Theses on a related topic (having the same keywords):

cyp 2c9, metabolismus leciv, flavin monooxygenaza, diclofenac, clozapine, cytochrom p450, sulfaphenazole, sulfafenazol, flavin-containing monooxygenase, kapilarni elektroforeza, mekc, diklofenak, ketokonazol, cytochrome p450, drug metabolism, ketoconazole, fmo, klozapin, capillary electrophoresis, emma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Řemínek, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Application of Capillary Electrophoresis for Drug Metabolism Studies | Theses on a related topic Display description

2.
Zeman, Lukáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Enzymy imobilizované na magnetických mikročásticích: Aplikace v proteomice a metabolomice | Theses on a related topic

3.
Řemínek, Roman
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití kapilární elektroforézy při studiu metabolismu léčiv | Theses on a related topic

4.
Schejbal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Využití enzymů imobilizovaných na magnetických mikročásticích při studiu metabolismu léčiv | Theses on a related topic

5.
Skrutková Langmajerová, Monika maiden name: Langmajerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod. | Theses on a related topic

6.
Mádr, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium metabolismu léčiv cytochromy P450 pomocí kapilární elektroforézy | Theses on a related topic

7.
Mičíková, Ivana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod | Theses on a related topic

8.
Musil, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Biochemistry / Applied Biochemistry (combination/specialization: Clinical biochemistry)
Bachelor's thesis defense: Vývoj metody pro derivatizaci aminokyselin v online uspořádání s využitím kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí | Theses on a related topic

9.
Skrutková Langmajerová, Monika maiden name: Langmajerová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Studium metabolismu xenobiotik pomocí moderních elektromigračních metod. | Theses on a related topic

10.
Bárta, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Využití moderních elektromigračních metod při studiu metabolomu | Theses on a related topic

11.
Bělehrad, Jakub
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemist - Manager of Chemical Laboratory
Bachelor's thesis defense: Kapilarní elektroforéza pro separaci Se specií | Theses on a related topic

12.
Bradáč, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Vliv diklofenaku na růst Lemna minor L. | Theses on a related topic

13.
Brejcha, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Sledování biotransformační aktivity CYP1A2 pomocí modelového markeru kofeinu | Theses on a related topic

14.
Brejcha, Stanislav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení metabolické aktivity CYP1A2 pomocí kofeinu v moči a slinách | Theses on a related topic

15.
Brumovský, Miroslav
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biomolecular Chemistry
Master's thesis defence: Predikce metabolismu léčiv cytochromy P450 | Theses on a related topic

16.
Bržezická, Taťána
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj metody pro studie afinitních interakcí s využitím kapilární elektroforézy v on-line uspořádání | Theses on a related topic

17.
Buriánová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Fyziologické a biochemické změny u rostlin vlivem přítomnosti léčiv v prostředí | Theses on a related topic

18.
Celá, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení aktivity membránově vázané glutathion-S-transferasy | Theses on a related topic

19.
Celá, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Nové strategie diagnostiky epilepsie způsobené poruchami v metabolismu pyridoxinu | Theses on a related topic

20.
Cvingráfová, Eliška maiden name: Roupcová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy v kombinaci s hmotnostní spektrometrií v bioanalytické chemii | Theses on a related topic

21.
Dědová, Tereza
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Stanovení aminokyselin pomocí kapilární elektroforézy s fluorescenční detekcí pro metabolomické studie | Theses on a related topic

22.
Foltová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Kapilární elektroforéza a její uplatnění v metabolomických studích | Theses on a related topic

23.
Foltová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: Kapilární elektroforéza jako nástroj pro metabolomické studie | Theses on a related topic

24.
Francová, Marie maiden name: Jandová
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Vývoj elektroforetické metody pro afinitní studie využívající míchání vzorku v kapiláře | Theses on a related topic

25.
Greguš, Michal
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Development of non-invasive point-of-care sampling and analysis of biological fluids | Theses on a related topic

26.
Házová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Molecular Biology and Genetics
Bachelor's thesis defense: Cytochrom P450, genetický polymorfismus CYP2D6 a jeho vliv na metabolismus léčiv

27.
Káňa, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Studium vlivu deuterované vody na CE-LIF analýzu | Theses on a related topic

28.
Kleinová, Barbora
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Specializations in Health Science / Nutrition therapist for child nutrition and Nutrition therapist for adult nutrition
Master's thesis defence: Staré víno v nové sklenici - interakce grepu, grepové štávy s léčivy | Theses on a related topic

29.
Kubesová, Anna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Study of the microorganism properties using electromigration techniques | Theses on a related topic

30.
Mádr, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy při studiu metabolismu léčiv | Theses on a related topic

31.
Mádr, Aleš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Využití kapilární elektroforézy v metabolomických studiích | Theses on a related topic

32.
Midlik, Adam
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Anotace elementů sekundární struktury proteinů | Theses on a related topic

33.
Michalcová, Lenka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Analytical Biochemistry
Master's thesis defence: CE-LIF fúzního proteinu AHP5-GFP v komplexních vzorcích | Theses on a related topic

34.
Millionová, Radka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Kapilární elektroforéza vybraných peptidů a steroidů | Theses on a related topic

35.
Milovanović, Miodrag
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biochemistry (4-years) / Biochemistry
Dissertation defense: Biosenzorová analýza nápojů | Theses on a related topic

36.
Musil, Pavel
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Bioanalyst - Specialist in Laboratory Methods
Master's thesis defence: Využití kapilární elektroforézy pro stanovení aminokyselin a peptidů | Theses on a related topic

37.
Nagyová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Využití kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie při stanovení isoflavonů v léčivých rostlinách | Theses on a related topic

38.
Neupauer, Filip
Faculty: Faculty of Science
Year: 2018, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Analýza senzorů založených na Foerstrově rezonančním energetickém přenosu pomocí kapilární elektroforézy a časově rozlišené fluorescence | Theses on a related topic
Master's thesis defence: Analýza senzorů založených na Foerstrově rezonančním energetickém přenosu pomocí kapilární elektroforézy a časově rozlišené fluorescence | Theses on a related topic

39.
Nosková, Kristýna
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Pharmacology / Experimental and applied pharmacology
Dissertation defense: Nová potenciální léčiva přírodního původu a jejich vliv na cytochrom P450 v preklinickém modelu | Theses on a related topic

40.
Patrmanová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Analytical Chemistry
Master's thesis defence: Kapilární elektroforéza kvantových teček a jejich konjugátů s makrocyklickými ligandy | Theses on a related topic

41.
Pilátová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2008, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Matabolomika | Theses on a related topic

42.
Pruška, Adam
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Kapilární elektroforéza s absorpční a MS detekcí pro separaci Se specií | Theses on a related topic

43.
Raszková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Stanovení dexrazoxanu metodou CE-MS | Theses on a related topic

44.
Roblová, Vendula
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Analytical Chemistry
Dissertation defense: Application of separation techniques for analysis of phytochemical compounds | Theses on a related topic

45.
Rogowski, Petr
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Deregulace mezibuněčné komunikace prostřednictvím interakcí mezi organickými polutanty a fyziologickými regulátory signální dráhy Hippo | Theses on a related topic

46.
Rychtaříková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Účinky léčiv na rostliny | Theses on a related topic

47.
Rychtaříková, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Účinek diklofenaku na klíčivost a růst klíčních rostlin | Theses on a related topic

48.
Sabová, Michaela
Faculty: Faculty of Medicine
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Medical Pharmacology (4-years) / Medical Pharmacology
Dissertation defense: Centrálne regulačné mechanizmy enzýmov cytochrómu P450 | Theses on a related topic

49.
Sedláčková, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy pro inhibiční studie cytochromů P450 | Theses on a related topic
Bachelor's thesis defense: Využití kapilární elektroforézy pro inhibiční studie cytochromů P450 | Theses on a related topic

50.
Schejbal, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Analýza reaktivních forem kyslíku v rostlinných tkáních pomocí kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí | Theses on a related topic