Format for Printing from Your Browser, MS-Word, LaTeX, rich LaTeX

Životopis

Identifikace osoby
 • Doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D., narozen 23.6.1971 v Brně, ženatý.
Pracoviště
 • Katedra hudební výchovy, PdF MU Brno, Poříčí 31, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
 • 2018-: vedoucí katedry
 • garant studijních programů: Učitelství hudební výchovy pro základní a střední školy; Hudební teorie a pedagogika.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: Docent v oboru Hudební výchova (habilitační práce: Klub moravských skladatelů : 22 let obnovené činnosti). Masarykova univerzita
 • 1997: Ph.D. v oboru Hudební teorie a pedagogika (doktorská práce: Analýzy hudebních děl XX. století (tzv. novopolská škola)), Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
 • 1994: Mgr. v oboru Český jazyk a literatura - hudební výchova (diplomová práce: Komunikativnost hudby XX. století na základě rozboru tří skladeb (Hindemith, Honegger, Bartók) Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Přehled zaměstnání
 • 2016-: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra hudební výchovy - docent (obor Hudební výchova)
 • 1997-2015: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra hudební výchovy - odborný asistent
 • 2014-2020: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě - externí pedagog (výuka předmětu Hudební software)
 • 2003-2017: Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění, Brno - externí pedagog (výuka předmětu Filozofie umění)
 • 1990–: Základní umělecká škola Rosice, přísp. org., okr. Brno–venkov - učitel (částečný úvazek, předměty hudební nauka, hra na klavír)
Pedagogická činnost
 • Hudební estetika, Teorie umění a hudební sémiotika, Vztahy mezi druhy umění, Populární hudba, Multimediální počítačové aplikace, Keyboardy, Hra na klavír
Vědeckovýzkumná činnost
 • Specializace na níže uvedené výzkumné oblasti:

 • - teorie a praxe hudební výchovy
 • - hudební sémiotika, sémantická analýza
 • - problematika hudební recepce
 • - hudební preference dětí a mládeže
 • - soudobá artificiální hudba
 • - multimediální počítačové aplikace v hudební výchově, hudební software
 • - pedagogická činnost skladatelských osobností (L. Janáček, V. Novák ad.)
 • - hudebně umělecká a organizační činnost Klubu moravských skladatelů
 • Participace na výzkumných projektech (výběr):

 • Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ - stav v roce 2017 (MUNI/A/1201/2016) Fakulta / Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2017 — 12/2017 Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU (specifický výzkum, studentské výzkumné projekty) (Řešitel: prof. Michal Košut, Ph.D.). Spoluřešitel.
 • Postoje vysokoškolských studentů ČR k hudbě v období postmoderny (MUNI/A/0990/2015) Fakulta / Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2016 — 12/2016 Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU (specifický výzkum, studentské výzkumné projekty) (Řešitel: prof. Michal Košut, Ph.D.). Spoluřešitel.
 • Postoje vysokoškolských studentů ČR k hudbě v období postmoderny (MUNI/A/0990/2015) Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2016 - 12/2016 Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU (specifický výzkum, studentské výzkumné projekty) (Řešitel: prof. Michal Košut, Ph.D.). Spoluřešitel.
 • Postoje vysokoškolských studentů ČR k soudobé artificiální hudbě (MUNI/A/1309/2014) Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2015 - 12/2015 Investor/Program: Masarykova univerzita / Grantová agentura MU (specifický výzkum, studentské výzkumné projekty) (Řešitel: prof. Michal Košut, Ph.D.). Spoluřešitel.
 • Hudební preference studentů ve členských zemích ISME (MUNI/A/0818/2013) Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2014 - 12/2014 Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) (Řešitel: prof. Michal Košut, Ph.D.). Spoluřešitel.
 • Hudební preference vysokoškolských studentů ve vybraných zemích EU (MUNI/A/0711/2012) Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2013 - 12/2013 Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) (Řešitel: prof. Michal Košut, Ph.D.). Spoluřešitel.
 • Hudební preference vysokoškolských studentů (MUNI/A/0885/2011) Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2012 - 12/2012 Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) (Řešitel: prof. Michal Košut, Ph.D. ). Spoluřešitel.
 • Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově na SŠ (MUNI/A/1022/2010) Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2011 - 12/2011 Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) (Řešitel: prof. Michal Košut, Ph.D.). Spoluřešitel.
 • Výzkum využití multimediálních technologií v hudební výchově (MUNI/A/1025/2009) Fakulta/Pracoviště MU: Pedagogická fakulta Období řešení: 1/2010 - 12/2010 Investor/Program: Masarykova univerzita / Podpora studentských projektů na MU (specifický výzkum, program rektora) (Řešitel: prof. Michal Košut, Ph.D.). Spoluřešitel.
Akademické stáže
 • Burgundská univerzita, Dijon, Francie (květen 1992)
 • Mozarteum a Carl Orff Institut, Salzburg, Rakousko (listopad 1997)
 • Univerzita Szeged (Szegedi Tudományegyetem), Szeged, Maďarsko (říjen 2009)
 • Abant Izzet Baysal University, Bolu, Turecko (duben/květen 2010)
 • Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki, Gdaňsk, Polsko (květen 2011)
 • Royal Conservatoire, Haag, Nizozemsko (duben 2012)
 • Cyprus Music Institute a University of Nicosia, Nikósie, Kypr (květen 2014)
 • Lithuanian Academy of Music and Theatre, Vilnius, Litva (březen 2016)
 • Universität Mozarteum Salzburg, Salzburg, Rakousko (duben 2017)
 • Malmö Academy of Music, Malmö, Švédsko (květen 2019)
Universitní aktivity
 • 2018-: člen Vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • 2017-: člen Oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice – teorie výtvarné a galerijní pedagogiky (KVV PdF MU)
 • 2016-2018: zástupce vedoucího KHV PdF MU
 • 2016-: člen ediční komise PdF MU
 • 2002-: člen a tajemník Oborové rady doktorského studijního programu Specializace v pedagogice – Hudební teorie a pedagogika (KHV PdF MU)
 • 2002–2010: Webmaster internetových stránek KHV PdF MU
 • 2002–2013: člen komise pro výběrové řízení interních grantových projektů PdF MU
 • 2002–: člen oponentní komise pro hodnocení interních grantových projektů PdF MU
Mimouniversitní aktivity
 • 2019-: člen oborové rady doktorského studijního programu Hudební teorie a pedagogika na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni
 • 2018-2021: člen oborové rady doktorských studijních programů Hudební teorie a pedagogika, Musical Theory and Education Pedagogické fakulty Karlovy univerzity
 • 2017-: národní koordinátor European Association for Music in Schools pro Českou republiku
 • 2016-: člen vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
 • 2010–: člen European Association for Music in Schools
 • 2010–: člen Klubu moravských skladatelů
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2023-: člen redakční rady časopisu Hudební výchova – čtvrtletník pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní
 • 2020: Hudební sémiotika v teorii a praxi – principy sémantické analýzy. Vyžádaná přednáška na semináři "Doktorské dny", Ostravská univerzita, KHV PdF OU (28. 2. 2020).
 • 2004-:odpovědný redaktor a editor elektronického časopisu "Teoretické reflexe hudební výchovy" vydávaného Masarykovou univerzitou při KHV PdF
 • 2018-2021: člen redakční rady multidisciplinárního časopisu k teorii a praxi výchovy a vzdělávání "Život i škola" (Chorvatsko, https://zivotiskola.foozos.hr/en/)
 • 2014: Současný Klub moravských skladatelů a odkaz Leoše Janáčka. Vyžádaná přednáška na semináři „Česká varhanní hudba a varhanářství“ v rámci Brněnského varhanního festivalu. HF JAMU, Brno (12. 6. 2014).
 • 2013: Sémiotika v rukou doktoranda. Vyžádaná přednáška na semináři "Doktorské dny", Ostravská univerzita, KHV PdF OU (8. 11. 2013).
 • 2012: Možnosti využití počítačového softwaru v hudební výchově.
 • Vyžádaná přednáška na semináři "Doktorské dny", Ostravská univerzita, KHV PdF OU (11. 1. 2012).
 • 2011: Autor a realizátor sémiotického workshopu s názvem Hudební sémiotika jako opora pro uvědomělou recepci hudebního díla, DOX, Praha (23. 9. 2011)
 • 2009: Receptive Education of Listening to the Modern Art Music. Vyžádaná přednáška. Maďarsko, Univerzita Szeged, Pedagogická fakulta, Katedra hudby (14. 10. 2009).
Vybrané publikace
 • SEDLÁČEK, Marek. CZECH REPUBLIC. Ach synku, synku / Oh Son, Son. Online. In GIRDZIJAUSKIENĖ, Rūta; ECONOMIDOU STAVROU, Natassa; SPIEKER, Benno; DIMITRAKOULAKOS, Demosthenes (ed.). UNIQUE AND UNITED IN MUSIC 24 folk songs from 24 European countries. 1st ed. Klaipėda: Klaipėda University, 2024, p. 24-26. ISBN 978-609-481-195-1. URL info
 • JIŘIČKOVÁ, Jiřina and Marek SEDLÁČEK. K didaktickému potenciálu písně v kontextu Evropského dne hudby ve školách (To the didactic potential of the song in the context of the European Day of Music in School). Hudební výchova – časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova, 2023, vol. 31, No 1, p. 31-35. ISSN 1210-3683. URL URL info
 • VOHNOUTOVÁ EL ROUMHAINOVÁ, Suzanne, Martin FLAŠAR and Marek SEDLÁČEK. Klub moravských skladatelů: Historie a současnost (The Club of Moravian Composers: History and Present). Online. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 305 pp. ISBN 978-80-280-0472-9. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M280-0472-2023. Odkaz na domovskou stránku publikace Odkaz na plný text info
 • SEDLÁČEK, Marek and Judita KUČEROVÁ. Folk Music in the Czech Music Classroom. In Buchborn, T., De Baets, T., Brunner, G. & Schmid, S. Music Is What People Do. 1st ed. Rum/Innsbruck: HELBLING, 2022, p. 189-201. European Perspectives on Music Education 11. ISBN 978-3-7113-0138-3. info
 • SEDLÁČEK, Marek, Jiřina JIŘIČKOVÁ and Jan PRCHAL. První evropský den hudby ve školách (The First European Day of Music in Schools). Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2022, 30., No 3, p. 27-30. ISSN 1210-3683. info
 • SEDLÁČEK, Marek. K aktuálním otázkám hudební výchovy v kontextu historie konferencí Musica viva in schola (On Current Issues of Music Education in the Context of the History of Conferences Musica viva in schola). Online. In Musil, Ondřej a Hala, Petr (eds.). Musica viva in schola XXVII. 1., elektronické. Brno: Masarykova univerzita, 2021, p. 7-12. ISBN 978-80-280-0028-8. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P280-0028-2021. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Ostravské univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, 2020. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Člen vědecké rady Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Vědecká rada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, 2020. URL info
 • KUČEROVÁ, Judita, Hana BARTOŠOVÁ, Alena VESELÁ, Marek SEDLÁČEK and Martin BEJČEK. Proměny Brněnského varhanního festivalu (Metamorphoses of the Brno Organ Festival). 1st ed. Brno: Klub moravských skladatelů a Masarykova univerzita, 2020, 106 pp. ISBN 978-80-210-9639-4. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9640-2020. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Subject of Music Education at the Elementary Art Schools, Primary and Secondary Schools in the Czech Republic – from the perspective of teachers and students. In 7th EAS Conference/7th European ISME Regional Conference in Malmö, Sweden. 2019. URL URL info
 • SEDLÁČEK, Marek and Tomáš CHLOUPEK. DigiTiME Concept in the Czech Republic from teachers' and pupils' research-based point of view (2017). In 7th EAS Conference/7th European ISME Regional Conference in Malmö, Sweden. 2019. Webová stránka konference info
 • KUČEROVÁ, Judita, Marek SEDLÁČEK, Tomáš CHLOUPEK, Vilma KŘIVÁKOVÁ, Ondřej MUSIL, Pavel OSTRÝ, Markéta OTTOVÁ and Kristina RAFAILOV. Lidová píseň v hudební výchově na základních a středních školách v České republice (Folk Song in Music Education at Primary and Secondary Schools in the Czech Republic). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2019, 168 pp. ISBN 978-80-210-9535-9. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9536-2019. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Hudební preference mládeže ve světle hudebně sociologických výzkumů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (2012-2017) (Musical preferences of youth in the light of musical sociological research of the Faculty of Education of Masaryk University (2012-2017)). In Dunovská, M. – Kodejška, M. – Králová, E. – Slavíková, P. – Kaščáková, L. – Hudáková, J. TEORIE A PRAXE HUDEBNÍ VÝCHOVY V : Sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 v roce 2017 v Praze. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2018, p. 359-368. ISBN 978-80-7290-978-0. info
 • SEDLÁČEK, Marek, Ondřej MUSIL, Kristina RAFAILOV and Michal KOŠUT. Nová média ve výuce hudební nauky (New Media in Music Theory Lessons). 2018. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Život bez hudby si žáci neumějí představit: k aktuální problematice hudební výchovy dětí a mládeže (The Pupils Cannot Imagine Their Lives Without Music: To the Current Issue of Music Education for Children and Youth). Hudební výchova: časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta – vydavatelství, 2018, vol. 26, 3-4, p. 6-8. ISSN 1210-3683. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Music Education in the Light of Research. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018, 96 pp. ISBN 978-80-210-9214-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. University Students in the Czech Republic and Their Relationship to the Contemporary Art Music. Online. In Sedláček, Marek (ed.). Music Education in the Light of Research. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2018, p. 33-39. ISBN 978-80-210-9214-3. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-9214-2018. URL info
 • HALA, Petr and Marek SEDLÁČEK. MUSICA VIVA IN SCHOLA XXIX. 2018. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek and Renata HORÁKOVÁ. How Do Young People Accept Contemporary Art Music? A Research into Musical Attitudes of University Students in the Czech Republic. In JOINT (AD)VENTURE MUSIC: Networking as a Challenge for Music Teachers. 2017. ISBN 978-3-643-90895-7. info
 • SEDLÁČEK, Marek, Michal KOŠUT, Ondřej MUSIL and Kristina RAFAILOV. Nová média ve výuce hudební výchovy (New Media in Music Education Lessons). 2017. info
 • KOŠUT, Michal, Marek SEDLÁČEK, Daniela TAYLOR, Pavel ŠURANSKÝ, Ondřej MUSIL, Alžběta HRBÁČOVÁ, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta OTTOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Radka NEPAUEROVÁ, František OSTRÝ, Martina DVOŘÁKOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ and Kristina RAFAILOV. Využívání multimédií v hudební výchově na ZŠ a SŠ – stav v roce 2017 (The Use of Multimedia in Music Education at Elementary and Secondary Schools – the State of Research in 2017). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2017, 272 pp. ISBN 978-80-210-8850-4. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-8884-2017. URL info
 • HLADILOVÁ, Radka and Marek SEDLÁČEK. The Attitudes of Czech University Students to the Art Music of the First Two Thirds of the 20th Century as an Inspiration for the Creative Activity for Children. Online. In Girdrzijauskienė, Rūta & Sakadolskienė, Emilija (eds.). Looking for the unexpected : Creativity and innovation in music education. 1st ed. Vilnius (Lithuania): Klaipėda university, 2016, p. 72-76. ISBN 978-9955-18-924-4. URL info
 • HLADILOVÁ, Radka and Marek SEDLÁČEK. The Attitudes of Czech University Students to the Art Music of the First Two Thirds of the 20th Century as an Inspiration for the Creative Activity for Children. In The 24th EAS Conference "Looking for the unexpected : Creativity and innovation in music education". 2016. Report of the 24th EAS Conference info
 • SEDLÁČEK, Marek. To the Results of the Research on Music Attitudes to the Artistic Music of the 20th in the University Youth in the Czech Republic from the Point of View of Music Pedagogy. Online. In Sedláček, Marek (ed.). Music Education - Terra Cognita? 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016, p. 41-46. ISBN 978-80-210-8443-8. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Music Education – Terra Cognita? 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 115 pp. ISBN 978-80-210-8443-8. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8443-2016. URL info
 • CRHA, Bedřich, Michal KOŠUT, Marek SEDLÁČEK, Pavel ŠURANSKÝ, Alžběta HRBÁČOVÁ, Ondřej MUSIL, Jaroslava RODIČOVÁ, Markéta SZENDIUCHOVÁ, Radka HLADILOVÁ, Lenka KUČEROVÁ, Terezie ČERTKOVÁ, Kateřina SCHŐNOVÁ, Marek OLBRZYMEK and František OSTRÝ. Postoje vysokoškolských studentů v České republice k artificiální hudbě poslední třetiny 20. století (The Attitudes of University Students in the Czech Republic to the Art Music of the Last One-Third of the 20th Century). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 282 pp. ISBN 978-80-210-8442-1. info
 • SEDLÁČEK, Marek, Martina KYSILKOVÁ, Markéta OTTOVÁ, František OSTRÝ and Renata HORÁKOVÁ. K hudebním preferencím artificiální a nonartificiální hudby vysokoškolské mládeže (2012–2016) (To the Musical Preferences of the Art and Non-art Music of the University Students (2012–2016)). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 100 pp. ISBN 978-80-210-8445-2. info
 • KODEJŠKA, Miloš, Marek SEDLÁČEK and Radek CHALUPSKÝ. Hledání neočekávaného: Kreativita a inovace v hudební výchově (Looking for the Unexpected: Creativity and Innovation in Music Education). HUDEBNÍ VÝCHOVA - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, roč. 24, No 3, p. 10-12. ISSN 1210-3683. info
 • SEDLÁČEK, Marek and Renata HORÁKOVÁ. K výzkumům hudebních preferencí vysokoškolské mládeže (To Researches on Music Preferences of the University Youth). HUDEBNÍ VÝCHOVA - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2016, vol. 24, No 4, p. 9-11. ISSN 1210-3683. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Milan Bialas: Z Moravy až na konec světa (Milan Bialas: From Moravia to the End of the World). Týdeník Rozhlas. Praha: Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu, 2015, vol. 25, No 49, p. 16-17. ISSN 1213-2098. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 113 pp. ISBN 978-80-210-8108-6. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. A Typical University Student Music Listener in the Czech Republic and the European Union According to Researches 2012 – 2013. Online. In Marek Sedláček. Music Preferences of Youth as a Contemporary Music Education Issue. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015, p. 60-66. ISBN 978-80-210-8108-6. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8108-2015. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Současný Klub moravských skladatelů a odkaz Leoše Janáčka (Current Club of Moravian Composers and a Legacy of Leos Janacek). In Seminář Česká varhanní hudba a varhanářství v rámci Brněnského varhanního festivalu. 2014. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek and Šárka VAŇKOVÁ. Comparison of the Typical University Student Music Listener in the Czech Republic and the European Union Researches 2012-2013 (Comparison of the Typical University Student Music Listener in the Czech Republic and the European Union Research 2012-2013). In 22nd Conference of European Association for Music in Schools, Nicosia, Cyprus. 2014. Anonce konference info
 • SEDLÁČEK, Marek and Šárka VAŇKOVÁ. Comparison of the Typical University Student Music Listener in the Czech Republic and the European Union Researches 2012-2013 (Comparison of the Typical University Student Music Listener in the Czech Republic and the European Union Research 2012-2013). In 22nd Conference of European Association for Music in Schools, Nicosia, Cyprus. 2014. Anonce konference info
 • SEDLÁČEK, Marek. Příklady vybraných klavírních doprovodů k lidovým písním (Examples of Selected Ways of Piano Accompaniment to Folk Songs). 2014. URL info
 • CRHA, Bedřich, Radka BINDEROVÁ, Šárka VAŇKOVÁ and Marek SEDLÁČEK. Research on the Musical Preferences of University Students in Member Countries of the ISME. Online. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 156 pp. ISBN 978-80-210-7560-3. Kolektivní monografie info
 • SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů : 22 let obnovené činnosti (The Club of Moravian Composers : 22 Years of Renewed Activity). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2014, 370 pp. ISBN 978-80-210-7545-0. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Výzkum využívání počítačové techniky učiteli hudební výchovy na základních a středních školách v ČR. (Research on the Use of Computer Technology by Music Education Teacher in primary and secondary schools in the Czech Republic.). Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2013, roč. 21, 2., p. 33-35. ISSN 1210-3683. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Sémiotika v rukou doktoranda (Semiotics in the hands of doctoral students). 2013. pozvánka na přednášku info
 • CRHA, Bedřich, Šárka VAŇKOVÁ, Radka BINDEROVÁ, Marek OLBRZYMEK, Markéta PRUDÍKOVÁ, Lucie SOCHOROVÁ, Kateřina ŠRÁMKOVÁ and Marek SEDLÁČEK. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže v Evropě a České republice (Research on the Musical Preferences of the University Students in Europe and the Czech Republic). Online. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 86 pp. ISBN 978-80-210-6633-5. kolektivní monografie info
 • CRHA, Bedřich, Markéta PRUDÍKOVÁ and Marek SEDLÁČEK. Music Preferences of Undergraduate Students in the European Union Countries. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 166 pp. ISBN 978-80-210-6634-2. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Educational Activities of Leoš Janáček: overview of the concept. In Konkol, G. K. - Kierzkowski, M. Competences. 1st ed. Gdansk: The Stanislaw Moniuszko Academy of Music in Gdansk, 2013, p. 158-163. International Aspects of Music Education. Volume 2. ISBN 978-83-936400-6-5. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Hudební výchova v teorii a praxi II (Music Education in Theory and Practice II). Hudební výchova - časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a mimoškolní. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, vol. 20, No 1, p. 10-11. ISSN 1210-3683. info
 • SEDLÁČEK, Marek and Šárka VAŇKOVÁ. Music Education Teacher Research at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic. In mezinárodní hudebně výchovná konference organizace the European Association for Music in Schools pořádaná v Nizozemí (Haag). 2012. webová stránka konference info
 • CRHA, Bedřich, Marek SEDLÁČEK, Michal KOŠUT, Taťána JURČÍKOVÁ and Markéta PRUDÍKOVÁ. Výzkum hudebních preferencí vysokoškolské mládeže (Research on the Musical Preferences of University Students). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 177 pp. ISBN 978-80-210-6103-3. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Topical Issues of Contemporary Music Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 123 pp. ISBN 978-80-210-6102-6. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012. Čítárna Munispace URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Teacher's Work with Computer Multimedia Technology in Music Education at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic. Online. In Sedláček, Marek (ed.). Topical Issues of Contemporary Music Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012, p. 49-54. ISBN 978-80-210-6102-6. Available from: https://dx.doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-6102-2012. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek and Šárka VAŇKOVÁ. Music Education Teacher Research at Elementary and Secondary Schools in the Czech Republic. In Vugt, Adri de (ed.). Proceedings of European Association for Music in Schools Conference 2012 in Haag available at the member section under login and password. 1st ed. Haag: European Association for Music in Schools, 2012, p. 1-6. The study is available at the member section of EAS website under login and password info
 • SEDLÁČEK, Marek. Hudební sémiotika jako opora pro uvědomělou recepci hudebního díla (Musical Semiotics as a Support for the Conscious Reception of Musical Works). 2011. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek, Bedřich CRHA, Taťána JURČÍKOVÁ, Markéta PRUDÍKOVÁ, Petra OBRŠLÍKOVÁ and Michal KOŠUT. Multimediální technologie z hlediska jejich využití v hudební výchově na středních školách ČR (Multimedia Technologies in Terms of Their Use in Music Education at Secondary Schools of the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 80 pp. ISBN 978-80-210-5704-3. info
 • KUČEROVÁ, Judita and Marek SEDLÁČEK. Tradition and Innovation in Contemporary Music Education. In 18. EAS congress, Turecko, Bolu. 2010. internetová stránka 18. EAS kongresu info
 • SEDLÁČEK, Marek. Educational Activities of Vitezslav Novak in the Light of Memories of His Pupils and Colleagues. In Évfordulós zeneszerzők : Tanulmánykötet. 1st ed. Szeged: SZTE Juhász Gyula Pedagógusképzö, 2010, p. 116-123. ISBN 978-963-9927-30-8. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Analýza hudebního softwaru v návaznosti na dotazníkové šetření na základních školách v ČR (Music Software Analysis in Response to a Questionnaire Survey at Elementary Schools in Czech Republic). Teoretické reflexe hudební výchovy. Brno: MU, 2010, vol. 6, No 2, 6 pp. ISSN 1803-1331. Didakticko-metodické aspekty využití multimédií v hudební výchově na ZŠ, 2. číslo, 6. ročník časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy info
 • SEDLÁČEK, Marek. The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 90 pp. ISBN 978-80-210-5392-2. info
 • KUČEROVÁ, Judita and Marek SEDLÁČEK. Tradition and Innovation in Contemporary Music Education - The Problems of Folk Songs and Folklore. In KALYONCU, Nesrin; ERICE, Derya; AKYÜZ, Metin. Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes. 1st ed. Ankara: MÜZIK EGITIMI YAYINLARI, 2010, p. 316-320, 6 pp. ISBN 978-605-61557-2-7. 18th EAS Congress info
 • SEDLÁČEK, Marek. Music Software Used by Teachers in Music Education at Elementary Schools of Czech Republic. Online. In The Multimedia Technologies Applications in Music Education. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2010, p. 33-38. ISBN 978-80-210-5392-2. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Sémiotické aspekty hudebního díla - teoretická východiska, možnosti, limity (Semiotic aspects of a musical work - theoretical base, the possibilities, limits). In Prezentácie - Konfrontácie. 2009. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Umberto Eco. Teorie sémiotiky. (Umberto Eco. A Theory of Semiotics.). (Translated by Marek Sedláček). 2nd ed. Praha: Argo, 2009, 448 pp. 1262. ISBN 978-80-257-0157-7. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Teoretická východiska pro recepci soudobé (nejen) hudební artificiální tvorby (The Theoretical Basis for Contemporary Reception of (not only) Musical Artistic Production). In Teoretické reflexe hudební výchovy. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, p. 1-6. ISSN 1803-1331. 5. číslo elektronického časopisu Teoretické reflexe hudební výchovy info
 • SEDLÁČEK, Marek. Otazníky a vykřičníky v hudební pedagogice 21. století (The Question and Exclamation Marks in Musical Pedagogy of the 21st Century). In Kontexty hudební pedagogiky III, konference PdF UK Praha. 1st ed. Praha: Univerzita Karlova, 2009, p. 7-10. ISBN 978-80-7290-323-8. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Sémiotické aspekty hudebního díla - teoretická východiska, možnosti, limity (Semiotic aspects of a musical work - theoretical base, the possibilities, limits). In Prezentácie - konfrontácie 2009. 1st ed. Bratislava: Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU, 2009, p. 65-69. ISBN 978-80-89454-01-3. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Klub moravských skladatelů 1992-2007 (The Club of Moravian Composers 1992-2007). 1st ed. Brno: Editio Moravia, 2008, 250 pp. Editio Moravia. ISBN 978-80-86565-99-6. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Leoš Janáček - hudební skladatel, folklorista a pedagog (Leoš Janáček - the composer, folklorist and pedagogue). 1st ed. Brno: KHV PdF MU, 2008, 46 pp. ISSN 1803-1331. Elektronický sborník z konference info
 • SEDLÁČEK, Marek. Oborově-vědecký seminář studentů doktorského studia oboru Hudební teorie a pedagogika (The Scientific Seminar of Doctoral Students of Music Theory and Pedagogy). 1st ed. Brno: KHV PdF MU, 2007, 100 pp. ISSN 1803-1331. Elektronický sborník z oborově vědeckého semináře info
 • SEDLÁČEK, Marek. Pavel Blatný a Klub moravských skladatelů (Pavel Blatný and the Club of Moravian Composers). In Musica viva in schola XX. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 49-54. ISBN 978-80-210-4445-6. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Východiska poslechových činností ve výuce hudební výchovy na základních a středních školách (k sémantické analýze Obětem Hirošimy Krzysztofa Pendereckého) (Theoretical Base of Listening Activities for Teaching Music in Primary and Secondary Schools (to the semantic analysis of Thren - To the Victims of Hiroshima of Krzysztof Penderecki)). In Musica viva in schola XIX. 1st ed. Brno: MU, 2005, p. 68-81, 13 pp. ISBN 80-210-3796-2. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Pedagogická činnost Vítězslava Nováka ve světle vzpomínek jeho žáků a kolegů (Pedagogical Work of Vítězslav Novák in the Light of Memories of his Students and Colleagues). Acta musicologica.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2005, vol. 2005, No 3, 5 pp. ISSN 1214-5955. URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Teoretické základy hry na keyboard (A Theoretical Elements for Playing the Keyboards). 2005th ed. 2005. URL URL info
 • SEDLÁČEK, Marek. Dějiny české hudební terminologie autorů Miloše Štědroně a Dušana Šlosara (History of Czech Music Terminology by Miloš Štědroň and Dušan Šlosar). Brno: Masarykova univerzita, 2005. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Analytický přístup jako prostředek k porozumění hudebnímu uměleckému dílu (Analytical Approach as a means to understanding to artistic music work). In Musica viva in schola XVIII. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2004, p. 108-111. ISBN 80-210-3418-1. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Eco, Umberto. Teorie sémiotiky (A Theory of Semiotics) (A Theory of Semiotics). (Translated by Marek Sedláček). 1st ed. Brno: JAMU, 2004, 410 pp. JAMU. ISBN 80-85429-99-3. info
 • SEDLÁČEK, Marek. K problému komunikace v artificiální hudbě XX. století (To the problem of communication in art-music of 20th century). In Musica viva in schola XVII. 1st ed. Brno: Masarykova Univerzita, 2001, p. 130-134. řada hudebněvýchovná č. ISBN 80-210-2765-7. info
 • SEDLÁČEK, Marek. K problematice sémantické analýzy v kontextu komplexní analýzy (To the Problem of Semantic Analysis in the Context of Complex Analysis). In Olomoucké jarní muzikologické konference. 1st ed. Olomouc: PdF UPOL, 2000, p. 49-52. Sborník referátů ze 3. a 4. ročníku. ISBN 80-244-0181-9. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Negativní tendence v procesu hudební výchovy (The Negative Tendencies in the Music Education Process). In Musica viva in schola XVI. 1st ed. Brno: MU, 2000, p. 16-21. Řada hudebněvýchovná č.16. ISBN 80-210-2427-5. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Lidová píseň jako jeden ze základních stavebních kamenů hudební výchovy nebo jako přežitek ? (Folk Songs - One of the Basic Components of Music Education or Anachronism ?). In Musica viva in schola XV. 1st ed. Brno: PdF MU, 1999, p. 9-12. ISBN 80-210-2166-7. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Problém hudební výchovy v kontextu soudobé masové kultury (A Problem of Music Education in Context of Contemporary Mass Culture). In Musica viva in schola XIV. 1st ed. Brno: PdF MU, 1998, p. 11-14. ISBN 80-210-1918-2. info
 • SEDLÁČEK, Marek. K problému vyučování moderní populární hudbě ve škole (On the Problem of Teaching Modern Popular Music at School). In Cesty k tvořivé škole. 1st ed. Brno: PdF MU, 1998, p. 500-503. ISBN 80-210-1938-7. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Skladatelský fenomén Leoš Janáček - učitel hudební teorie (The Phenomenal Composer Leoš Janáček as a Teacher of Music Theory). In Musica viva in schola XIII. 1st ed. Brno: PdF MU, 1997, p. 121-125. ISBN 80-210-1547. info
 • SEDLÁČEK, Marek. Pedagogická činnost L. Janáčka na brněnské varhanické škole (The Janáček´s Pedagogical Work at the Organ School in Brno). In Dějiny hudební výchovy (osobnosti, instituce, koncepce). 1st ed. Ostrava: AHUV TC, 1996, p. 31-34. ISBN 80-85780-72-0. info

2024/04/19


Životopis: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D. (učo 1280), verze: čeština(1), změněno: 19. 4. 2024 16:10, M. Sedláček