Cyklista

Cyklista jel dolů z kopce pod hloubkovým úhlem 12 stupňů rychlostí 40 km/h. Po 10 minutách byl v cíli. Vypočítejte vzdálenost od startu do cíle na mapě v měřítku 1:8 000.


BEZ