Theses on a related topic (having the same keywords):

fluoranthen, hrach, chlorophyll fluorescence, pea plants, uv zareni, fluorescence chlorofylu, hillova reakce, fluoranthene, fotomodifikace, uv-radiation, lisejniky, primarni fotochemicke procesy, pahs, lichens, photomodification, photosynthesis, primary photochemical processes, hill reaction, fotosynteza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

1.
Zezulka, Štěpán
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Zářením indukované změny v toxicitě polycyklických aromatických uhlovodíků pro primární procesy fotosyntézy lišejníků a vyšších rostlin | Theses on a related topic Display description

2.
Krulová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Primární procesy fotosyntézy jako citlivý indikátor znečištění prostředí | Theses on a related topic

3.
Baráková, Daniela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Master's thesis defence: Růstová odezva Matricaria recutita na společné působení kadmia a zinku | Theses on a related topic

4.
Gašparová, Romana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2016, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Radiační stres a fotoinhibice fotosyntézy u modelových lišejníků | Theses on a related topic

5.
Krulová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology (4-years) / Plant Anatomy and Physiology
Dissertation defense: Biochemické a fyziologické markery antropogenního stresu | Theses on a related topic

6.
Pilařová, Barbora
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Optimalizace techniky izolace chloroplastů u lišejníkových fotobiontů z rodu Trebouxia | Theses on a related topic

7.
Brózman, Ondřej
Faculty: Faculty of Science
Year: 2015, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Ekotoxikologie)
Master's thesis defence: Epigenetické mechanizmy toxicity v in vitro modelu dýchací soustavy | Theses on a related topic

8.
Hýsková, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Master's thesis defence: Vliv vysychání na primární procesy fotosyntézy u vybraných druhů lišejníků | Theses on a related topic

9.
Sehnal, Luděk
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Bachelor's thesis defense: Fotosyntéza lišejníků z oblasti Antarktického poloostrova a Jižní Patagonie ve vztahu k faktorům prostředí | Theses on a related topic

10.
Zavřel, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Bachelor's thesis defense: Srovnání vlivu polycyklických aromatických uhlovodíků a toxických kovů na růst a primární produkci lišejníkových fotobiontů rodu Trebouxia | Theses on a related topic

11.
Bláha, Vladimír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: UV absorbující látky u terestrických mechů, lišejníků, řas a sinic v polárních oblastech Země | Theses on a related topic

12.
Bláhová, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Biology with a view to Education, Mathematics with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Techniky izolace a kultivace lišejníkových fotobiontů | Theses on a related topic

13.
Buriánová, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Paracetamol a jeho vliv na rané etapy ontogeneze vybraných rostlinných druhů | Theses on a related topic

14.
Cempírková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Biology / Plant Anatomy and Physiology
Dissertation defense: Limitace fotochemických a nefotochemických procesů fotosyntézy v lišejnících za extrémního světla

15.
Jahnová, Lucie
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Systematic Biology and Ecology (combination/specialization: Systematic Botany and Ecology)
Bachelor's thesis defense: Rezistence symbiotických lišejníkových řas rodu Trebouxia vůči mrazovým teplotám | Theses on a related topic

16.
Jáchymová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Obsah UV-absorbujících látek a pigmentů v lišejnících z různých oblastí Země | Theses on a related topic

17.
Smejkal, Lubomír
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Efektivní koncentrace polyolů v mechanizmech odolnosti lišejníků vůči nízkým teplotám | Theses on a related topic

18.
Suchánková, Markéta maiden name: Fojciková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Ecological and Evolutionary Biology / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Mathematics
Master's thesis defence: Lišejníky v polárních oblastech | Theses on a related topic

19.
Tokarčík, Andrej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Bachelor's thesis defense: Rewriting complex biological models in stochastic process algebras: a case study | Theses on a related topic

20.
Ustohalová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Využití Lemna minor pro posouzení toxicity kadmia | Theses on a related topic

21.
Večeřová, Kristýna
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Funkce antioxidačních enzymů a substrátů ve fotosyntéze lišejníků za stresových radiačních podmínek | Theses on a related topic

22.
Zavřel, Tomáš
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Master's thesis defence: Srovnání vlivu polycyklických aromatických uhlovodíků a toxických kovů na růst a primární produkci vybraných druhů řas | Theses on a related topic

23.
Benčaťová, Kateřina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Polyaromatické uhlovodíky v ovzduší bohatém na oxidanty: metodika vzorkování a implikace pro atmosférickou chemii. | Theses on a related topic

24.
Buchta, David
Faculty: Faculty of Science
Year: 2013, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Bachelor's thesis defense: Řešení struktury proteinů pomocí rentgenostrukturní difrakce | Theses on a related topic

25.
Butula, Jan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Využití stabilních izotopů ke studiu látkových přenosů u mykorhizních symbióz | Theses on a related topic

26.
Draštíková, Pavla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Hodnocení kvality ovzduší v Evropě pomocí sítě pasivního vzorkování MONET Europe. | Theses on a related topic

27.
Gavel, Alan
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Hodnocední metabolické aktivity řas a sinic pomocí kinetiky fluorescence | Theses on a related topic

28.
Hájková, Markéta
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimentální biologie rostlin)
Master's thesis defence: Růstová odezva Lemna minor L. na paracetamol | Theses on a related topic

29.
Hojdová, Andrea
Faculty: Faculty of Science
Year: 2017, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Experimental Biology / Special Biology (combination/specialization: Experimental Biology of Plants)
Bachelor's thesis defense: Mechanismy resistence polárních autotrofních organismů vůči akutnímu stresu chladem a mrazem | Theses on a related topic

30.
Chaloupková, Šárka
Faculty: Faculty of Science
Year: 2019, studies under way
Programme/field: Geology / Geology
Bachelor's thesis defense: Půdní CO2: heterotrofní respirace | Theses on a related topic

31.
Illichmanová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Microbiology)
Master's thesis defence: Reparace plazmidové DNA v buňkách E.coli po působení UV záření a cytostatik | Theses on a related topic

32.
Jáchymová, Gabriela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2011, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Radiační stres a fotosyntetické procesy u mechů a lišejníků | Theses on a related topic

33.
Janochová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Funkce antioxidačních enzymů a substrátů ve fotosyntéze lišejníků za stresových podmínek | Theses on a related topic

34.
Klement, Matej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Master's thesis defence: Informační systém pro modely fotosyntézy | Theses on a related topic

35.
Klement, Matej
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2012, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Applied Informatics / Applied Informatics
Advanced Master's thesis defense: Comprehensive Modeling Platform for Photosynthetic Organisms | Theses on a related topic

36.
Knappová, Marie maiden name: Macková
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Využití jehličí jako pasivního vzorkovače pro sledování kvality ovzduší | Theses on a related topic

37.
Kozáková, Klára
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Chemistry
Bachelor's thesis defense: Indikátory pro odhad zdrojů kontaminace prostředí polyaromatickými uhlovodíky

38.
Kubincová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biochemistry / Biochemistry
Master's thesis defence: Ovlivnění signální dráhy retinoidů a diferenciace buněk xenobiotiky | Theses on a related topic

39.
Lišková, Hana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Frakcionace semivolatilních organických látek ve vzorcích ovzduší | Theses on a related topic

40.
Lžičařová, Jana
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Využití pasivních vzorkovačů pro měření koncentrace PAHs v ovzduší silničních tunelů a jejich okolí

41.
Machačová, Zuzana
Faculty: Faculty of Education
Year: 2006, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Teacher Training for Primary Schools / Lower Secondary School Teacher Training in Biology, Lower Secondary School Teacher Training in Geography
Master's thesis defence: Aranžování - alternativní metoda ve vzdělávání pro 6. - 9. ročník základní školy | Theses on a related topic

42.
Majerová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2010, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Chemistry / Biology with a view to Education, Chemistry with a view to Education
Bachelor's thesis defense: Transformace PAHs vegetací | Theses on a related topic

43.
Majerová, Adéla
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Upper Secondary School Teacher Training in Biology, Upper Secondary School Teacher Training in Chemistry
Master's thesis defence: Využití Lemna minor pro posouzení toxicity fluoranthenu | Theses on a related topic

44.
Maša, Vojtěch
Faculty: Faculty of Science
Year: 2009, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / Mathematical Biology
Bachelor's thesis defense: Identifikace profilu zdrojů kontaminace pomocí moderních matematických metod | Theses on a related topic

45.
Matykiewiczová, Nina
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: Ph.D.
Programme/field: Chemistry (4-years) / Environmental Chemistry
Dissertation defense: Fotochemie persistentních látek v tuhých matricích | Theses on a related topic

46.
Mlčáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2005, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Biology / Ecotoxicology, Upper Secondary School Teacher Training in Biology
Master's thesis defence: Ekotoxicita PAHs a jejich derivátů u rostlin - hodnocení biomarkerů expozice a efektů

47.
Mlčáková, Veronika
Faculty: Faculty of Science
Year: 2007, studies completed, degree conferred: RNDr.
Programme/field: Biology / General Biology
Advanced Master's thesis defense: Toxicita a oxidativní stres u rostlin po expozici polycyklickým aromatickým uhlovodíkům a jejich N-heterocyklickým derivátům | Theses on a related topic

48.
Nagyová, Michaela
Faculty: Faculty of Science
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Chemistry / Environmental Chemistry
Master's thesis defence: Monitoring skládek odpadu | Theses on a related topic

49.
Nižnan, Juraj
Faculty: Faculty of Informatics
Year: 2014, studies completed, degree conferred: Mgr.
Programme/field: Applied Informatics / Bioinformatics
Master's thesis defence: Kompaktní reprezentace biochemických procesů fotosyntézy | Theses on a related topic

50.
Očenášová, Petra
Faculty: Faculty of Science
Year: 2012, studies completed, degree conferred: Bc.
Programme/field: Biology / General Biology (combination/specialization: Plant Physiology)
Bachelor's thesis defense: Fluorometrické metody studia fotosyntézy | Theses on a related topic