Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Curriculum vitae

Person Identification
 • Family name: Brucknerova
  First name: Karla
  Date of birth: 28 October 1980
  Nationality: Czech
Department
 • Department of Educational Sciences
  Faculty of Arts
  Masaryk University
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Czech Republic
Position
 • Assistant Professor
Education and Academic Qualifications
 • 2000: Ph.D. on Educational Sciences, Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
  1996: Mgr. on Educational Sciences and Czech Language and Literature, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
Employment Summary
 • 2014 - : Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of the Arts, Masaryk University, Brno
 • 2009 - 2014: Lecturer, Institute of Musicology, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno
 • 2005 - 2012: Lecturer, Department of Educational Sciences, Masaryk University, Brno
 • 2005 - 2010: Lecturer, Theatre Faculty, Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno, Brno
Language skills
 • Language scale of 1 to 5 (1 - excellent; 5 - basic)
  English Reading 1 Speaking 2 Writing 2
  Russian Reading 4 Speaking 3 Writing 4
Present participation on the research and development projects
 • 2014-2016: Intergenerational Learning in Various Social Environments, Research Project Supported by Czech Science Foundation
Selected Academical Stays
 • 2006: University of London, Institute of Education
University Activities
 • Member of Editorial Board of Studia Paedagogica
Selected Publications
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Support of Self-Regulated Learning in Blended Courses. In IARTEM Conference, April 6-8, 2022, Florence. 2022. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Využívání e-learningu na vysoké škole : Skladiště, učebnice, či funkční podpora seberegulovaného učení? (Usage of e-learning in higher education : The repository, textbook, or functional support for self-regulated learning?). In ICOLLE, 7. 9. 2022, Mendelova univerzita, Brno. 2022. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Planning mindfully mixed methods research in the doctoral project. Choices and challenges. In Educational Policy Making and Research Pathway, Forlipsi, University of Florence. 2022. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Intergenerational learning among teachers. In Zvaná přednáška na Institute of Educational Studies and Cultural Management (University of Debrecen). 2021. info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Milada RABUŠICOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Dana KNOTOVÁ and Katarína ROZVADSKÁ. Netradiční studenti pedagogických oborů na českých vysokých školách (Non-traditional students studying education in Czech universities). Brno: Masarykova univerzita, 2021, 306 pp. ISBN 978-80-210-9973-9. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Studují spolu. Vzájemné učení mezi vysokoškolskými studenty kombinovaných studií a možnosti jeho podpory. (Studying together. Peer learning among part-time students in higher education, and support possibilities). 1st ed. Brno: MuniPress, 2021, 249 pp. ISBN 978-80-210-9914-2. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Význam vzájemného učenímezi studenty kombinovaného studia pro prevenci studijní neúspěšnosti (IMPORTANCE OF PEER LEARNING AMONG PART-TIME STUDENTS IN PREVENTING DROP OUT). Lifelong learning - celoživotní vzdělávání. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2021, vol. 11, No 1, p. 11–37. ISSN 1804-526X. Available from: https://dx.doi.org/10.11118/lifele20211101011. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Jak poznáme kvalitní kombinované studium? Pilíře kvality v hodnocení zralými studenty (IDENTIFYING THE QUALITY OF PART-TIME STUDIES: MATURE STUDENT PERSPECTIVES). Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2021, vol. 26, No 1, p. 125-144. ISSN 1803-7437. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/SP2021-1-5. URL URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Kvalita vysokoškolské výuky očima zralých studentů (Quality of higher education studies from the mature students´ perspective). In ICOLLE, International Conference of Lifelong Learning. 2020. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla, Lucie ŠKARKOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Educational leadership for intergenerational learning among teachers. In Dorczak, Roman; Portela Pruaño, Antonio. Generational diversity and intergenerational collaboration among teachers: perspectives and experience. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2020, p. 61-75. Monografie i Studia. ISBN 978-83-65688-65-1. "Online" info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla, Katarína ROZVADSKÁ, Dana KNOTOVÁ, Libor JUHAŇÁK, Milada RABUŠICOVÁ and Petr NOVOTNÝ. Educational Trajectories of Non-traditional Students: Stories Behind Numbers. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2020, vol. 25, No 4, p. 93-114. ISSN 1803-7437. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/SP2020-4-5. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla and Petr NOVOTNÝ. The influence of principals on the hidden curriculum of induction. Educational Management Administration & Leadership. 2019, vol. 47, No 4, p. 606-623. ISSN 1741-1432. Available from: https://dx.doi.org/10.1177/1741143217745878. URL info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla and Milada RABUŠICOVÁ. Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia (Nontraditional university students : characteristics and the potential for delayed participation). Studia Paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2019, vol. 24, No 1, p. 33-49. ISSN 1803-7437. URL info
 • NOVOTNÝ, Petr, Karla BRÜCKNEROVÁ, Libor JUHAŇÁK and Katarína ROZVADSKÁ. Driven To Be a Non-Traditional Student : Measurement of the Academic Motivation Scale with Adult Learners After Their Transition to University. Studia paedagogica. Masarykova univerzita, 2019, vol. 24, No 2, p. 109-135. ISSN 1803-7437. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/SP2019-2-5. URL info
 • KARLA, Brücknerová. Exploring mixed methods research. In EERA Summer School EERSS 2019: Quantitative and Mixed Methods Research Designs: From designing to publishing. 2019. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla and Petr NOVOTNÝ. Intergenerational learning among teachers : overt and covert forms of continuing professional development. Professional Development in Education. Taylor&Francis, 2017, vol. 43, No 3, p. 397-415. ISSN 1941-5265. Available from: https://dx.doi.org/10.1080/19415257.2016.1194876. info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla and Petr NOVOTNÝ. Trust Within Teaching Staff and Mutual Learning Among Teachers. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2017, vol. 22, No 2, p. 67-95. ISSN 1803-7437. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/SP2017-2-5. Digitální knihovna FF MU URL info
 • NOVOTNÝ, Petr and Karla BRÜCKNEROVÁ. Informální mezigenerační učení v učitelských sborech : rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí (Informal Intergenerational Learning in Teaching Staff Teams : Differences in Involvement of Generations in Learning Interactions). Orbis Scholae. Praha: Karolinum, 2016, vol. 10, No 1, p. 11-33. ISSN 1802-4637. Available from: https://dx.doi.org/10.14712/23363177.2016.12. URL info
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ and Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 298 pp. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • NOVOTNÝ, Petr and Karla BRÜCKNEROVÁ. Intergenerational Learning Among Teachers: Interaction Perspective. Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2014, vol. 19, No 4, p. 45-79. ISSN 1803-7437. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/SP2014-4-1. Digitální knihovna FF MU info
 • BRÜCKNEROVÁ, Karla. Skici ze současné estetické výchovy (Sketches of contemporary aesthetic education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 192 pp. ISBN 978-80-210-5616-9. info

2017/05/24


Curriculum vitae: Mgr. Karla Brücknerová, Ph.D. (učo 29481), version: English(1), last update: 2017/05/24 11:08, K. Brücknerová

Another Variant: Czech(1)