Mgr. Veronika Švandová, Ph.D.

osobní stránka

Zkušenosti v oboru Didaktika chemie

Vzdělání:

2008 – 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, doktorské studium, obor Didaktika chemie
2006 – 2008 Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, magisterské studium, obor Učitelství matematiky a chemie pro střední školy

Pracovní zkušenosti (zaměstnání, projekty a dobrovolné aktivity):

2013 - dosud Centrum popularizace vědy Univerzity Palackého v Olomouci - odborný pracovník sekce Vědecké dílny projektu Pevnost poznání
2011 - dosud Univerzita Palackého v Olomouci - vytvoření a správa vlastního portálu na podporu výuky chemie – Webchemie a jeho facebookového profilu
2012 - 2013 Univerzita Palackého v Olomouci – chemické přednášky na Dětské univerzitě
2011 - 2012

MŠMT - externí expertní pracovník projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (administrátorka chemické části portálu Generace Y a jeho facebookového profilu, tvorba návodů na chemické pokusy, organizace 2. Dětské vědecké konference)

Univerzita Palackého v Olomouci – člen řešitelského týmu projektu OP VK - Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie (tvorba výukových materiálů), chemická přednáška na Univerzitě dětského věku, organizace Přírodovědného jarmarku

2010 – 2011 Univerzita Palackého v Olomouci – výuka předmětů Projektová výuka v chemii, Netradiční metody výuky chemie a Netradiční metody výuky chemie 2; hlavní řešitelka grantu FRVŠ: Inovace obsahu a studijních opor předmětu Projektová výuka v chemii, organizace Přírodovědného jarmarku
2010

Univerzita Palackého v Olomouci – pedagogický dozor, tvorba programu a vedení laboratorních prací na Letní škole mladých přírodovědců v Jevíčku

Dům dětí a mládeže Olomouc – spolupráce na organizaci krajského kola Chemické olympiády

2009

Univerzita Palackého v Olomouci – pedagogický dozor, tvorba programu a vedení laboratorních prací na Letní škole mladých přírodovědců v Jevíčku

Dům dětí a mládeže Olomouc – spolupráce na organizaci krajského kola Chemické olympiády

2008 Univerzita Palackého v Olomouci – výuka předmětu Cvičení z chemie životního prostředí
2007 – 2008 Biskupské gymnázium v Brně – výuka chemie
Veronika Švandová, Masarykova univerzita, Brno, 2012 - 2014