Formát pro tisk z prohlížeče, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Jméno: Karla Brücknerová
 • Datum narození: 28. 10. 1980
Pracoviště
 • Ústav pedagogických věd
 • Filozofická fakulta MU
 • Arna Nováka 1
 • Brno
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2010: Doktorské studium, Pedagogika, Ph.D., Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
 • 2004: Magisterské studium, Pedagogika, Český jazyk a literatura, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2014 - nyní: Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Odborná asistentka
 • 2009 - 2012: Akademické centrum rozvoje soft skills, Ústav českého jazyka a knihovnictví,Filozofická fakulata Masarykovy univerzity, Odborná pracovnice
 • 2005 - 2008: Akademické centrum osobnostního rozvoje, Filozofická fakulata Masarykovy univerzity, Odborná pracovnice
Pedagogická činnost
 • 2004 - nyní: učitel předmětů pro budoucí učitele (lektor předmětů připravujících budoucí učitele na pěti vysokoškolských pracovištích a v rámci studia ke získání učitelské způsobilosti - Ústav pedagogických věd FF MU, Ateliér Divadlo a výchova DiFa JAMU, Ateliér taneční pedagogiky DiFa JAMU, Ústav hudební vědy FF MU, Kabinet informačních studií a knihovnictví FF MU) '
 • 2004 - nyní: Podpora psaní odborného textu (vedoucí a konzultant diplomových prací pro prezenční i kombinované studenty, Ústav pedagogických věd FF MU, Divadlo a výchova JAMU, Ústav hudební vědy FF MU, učitel předmětu Diplomový seminář I a II v letech 2011-2014)
 • 2009 - 2014 Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Ústav hudební vědy , učitel kurzu Didaktika estetické výchovy
 • 2004 - 2016: Filosofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav pedagogických věd, lektorka kurzů na bázi zkušenostně reflektivního učení
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2021-nyní: členka týmu výzkumného projektu Grantové agentury České republiky"Využití multimodální analytiky učení pro studium procesů seberegulovaného učení v systémech pro řízení výuky" 2018-2021: členka týmu výzkumného projektu Grantové agentury České republiky "Non-traditional students studying for education degrees in tertiary education within the Czech Republic" 2013-2016: členka týmu výzkumného projektu Grantové agentury České republiky "Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích"
 • 2007-2010: Mládež v akci – evaluace fungování programu na národní a mezinárodní úrovni
Akademické stáže
 • 2006: University of London, Institute of Education 2020: Università degli Studi di Firenze, Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia
Univerzitní aktivity
 • Členství v redakční radě časopisu Studia paedagogica
Mimouniverzitní aktivity
 • Členství v redakční radě časopisu Výtvarná výchova
Vybrané publikace
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Support of Self-Regulated Learning in Blended Courses. In IARTEM Conference, April 6-8, 2022, Florence. 2022. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Využívání e-learningu na vysoké škole : Skladiště, učebnice, či funkční podpora seberegulovaného učení? In ICOLLE, 7. 9. 2022, Mendelova univerzita, Brno. 2022. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Planning mindfully mixed methods research in the doctoral project. Choices and challenges. In Educational Policy Making and Research Pathway, Forlipsi, University of Florence. 2022. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Intergenerational learning among teachers. In Zvaná přednáška na Institute of Educational Studies and Cultural Management (University of Debrecen). 2021. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ a Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 306 s. ISBN 978-80-210-9973-9. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. 1. vyd. Brno: MuniPress, 2021, 249 s. ISBN 978-80-210-9914-2. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Význam vzájemného učenímezi studenty kombinovaného studia pro prevenci studijní neúspěšnosti. Lifelong learning - celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021, roč. 11, č. 1, s. 11–37. ISSN 1804-526X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.11118/lifele20211101011. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Jak poznáme kvalitní kombinované studium? Pilíře kvality v hodnocení zralými studenty. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2021, roč. 26, č. 1, s. 125-144. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2021-1-5. URL URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Kvalita vysokoškolské výuky očima zralých studentů. In ICOLLE, International Conference of Lifelong Learning. 2020. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla, Lucie ŠKARKOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational leadership for intergenerational learning among teachers. In Dorczak, Roman; Portela Pruaño, Antonio. Generational diversity and intergenerational collaboration among teachers: perspectives and experience. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2020, s. 61-75. Monografie i Studia. ISBN 978-83-65688-65-1. "Online" info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla, Katarína ROZVADSKÁ, Dana KNOTOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ a Petr NOVOTNÝ. Educational Trajectories of Non-traditional Students: Stories Behind Numbers. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, roč. 25, č. 4, s. 93-114. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2020-4-5. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. The influence of principals on the hidden curriculum of induction. Educational Management Administration & Leadership. 2019, roč. 47, č. 4, s. 606-623. ISSN 1741-1432. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1741143217745878. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Milada RABUŠICOVÁ. Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia. Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 1, s. 33-49. ISSN 1803-7437. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Libor JUHAŇÁK a Katarína ROZVADSKÁ. Driven To Be a Non-Traditional Student : Measurement of the Academic Motivation Scale with Adult Learners After Their Transition to University. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, roč. 24, č. 2, s. 109-135. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-5. URL info
 • KARLA, Brücknerová. Exploring mixed methods research. In EERA Summer School EERSS 2019: Quantitative and Mixed Methods Research Designs: From designing to publishing. 2019. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education. Taylor&Francis, 2017, roč. 43, č. 3, s. 397-415. ISSN 1941-5265. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1080/19415257.2016.1194876. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla a Petr NOVOTNÝ. Trust Within Teaching Staff and Mutual Learning Among Teachers. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 22, č. 2, s. 67-95. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2017-2-5. Digitální knihovna FF MU URL info
 • NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Informální mezigenerační učení v učitelských sborech : rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí. Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, roč. 10, č. 1, s. 11-33. ISSN 1802-4637. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2016.12. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 298 s. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • NOVOTNÝ, Petr a Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning Among Teachers: Interaction Perspective. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 19, č. 4, s. 45-79. ISSN 1803-7437. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-4-1. Digitální knihovna FF MU info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 192 s. ISBN 978-80-210-5616-9. info

17. 1. 2022


Životopis: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (učo 29481), verze: čeština(1), změněno: 17. 1. 2022 09:02, K. Brücknerová

Další varianta: angličtina(1)