteriofágy u S. aureus | Theses on a related topic

23.
Hradilová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Mobilní genetické elementy odpovědné za šíření rezistence bakterií k antibiotikům - plazmidy, transpozony a integrony | Theses on a related topic

24.
Indráková, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Evoluce genetického elementu SCCmec u rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

25.
Indráková, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Role horizontálního přenosu genů v evoluci rodu Staphylococcus | Theses on a related topic

26.
Klímová, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ecotoxicology)
Bachelor's thesis defense: Antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika v životním prostředí | Theses on a related topic

27.
Konečná, Eva
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Metagenomika ve studiu rezistence bakterií k antimikrobiálním látkám | Theses on a related topic

28.
Kořená, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Gene transfer agents – fágům podobné částice přenášející genetickou informaci u bakterií | Theses on a related topic

29.
Kořená, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Strukturní a funkční analýza CRISPR/Cas lokusu v genomu koaguláza-negativních stafylokoků | Theses on a related topic

30.
Kostýlková, Karla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Analýza plazmidu obsahujícího gen etb a studium jeho role v produkci exfoliativního toxinu B u Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

31.
Koublová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiologie a molekulární biotechnologie)
Master's thesis defence: Fenotypová a genotypová charakterizace izolátů Plesiomonas shigelloides pocházejících z různých geografických oblastí | Theses on a related topic

32.
Kuntová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Molecular and Cellular Biology
Dissertation defense: Struktura a funkce plazmidů klinicky významných kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

33.
Lörincziová, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutritive therapist
Bachelor's thesis defense: Ľudský mikrobióm z pohľadu nutričného terapeuta | Theses on a related topic

34.
Malíková, Libuše
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Microbiology
Dissertation defense: Výskyt koaguláza negativních stafylokoků jako původců nozokomiálních nákaz: Fenotypová a molekulárně biologická charakteristika | Theses on a related topic

35.
Mašlaňová, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární charakterizace plazmidů kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

36.
Mazlová, Hana
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Porovnání výskytu patogenů z dolních dýchacích cest u pacientů s pneumonií hospitalizovaných a z komunity | Theses on a related topic

37.
Mrkva, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Studium interakcí mezi polyvalentním bakteriofágem a hostitelským kmenem Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

38.
Pětrošová, Helena
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Biology (4-years) / Medical Biology
Dissertation defense: Comparative and Functional Analysis of Treponema pallidum a Leptospira biflexa genomes; Insights into the Unique Biology of Spirochetes | Theses on a related topic

39.
Prášková, Lucie
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Jak na mikroby | Theses on a related topic

40.
Procházková, Petra
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Rezistence invazivních bakteriálních patogenů k antimikrobním přípravkům | Theses on a related topic

41.
Růžičková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Mechanismy vzniku rezistence u bakterií rodu Enterococcus | Theses on a related topic

42.
Řezáčová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Mechanismy rezistence k antimikrobiálním látkám u gramnegativních baktérií | Theses on a related topic

43.
Smažák, Jiří
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Mikrobiology a Molecular Biotechnology)
Bachelor's thesis defense: Faktory ovlivňující střevní mikrobiom člověka v dospělosti | Theses on a related topic

44.
Svobodová, Julie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Metody analýzy léčiv v environmentálních matricích | Theses on a related topic

45.
Šrámková, Zuzana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Physiology of Animals)
Bachelor's thesis defense: Mechanizmy rezistence nádorových buněk vůči chemoterapii | Theses on a related topic

46.
Válková, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Molekulární biologie stafylokokových bakteriofágů | Theses on a related topic

47.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Restrikčně-modifikační systémy stafylokoků | Theses on a related topic

48.
Varga, Marian
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Master's thesis defence: Transdukce plazmidů zprostředkovaná profágy kmenů Staphylococcus aureus | Theses on a related topic

49.
Žák, Václav
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2017, studies terminated for failure to fulfill study requirements
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Antibiotická rezistence rodu Salmonella | Theses on a related topic

50.
Audová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Specializations in Health Science / Laboratory Assistant
Bachelor's thesis defense: Tvorba biofilmu u Staphylococcus aureus z klinického materiálu | Theses on a related topic